CTO to w organizacji osoba odpowiedzialna za zarządzanie pracami badawczo-rozwojowymi (B+R) organizacji oraz jej potrzeby technologiczne. W zależności od firmy może on pełnić jedną z kilku ról, w tym planowania strategicznego, łącznika z klientami i nadzorcy infrastruktury. W poniższym artykule wyjaśniamy kim jest Chief Technology Officer (CTO) i jakie obowiązki pełni.

Kim jest i co robi Chief Technology Officer (CTO)? – omówione zagadnienia

 1. Kim jest Chief Technology Officer (CTO)?
 2. Rola CTO w organizacji
 3. Najwyższe stanowisko kierownicze ds. technologii
 4. CIO a CTO
 5. Rodzaje CTO
 6. Główne zadania Chief Technology Officer

Kim jest Chief Technology Officer (CTO)?

CTO (z ang. Chief Technology Officer) czyli dyrektor ds. technologii jest odpowiedzialny w organizacji za wszelkie sprawy związane z technologią oraz badaniami i rozwójem (R&D). CTO bada krótko i długoterminowe potrzeby organizacji, a następnie przeprowadza inwestycje mające wspomóc firmę. CTO zwykle podlega bezpośrednio dyrektorowi ds. informacji (CIO) firmy, ale może również podlegać dyrektorowi generalnemu (CEO) firmy.

Rola CTO w organizacji

Firmy korzystają w coraz większej skali z nowych technologii, dlatego rola CTO stała się niemal tak samo ważna jak dyrektora generalnego (CEO). Rola ta polega na kierowaniu działami IT firmy i wszystkimi jej operacjami technicznymi.

W ramach swoich zadań CTO musi przewidywać, jakiego rodzaju technologii firma może potrzebować w przyszłości, zarówno jeżeli chodzi o sprzęt, jak i oprogramowanie. Zadanie te obejmują nadzorowanie bieżącej konfiguracji IT, celem zapewnienia, że jest to potencjał wystarczający do osiągania przez organizację założonych celów.

Aby zapewnić sukces firmy CTO będzie musiał również zbudować i utrzymać zespół IT, co obejmuje zatrudnianie nowych członków lub szkolenie istniejącego zespołu. Wymaga to dużej wiedzy i doświadczenia oraz odpowiednich kursów szkoleniowych.

Najwyższe stanowisko kierownicze ds. technologii

CTO stanowi w strukturze firmy najwyższe stanowisko kierownicze ds. technologii. Kieruje on działem technologicznym lub inżynieryjnym. W ramach swoich obowiązków opracowuje wraz z zespołem zasady i procedury oraz wykorzystuje technologię do ulepszania produktów i usług, które koncentrują się na klientach. CTO opracowuje również strategie zwiększania przychodów i przeprowadza analizę kosztów i korzyści oraz analizę zwrotu z inwestycji.

CIO a CTO

Pierwotnie często Chief Information Officer (CIO) pełnił podwójną rolę jako CIO i Chief Technology Officer (CTO), jednak w obliczu postępu technologii pojawiła się rosnąca potrzeba rozdzielenia pracy CIO na dwie role. Dlatego też obecnie są to dwa osobne stanowiska.

Przyjęło się, że CTO to osoba, która pełni bardziej strategiczną rolę w planowaniu, podczas gdy CIO ma bardziej skoncentrowaną na technologii, operacyjną rolę. CIO jest odpowiedzialny za technologie, które obsługują wewnętrzne operacje firmy i procedury biznesowe. CTO odpowiada za technologie, które rozwijają biznes zewnętrznie, wdrażając usługi i produkty służące klientom. Zwykle duże korporacje potrzebują osób na te dwa stanowiska, zaś mniejsze obsadzają je jedną osobą. Wybór zależy od wizji i budżetu firmy.

Rodzaje CTO

Postęp technologiczny i informatyczny zwiększył w ostatnich latach znaczenie CTO. Firmy skupiające się na produktach naukowych i elektronicznych zatrudniają CTO, którzy są odpowiedzialni za nadzór nad własnością intelektualną i mają doświadczenie w branży.

Zazwyczaj istnieją cztery różne rodzaje CTO, których główne obowiązki mogą się różnić.

 • Nadzorca infrastruktury.Może nadzorować dane firmy, bezpieczeństwo, konserwację i sieć firmy oraz może wdrażać (ale niekoniecznie ustalać) strategię techniczną firmy. CTO może również zarządzać technologiczną mapą drogową firmy.
 • Planista strategiczny.Kreuje sposób w jaki technologia będzie wykorzystywana w firmie przy ustalaniu strategii technicznej dla firmy. Nadzoruje także jak wdrażać nowe technologie w firmie, aby zapewnić jej sukces.
 • Osoba do kontaktu z konsumentami.Działa jako łącznik między klientem a firmą, przejmując odpowiedzialność za relacje z klientem, zapoznając się z rynkiem docelowym i pomagając dostarczać projekty IT na rynek.
 • Myśliciel/teoretyk. Pomaga w ustalaniu strategii korporacyjnej, w tym tej, która dotyczy infrastruktury technologicznej, analizuje rynki docelowe i tworzy modele biznesowe. Ma bliskie relacje z prezesem i innymi członkami wyższego kierownictwa firmy.

Główne zadania Chief Technology Officer

CTO muszą posiadać niezbędne umiejętności, aby przekazać skomplikowane cele techniczne osobom nietechnicznym i sprawić, by byli entuzjastycznie nastawieni do możliwości, jakie otwierają się przed nimi.

Ponadto muszą oni zarządzać technologią używaną przez organizację, współpracując z innymi członkami kadry zarządzającej, aby zmaksymalizować potencjał organizacji i wykorzystać każdą technologię, która może zwiększyć zyski firmy.

CTO opracowuje także procedury i zasady oraz wykorzystuje technologię do ulepszania produktów i usług, które koncentrują się na klientach zewnętrznych. Rozmawia z klientami, próbując zrozumieć ich problemy z punktu widzenia technologii i pomóc im zrozumieć technologię, z której korzysta organizacja. Musi zapewnić odpowiednią równowagę między strategiami biznesowymi i technologicznymi, przyswajając informacje i przekształcając je w ważne trendy, które pokazują dokąd firma powinna zmierzać.

Zazwyczaj rola CTO będzie zależeć od samej firmy, jej struktury wewnętrznej, ale i wymagań branży.

Zwykle zadania CTO skupiają się na:

 • Sformułowaniu strategii wykorzystania technologii w firmie.
 • Ustaleniu celów firmy i harmonogramu prac badawczo-rozwojowych.
 • Opracowaniu technicznych aspektów strategii firmy, pozwalających na dostosowanie strategii do celów biznesowych.
 • Dbałości o to, żeby zasoby technologiczne zaspokajały krótko i długoterminowe potrzeby firmy.
 • Nadzorze nad spójnością praktyk technologicznych z normami.
 • Identyfikacji i wdrażaniu innowacyjnych technologii, które dają przewagę konkurencyjną.
 • Zarządzaniu dużymi zespołami, danymi i cyklem życia produktu.
 • Pomocy innym działom w wykorzystywaniu technologii z zyskiem.
 • Mentoringu członków zespołu.
 • Nadzorze nad infrastrukturą systemu w celu zapewnienia funkcjonalności i wydajności.
 • Monitorowaniu KPI i budżetu IT w celu oceny wydajności technologicznej.

Główna rola CTO to umożliwienie firmie osiągnięcia celów finansowych, przy użyciu innowacyjnego podejścia technologicznego. Nie ulega więc wątpliwości, że jest to rola bardzo pożądana w każdym chcącym się liczyć na rynku przedsiębiorstwie. Jednak przez to, że CTO piastuje stanowisko, które mieści się gdzieś pomiędzy realizacją techniczną, zarządzaniem operacyjnym i reprezentacją wykonawczą, niełatwo jest znaleźć odpowiednią osobę na to stanowisko.

Przeczytaj także: Kim jest Chief Commercial Officer i czym się zajmuje?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Kim jest i co robi Chief Technology Officer (CTO)? andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.

Najważniejsze pytania

 1. Kim jest CTO?

  CTO (z ang. Chief Technology Officer) czyli dyrektor ds. technologii, który jest odpowiedzialny w organizacji za wszelkie sprawy związane z technologią oraz badaniami i rozwojem (R&D). Bada potrzeby organizacji, a następnie przeprowadza inwestycje mające wspomóc firmę. CTO zwykle podlega bezpośrednio dyrektorowi generalnemu (CEO) firmy.

 2. Co robi Chief Technology Officer?

  Zwykle zadania CTO skupiają się na sformułowaniu strategii wykorzystania technologii w firmie oraz ustaleniu celów firmy i harmonogramu prac badawczo-rozwojowych. do tego najczęściej zalicza się opracowanie technicznych aspektów strategii firmy, pozwalających na dostosowanie strategii do celów biznesowych. a także dbałości o to, żeby zasoby technologiczne zaspokajały krótko i długoterminowe potrzeby firmy. CTO identyfikuje i wdraża innowacyjne technologie, które dają przewagę konkurencyjną, a także zarządza dużymi zespołami, danymi i cyklem życia produktu. Pomaga również innym innym zespołom, prowadzi mentoring oraz dba o KPI i budżety projektów.

 3. Ile zarabia CTO?

  Osoba na stanowisku CTO należy do kadry zarządzającej wyższego szczebla. Chief Technology Officer może liczyć na zarobki o wysokości 24 tys. zł brutto miesięcznie. Wiele zależy od doświadczenia, posiadanego wykształcenia a także wielkości przedsiębiorstwa oraz ilości obowiązków jakie wykonuje.