Badania The Economic Policy Institute pokazują, że CEO 350 największych firm w Ameryce zarabiają średnio 24 miliony dolarów, czyli 351 razy więcej niż przeciętny pracownik. Ponadto CEO ma wpływ na 45% generowanych zysków firmy. Liczby te robią wrażenie i pokazują jak ważną postacią dla organizacji jest CEO. W tym artykule odpowiemy na pytanie kim jest CEO i czym się zajmuje.

Kim jest CEO?

Akronim CEO to skrót od Chief Executive Officer, czyli dyrektor generalny – to najwyższa stanowiskiem osoba w firmie. Każda firma określa własne procedury, na podstawie których funkcjonują osoby na poszczególnych stanowiskach. To kim jest CEO dla przedsiębiorstwa wewnętrznie ustala firma. Zwykle jednak CEO odpowiada za ogólne funkcjonowanie firmy. Jest on spoiwem łączącym całą firmę.

Jego zadania skupione są na rozwoju firmy, zapewnianiu jej rentowności, egzekwowaniu zadań i procesów, które przeprowadzane są na niższych szczeblach. To on jest finalnie odpowiedzialny za to, by procesy w firmie przebiegały w sposób skoordynowany, a przy tym były skuteczne i przynosiły zyski. Jego rola zaczyna się od tworzenia misji i strategii firmy, poprzez kreowanie, wdrażanie i kontrolę realizacji długoterminowych planów firmy, przewodzenie organizacją, analizowanie raportów dotyczących działań firmy, aż do podejmowania kluczowych decyzji, które mają wpływ na rozwój organizacji takich jak: inwestycje, restrukturyzacje, czy przejęcia.Ma on więc swój udział w każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Główne zadania CEO

Nie możemy wskazać jednolitych standardów funkcjonowania CEO w każdej organizacji. Wiele zależy od wielkości firmy, jej charakterystyki, czy też branży. Wymienimy jednak kilka ogólnych zadań, na których CEO zwykli się skupiać.

Obowiązki CEO:

 • Komunikowanie się z zarządem, udziałowcami, podmiotami rządowymi.
 • Działania PR-owe.
 • Kierowanie rozwojem krótkoterminowej i długoterminowej strategii firmy.
 • Tworzenie i realizacja misji firmy.
 • Ocena pracy podległych mu liderów wykonawczych w firmie.
 • Analiza konkurencyjności firmy na rynku.
 • Czuwanie nad zadaniami wynikającymi z odpowiedzialności społecznej firmy.
 • Monitorowanie i minimalizowanie zagrożeń dla firmy.
 • Wyznaczanie i monitorowanie realizacji celów strategicznych.

Jak Firmbee może pomóc w obowiązkach CEO?

Firmbee to kompleksowe narzędzie do zarządzania biznesem. Posiada wiele funkcji, które pozwolą CEO sprawnie i efektywnie zarządzać projektami, finansami, zespołami i procesami w danej organizacji. Do najważniejszych rozwiązań należą:

 • Narzędzia CRM – pozwalają przechowywać i organizować dane klientów w jednym, ogólnodostępnym miejscu.
 • System do zarządzania projektami – rozbudowany o tablice kanban, funcje kontroli budżetu, to-do listy, logowanie czasu pracy, itp.
 • Moduł finansowy – pozwala zarządzać finansami, przypisywać dochody i wydatki do odpowiednich projektów oraz kontrolować budżet w czasie rzeczywistym.
 • System do zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS) – moduł pozwalający zarządzać pracownikami poprzez generowanie dokumentów płacowych, ustawianie globalnych i indywidualnych stawek pracy, wdrażanie nowych pracowników wykorzystując szablony onboardingowe, kontrolując harmonogramy pracy i wiele więcej.

Poznaj w pełni możliwości systemu! Wypróbuj Firmbee w swojej organizacji ZA DARMO!

kim jest CEO

CEO dużego, a małego przedsiębiorstwa — różnice

Niech nie zmyli nas wyżej wskazany zakres działań. Wszystko zależy od tego jak duże jest przedsiębiorstwo i na ile możliwy jest faktyczny wpływ CEO na działania i wyniki w danym przedsiębiorstwie.

Zwykle, szczególnie w dużych korporacjach, rola CEO ogranicza się do podejmowania decyzji strategicznych na najwyższym szczeblu. Oczywiście, nie są to zadania proste, gdyż aby podejmować takie decyzje, konieczna jest znajomość bieżącego funkcjonowania organizacji. Nieco inaczej wygląda to w mniejszych firmach, gdzie CEO są często bardziej zaangażowani w codzienne funkcjonowanie firmy.

Czym zajmuje się CEO?

Najłatwiej będzie zrozumieć działania CEO, spoglądając na jego codzienne obowiązki. Według badania How CEOs Manage Time 72% czasu CEO spędzają na spotkaniach.

Inne rozróżnienie wskazuje, że 25% czasu CEO spędzają na podtrzymywaniu relacji, 25% na analizie funkcjonowania firmy, 21% na opracowywaniu strategii, a 16% na kształtowaniu kultury i organizacji pracy. Na zarządzaniu kryzysowym spędzają oni 1% czasu i 3% na relacje z klientami.

Kim jest CEO?

Funkcjonowanie tytułu CEO różni się w poszczególnych krajach. W Stanach Zjednoczonych CEO nazywany jest prezes zarówno dużego, jak i małego przedsiębiorstwa. W Wielkiej Brytanii lub Australii CEO to natomiast osoba zarządzająca w spółce akcyjnej. Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem nosi wówczas tytuł Managing Director. W Polsce coraz częściej osoby zarządzające zarówno dużymi, jak i małymi firmami z zarządem są określani jako CEO. Jednak jest to pojęcie używane dość płynnie.

Jak wyłaniany jest CEO?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż wynika to z wewnętrznych procedur w firmie. Często jest to osoba, która zarządza firmą jako jej właściciel. Zdarza się jednak – w przypadku rozbudowanej struktury – że prezes jest wybierany przez radę dyrektorów. Wówczas podlega on bezpośrednio zarządowi i odpowiada przed radą dyrektorów za wyniki firmy. CEO często zasiada w zarządzie, a w niektórych przypadkach jest jego przewodniczącym. Na stanowisko CEO dostać się można również w ramach awansu wewnętrznego, dlatego to kim jest CEO determinują wewnętrzne ustalenia organizacji.

Czy CEO to właściciel firmy?

Dość często zwraca się uwagę na pewną zależność – CEO odpowiada za zarządzanie firmą. Może być on właścicielem firmy, jednak właściciel firmy niekoniecznie musi być dyrektorem generalnym. Co do zasady jednak CEO to tytuł, który nie ma nic wspólnego z własnością firmy. Oznacza on pełnioną w firmie funkcję. Podczas gdy prezes ma prawo do wynagrodzenia od firmy, właściciel nie otrzymuje pensji, ale ma prawo do zysków wypracowanych przez jego firmę.

Kim jest CEO w startupie?

Coraz częściej, już na etapie startupu nadawana jest funkcja CEO. Zwykle taka osoba odpowiada jednak za więcej funkcji, niż tylko samo zarządzanie. Bywa on marketerem, managerem produktu, czy dyrektorem finansowym. Pełni on wiele funkcji, które na dalszych etapach będzie mógł oddelegować doświadczonym pracownikom.

Wraz z rozwojem startupu CEO przestawia się z wykonywania wielu koniecznych obowiązków na rolę menedżera. Początkowo pełnienie przez niego wielu ról pozwala mu na utwierdzenie się w przekonaniu o słuszności założeń działania firmy, co wpływa na minimalizowanie kosztów. Stopniowo, dążąc do wzrostu zatrudnienia i rentowności firmy, może on pozwolić sobie na wprowadzenie zmian w zakresie pełnionych funkcji.

kim jest CEO

Podsumowanie

CEO to osoba o najwyższej randze w firmie lub organizacji, odpowiedzialna za ogólny sukces przedsiębiorstwa. Nie ma jednak jednej definicji CEO, jak i nie ma jednego zakresu, który mógłby określić jego działania. Inne funkcje pełnił będzie CEO w dużej korporacji, a znacząco inne w starupie. To kim jest CEO wynika zazwyczaj z wielkości przedsiębiorstwa. Warto jednak znać ten termin i wiedzieć co się za nim kryje.

Teraz wiesz już kim jest CEO! Przeczytaj również: Co to jest analiza pracy?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Kim jest CEO? Jakie są jego zadania i rola w firmie? andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.

Najważniejsze pytania

 1. Co oznacza akronim CEO?

  CEO to skrót od Chief Executive Officer, czyli dyrektor generalny.

 2. Za co odpowiada w firmie CEO?

  Zwykle jednak CEO odpowiadają za ogólne funkcjonowanie firmy.

 3. Czy właściciel w firmie to zawsze CEO?

  CEO odpowiada za ogólne zarządzanie firmą. CEO może być właścicielem firmy, jednak właściciel firmy niekoniecznie musi być również CEO.