Kierownik ds. kształcenia to jedna z osób w dziale HR, która ma dbać o dostosowanie możliwości rozwoju dla pracowników. Czy ta rola jest niezbędna w każdym przedsiębiorstwie? W dzisiejszych czasach kandydaci do pracy – zarówno szukający miejsca zatrudnienia po raz pierwszy, jak i zmieniający dotychczasowe – kładą bardzo duży nacisk na to, by trafić do firmy, która nie tylko pozwoli im wykorzystać posiadane umiejętności i doświadczenie, ale również zapewni przestrzeń do rozwoju.

Takie podejście jest pozytywnie widziane przez przedsiębiorstwa w różnych branżach, ponieważ daje możliwość zaprojektowania programów kształcenia w sposób zgodny z przyjętą strategią i celami firmy. Za zadbanie o taką sytuację odpowiedzialny jest główny kierownik ds. kształcenia, który na co dzień ściśle współpracuje z działem HR. Na czym dokładnie polega rola takiej osoby w organizacji?

Kierownik ds. kształcenia – omówione zagadnienia

  1. Dlaczego firmy potrzebują kierowników ds. kształcenia?
  2. Główny kierownik ds. kształcenia – obowiązki
  3. Główny kierownik ds. kształcenia – praktyki w codziennej pracy
  4. Główny kierownik ds. kształcenia – coraz bardziej niezbędny w organizacjach

Dlaczego firmy potrzebują kierowników ds. kształcenia?

Współczesna rzeczywistość biznesowa zmienia się w tempie niespotkanym nigdy wcześniej – taka sytuacja stanowi wynik dynamicznego rozwoju technologii, która wymusza ciągłe wprowadzanie zmian w realizowanych działaniach. Firmy, którym zależy na utrzymaniu swojej pozycji na rynku, stawiają na wyprzedzanie tych zmian poprzez wdrażanie programów organizacyjnego uczenia się. Wierzą, że takie podejście (wraz z dobrymi umiejętnościami w obszarze zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie) pozwoli budować przewagą konkurencyjną na rynku – im więcej bowiem ludzie wiedzą i umieją, tym lepiej mogą pracować na końcowy sukces organizacji. Takie właśnie powody stoją za zatrudnieniem doświadczonych w biznesie osób na stanowisku głównego kierownika ds. kształcenia.

Główny kierownik ds. kształcenia – obowiązki

Chief learning officer odpowiedzialny jest za nauczanie – zgodnie z przekonaniem, że pracownicy (bez względu na okres zatrudnienia w przedsiębiorstwie czy stażu na rynku pracy) nigdy nie powinni się przestać uczyć i rozwijać, także w dotychczas nieznanych sobie obszarach. Tym samym osoba na tym stanowisku zajmuje się tworzeniem długoterminowych strategii i programów szkoleniowych w ramach funkcji realizowanych w firmie, co odbywa się w zakresie dogłębnego badania potrzeb firmy, analizy przyszłego zapotrzebowania w obszarze umiejętności pracowników oraz dokładnego zrozumienia ról poszczególnych osób w zespołach.

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest również za wcielenie opracowanych programów w życie – w ramach posiadanych możliwości (czasowych, finansowych itd.). Pomagają jej w tym pracownicy działu HR organizujący poszczególne szkolenia. W zakresie strategii szkoleniowych pracownicy mogą zostać skierowani np. po zdobycie certyfikatu branżowego, kształcenie na studiach (np. podyplomowych) czy zrealizowanie kursu zapewniającego zdobycie kodu zawodowego (i możliwość realizacji określonych obowiązków), a także do innych działań, które zostaną przez firmę uznane za stosowne.

W niektórych organizacjach kierownicy ds. kształcenia zajmują się również projektowaniem ścieżek awansów czy pomagają odkrywać osoby, które sprawdzą się w przyszłości jako liderzy zespołów czy całych działów.

Główny kierownik ds. kształcenia – praktyki w codziennej pracy

Z racji tego, że działania kierownika ds. kształcenia mają ogromne znaczenie w kontekście kształtowania przyszłości organizacji, powinien odznaczać się szerokim zakresem umiejętności (zwłaszcza interpersonalnych) oraz wiedzy (praktycznego doświadczenia w różnych firmach oraz branżach) z takich obszarów jak m.in. teoria uczenia się, doradztwo w zakresie efektywności, analityka biznesowa, zarządzanie zmianą w organizacji czy skuteczne przywództwo. Niezbędne jest również, by doskonale znał środowisko firmy i dokładnie wiedział, jakich szkoleń osoba na każdym szczeblu może potrzebować. Bez tego przygotowanie kompleksowego planu szkoleń dla całej organizacji nie będzie możliwe.

Chief learning officer zwykle realizuje swoje obowiązki w ramach 4 praktyk stosowanych wobec osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie:

  • coaching – rozumiany jako wsparcie w nabyciu przez pracownika nowych umiejętności twardych lub miękkich,
  • wzbudzanie zaangażowania – dbanie o to, aby pracownicy sami chcieli się szkolić, a nie jedynie realizowali kursy zlecone przez kierownika,
  • mentoring – przekazywanie swojej wiedzy i doświadczenia w ramach procesu wspierającego mniej doświadczonego pracownika,
  • prowadzenie szkoleń z zarządzania – w przypadku osób znajdujących się na stanowiskach kierowniczych.

Główny kierownik ds. kształcenia – coraz bardziej niezbędny w organizacjach

Zachęcenie osób, które już zakończyły okres edukacji, do dalszego rozwoju i nauki (zwłaszcza w nieznanych obszarach) bez wątpienia nie jest zadaniem prostym, ale może przynieść pozytywne efekty w zakresie dążenia do osiągnięcia sukcesu przez organizację. Miejsce stawiające na rozwój osób w nim zatrudnionych na pewno będzie również bardziej konkurencyjne w oczach kandydatów. Z tego powodu warto postawić na zatrudnienie Chief learning officera, który zapewni przestrzeń do ciągłej nauki w organizacji, budując tym samym opartą o takie podejście kulturę organizacyjną. Wdrożenie odpowiednich programów szkoleniowych wymaga jednak dokładnego zrozumienia przez pracowników celu takiego działania oraz świadomości korzyści, jakie z nich wyniosą.

Przeczytaj także: Kim jest Dyrektor ds. różnorodności?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Czym zajmuje się Kierownik ds. kształcenia? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.