Jaką rolę pełni kierownik ds. doświadczenia pracowników? Czy jest niezbędny w każdym przedsiębiorstwie? Każde miejsce pracy powinno dążyć do tego, by tworzyć dla swoich pracowników środowisko, w którym będą doskonale widoczne troska o pracownika, wspieranie jego zdrowia psychicznego i zapewnianie mu możliwości rozwoju oraz samorealizowania się – właśnie w taki sposób dba się o codzienną motywację do pracy i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Ten temat nabiera szczególnego znaczenia w popandemicznych czasach, w których coraz częściej mówi się o depresji, wypaleniu zawodowym, realizowaniu jedynie absolutnego minimum w ramach swoich zadań (tzw. quiet quittingu) czy innych zjawiskach wpływających negatywnie zarówno na pracownika, jak i na firmę (w obszarze osiągania założonych przez nią celów). Takie powody stoją za rosnącą popularnością stanowiska kierowniczego związanego z działem HR – menadżera ds. doświadczenia pracowników. Czym zajmuje się taka osoba i jakie są oczekiwane efekty jej codziennych działań?

Kim jest kierownik ds. doświadczenia pracowników? – omówione zagadnienia

  1. Dlaczego doświadczenie pracowników ma takie znaczenie?
  2. Kierownik ds. doświadczenia pracowników – rola w organizacji
  3. Obowiązki kierownika ds. doświadczenia pracowników
  4. Kierownik ds. doświadczenia pracowników – podsumowanie

Dlaczego doświadczenie pracowników ma takie znaczenie?

Na doświadczenie pracownika składają się wszystkie interakcje (zdarzenia, odczucia itp.) z firmą oraz jej współpracownikami, które mają miejsce od momentu podjęcia decyzji o przyjęciu oferty pracy aż po ostatni dzień pracy. Ostateczne wrażenia mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne – a największy wpływ na to, jak będą wyglądać, mają kadra przełożona, współpracownicy oraz dział HR (jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym kreowanie ich doświadczeń w miejscu pracy). Szczególną rolę w tym zakresie może odgrywać kierownik ds. doświadczenia pracowników – pod warunkiem, że firma zauważy potencjał, jaki tkwi w podejmowanych przez niego działaniach.

Pojawienie się takiego stanowiska w organizacji będzie miało znaczenie przede wszystkim strategiczne i będzie stanowić rezultat myślenia, że pracownik, który czuje się dobrze w miejscu pracy (ma pozytywne odczucia wobec innych osób, nie natrafia na przeszkody w pracy, rozwija się itd.), jest bardziej zmotywowany do odpowiedniego wykonywania swoich obowiązków. W konsekwencji pracuje na sukces firmy jak na własny, zapewniając możliwość osiągania założonych celów. Jednocześnie dzięki takiemu podejściu i widocznemu wdrożeniu odpowiednich działań z tego zakresu spada ryzyko pojawienia się wypalenia zawodowego, powtarzających się zwolnień lekarskich czy rotacji na stanowiskach, dzięki czemu zmniejszają się koszty ponoszone przez firmę. Wówczas firma się rozwija, produktywność rośnie, wprowadzane są innowacje, a jej wizerunek w oczach odbiorców jest pozytywny.

Kierownik ds. doświadczenia pracowników – rola w organizacji

Głównym zadaniem kierownika ds. doświadczenia pracowników jest zapewnienie pracownikom jak najbardziej pozytywnych doświadczeń tak, aby możliwe było wykorzystanie w pełni drzemiącego w nich potencjału. Tym samym taka osoba powinna uczestniczyć we wszystkich procesach zachodzących w firmie, zgodnie z cyklem życia każdego pracownika – od etapu orientacji aż po odejście z pracy, starając się budować kulturę organizacyjną opartą na szczerości, współpracy oraz aktywnym słuchaniu i działaniu. Jednocześnie kierownik na tym stanowisku odpowiedzialny jest za utrzymywanie kontaktu z pracownikami, rozumienie ich perspektywy oraz odkrywanie ich potrzeb, a także podejmowanie na tej podstawie odpowiednich działań. Tym samym pełni rolę swego rodzaju łącznika między kierownictwem organizacji a szeregowymi pracownikami, wzmacniając pozycję tych drugich (głównie poprzez empowerment).

Obowiązki kierownika ds. doświadczenia pracowników

Aby odpowiednio wypełnić wyznaczoną sobie rolę, kierownik ds. doświadczenia pracowników buduje strategię obejmującą wszystkie obszary doświadczenia pracowników. W tym zakresie przeprowadza m.in. anonimowe ankiety pracownicze oraz rozmowy feedbackowe one-to-one, w trakcie których stara się wybadać poziom zaangażowania pracowników w wykonywane obowiązki oraz zadowolenia z miejsca, w którym się znajdują. Bada również odczucia pracowników po onboardingu oraz przeprowadza tzw. exit interview w celu poznania opinii o firmie po całym okresie zatrudnienia. Na tej podstawie przedstawia odpowiednie wnioski kierownictwu i stara się wprowadzić zmiany w obszarach, które, zgodnie ze słowami osób zatrudnionych w firmie, tego wymagają.

Kierownicy ds. doświadczenia pracowników zajmują się również przeprowadzaniem ocen wydajności, nadzorowaniem urlopów pracowniczych (takie zadanie stanowi efekt myślenia, że wypoczęty pracownik lepiej wykonuje swoje obowiązki) oraz wdrażaniem systemów wynagradzania pracowników za efekty pracy (istotne w obszarze budowania zaangażowania w wykonywane obowiązki).

Kierownik ds. doświadczenia pracowników – podsumowanie

Chociaż stanowisko kierownika ds. doświadczenia pracowników istnieje już od wielu lat, tak naprawdę dopiero teraz jego znaczenie zaczyna się zwiększać – zajęło nawet 5. miejsce na liście 25 najszybciej rozwijających się zawodów w 2023 roku stworzonej przez platformę LinkedIn. Taka sytuacja stanowi wynik przede wszystkim pandemii, która znacząco wpłynęła na samopoczucie pracowników oraz organizację codziennych działań firm (zwłaszcza poprzez pracę zdalną), zwracając większą uwagę na dobre samopoczucie w miejscu pracy jako kluczowe w drodze do sukcesu firmy. Bez wątpienia ciekawie będzie obserwować pojawianie się coraz większej liczby osób wykonującej zawód kierownika ds. doświadczenia pracowników oraz efektów płynących z podejmowanych działań.

Przeczytaj także: Rola menadżera ds. rekrutacji

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Kim jest kierownik ds. doświadczenia pracowników? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.