Niekiedy można odnieść wrażenie, że w dzisiejszych czasach właściwie każdy może zajmować w firmie – niezależnie od branży – stanowisko kierownicze i mieć pod sobą mniejszy bądź większy zespół (zwłaszcza w przypadku dużych przedsiębiorstw o bardzo rozbudowanej strukturze pionowej i poziomej). Oczywiste jest jednak, że nie każdy będzie odpowiednio sprawdzał się w tej roli, za czym mogą stać różne czynniki: od zbyt małego doświadczenia, przez brak wystarczających umiejętności komunikacyjnych, aż po niewłaściwe rozumienie swojej roli (wynikające często z osobistych przekonań). Decyzja o awansie na menadżera ma istotne konsekwencje zarówno dla organizacji, jak i dla wybranej osoby, dlatego tak ważne jest dokładne zrozumienie, kiedy jest odpowiedni czas na ten krok. Poniżej wskazujemy, jakie czynniki mają największe znaczenie.

Awans na menadżera a kluczowe umiejętności

Jakimi cechami powinna się wyróżniać osoba, która ma zostać liderem zespołu, efektywnie nim zarządzać i wziąć na swoje barki dużą odpowiedzialność? Zwykle zwraca się uwagę na to, by miała odpowiednie doświadczenie zawodowe, a przez to – wystarczającą wiedzę i umiejętności w swojej dziedzinie (co nie warunkuje jednak, że musi się odznaczać długim stażem pracy). Często oczekuje się również, że kandydat na stanowisko kierownicze będzie miał udokumentowane sukcesy w dotychczasowych zadaniach i projektach. Nie mniej istotne przy efektywnym zarządzaniu zespołem są jednak takie umiejętności miękkie jak:

  • przywództwo – rozumiane jako zdolność do motywowania, inspiracji i wspierania pracowników, zarządzania konfliktami, rozwiązywania problemów, oddawania odpowiedzialności, itp.,
  • podejmowania decyzji – osoba ubiegająca się o stanowisko kierownicze powinna być w stanie analizować otrzymane informacje, oceniać ryzyko i podejmować decyzje na podstawie dostępnych danych, a w następnej kolejności zarządzać konsekwencjami swoich działań (zarówno dla pojedynczej jednostki i zespołu, jak i organizacji jako całości),
  • komunikacja – jasne wyrażanie myśli, aktywne słuchanie i działanie, delegowanie zadań przy zachowaniu odpowiedniego tonu, skuteczne przekazywanie informacji zwrotnej są niezbędne do budowania relacji z zespołem, a przez to także odpowiedniego wypełniania roli lidera,
  • praca zespołowa – zadaniem lidera jest m.in. zarządzanie ludźmi, dlatego kandydat na takie stanowisko powinien bezproblemowo współpracować z innymi, rozpoznawać mocne strony podlegających mu osób i dbać o rozwój ich potencjału.

Co ma znaczenie gdy w grę wchodzi awans na menadżera?

W przypadku awansu na menadżera istotne jest również to, aby osoba posiadająca wszystkie wymienione powyżej umiejętności powinna sama chcieć pełnić taką rolę. Chociaż dla wielu stanowisko kierownicze jest spełnieniem zawodowych marzeń, to nie każdy zdaje sobie sprawę, jaka odpowiedzialność się z tym wiąże. Świadomość w tym zakresie jest kluczowa – podobnie jak gotowość do ciągłego rozwoju. Osiągnięcie najwyższego stanowiska nie oznacza bowiem, że można przestać się kształcić (przewodzenie i zarządzanie innymi wymagają ciągłego doskonalenia i zdobywania nowych umiejętności). Pracownik powinien być skłonny inwestować czas i wysiłek w polepszanie swoich kompetencji, zarówno poprzez samodzielne uczenie się, jak i udział w różnego rodzaju szkoleniach, wydarzeniach branżowych i programach rozwojowych.

Jak przygotować pracownika do awansu na menadżera?

Pracownik powinien wykazywać potencjał w wymienionych powyżej obszarach i być w stanie wykorzystać swoje umiejętności, aby wpływać na innych i osiągać cele organizacji. Istotne jest to, że jako pracodawca możesz skutecznie wesprzeć pracownika w przygotowaniu się do awansu na menadżera. W jaki sposób? Dobrym pomysłem mogą być specjalne programy rozwoju menadżerskiego (niekiedy również w formie sesji coachingu liderskiego), które pomagają w rozwinięciu umiejętności i zdobyciu wiedzy potrzebnej do efektywnego zarządzania zespołem. Szkolenia zapewnione pracownikowi mogą obejmować tematy takie jak komunikacja interpersonalna, zarządzanie konfliktami, budowanie zespołu i umiejętności przywódcze. Ważne jest również, by zapewniać mu wsparcie w pierwszych tygodniach w nowej roli, by nie czuł się przytłoczony obecną sytuacją.

awans na menadżera

Awans na menadżera – podsumowanie

Decyzja o awansie danego pracownika na menadżera każdorazowo powinna zostać bardzo dobrze przemyślana – oparcie na rzetelnej ocenienie umiejętności (twardych i miękkich), doświadczenia i potencjału kandydata jest w tym obszarze kluczowe. Istotne jest także to, aby osoba ubiegająca się o stanowisko kierownicze miała motywację i chęć do pełnienia nowej roli oraz pasję do rozwoju (własnego oraz zespołu, którym będzie zarządzać). Co więcej, organizacja powinna zapewnić wsparcie oraz odpowiednie szkolenia, aby umożliwić skuteczną adaptację na nowym stanowisku. Jedynie przy takim strategicznym podejściu do awansu na menadżera zarówno organizacja, jak i pracownik będą mogli odnieść istotne korzyści, tworząc efektywny zespół i osiągając wyznaczone cele biznesowe.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Kiedy powinien nastąpić awans na menadżera? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.