Gdy udaje nam się uzyskać awans na stanowisko kierownicze, wielu może dojść do wniosku, że to koniec naszej drogi zawodowej – kolejnego szczebla kariery już nie zdobędziemy, bardziej się nie rozwiniemy, nie uzyskamy lepszych warunków wykonywania naszych obowiązków. Jest to jednak błędne podejście, ponieważ kariera lidera nie kończy się w dniu awansu ani tym bardziej nie oznacza, że kończą nam się możliwości rozszerzania zarówno umiejętności twardych, jak i miękkich, zwłaszcza z zakresu zarządzania ludźmi. Z jakich szkoleń stworzonych z myślą o rozwoju liderów warto skorzystać?

Kariera lidera – omówione zagadnienia

  1. Przywództwo – wyższy stopień kierownictwa
  2. Coaching menadżerski – w celu wzmocnienia potrzebnych umiejętności
  3. Studia MBA – połączenie nauki z biznesem
  4. Kariera lidera – szkolenia nigdy się nie kończą

Przywództwo – wyższy stopień kierownictwa

Z biegiem lat koncepcje stylu zarządzania (kierowania) zespołem ulegały licznym zmianom, co było związane z pojawieniem się nowych sposobów wykonywania pracy, rozwojem technologii, wejściem na rynek pracy osób o odmiennym podejściu do wykonywania swoich obowiązków zawodowych itd. Obecnie bez wątpienia największą popularnością cieszy się przekonanie, że lider to nie osoba, która zleca wykonanie zadań, odpowiada za efekty, podejmuje ważne decyzje, ale która przewodzi innym ludziom. Takie podejście znacząco rozszerza katalog obowiązków lidera m.in. o motywowanie, polepszanie współpracy, pomoc w szukaniu ścieżki własnego rozwoju w przypadku każdego pracownika. Dobry przywódca cechuje się również tym, że daje szansę na empowerment, czyli oddaje części odpowiedzialności za efekty na barki pracowników, włączając ich w proces podejmowania decyzji.

Firmy działające w różnych branżach zaczynają widzieć korzyści ze zmiany sposobu myślenia o stanowisku lidera. Z tego powodu rozwija się bogata oferta kursów z umiejętności przywódczych (np. na uniwersytetach), które mają na celu zadbanie o to, że lider będzie umiał m.in. odpowiednio zarządzać zespołem, dbać o rozwój pracowników, podejmować decyzje zgodne ze strategicznymi celami organizacji czy radzić sobie w sytuacji konieczności przeprowadzenia zmiany. Jest to bez wątpienia bardzo ciekawa i przydatna możliwość rozwoju skierowana do osób na stanowisku kierowniczym.

Coaching menadżerski – w celu wzmocnienia potrzebnych umiejętności

Coaching menadżerski stanowi kolejną możliwość szkoleniową skierowaną do wąskiej grupy osób zajmujących stanowisko kierownicze. Mogą z niego skorzystać osoby zarówno pełniące już tę rolę, którym zależy na osiąganiu lepszych wyników, jak i pracownicy czekający na awans, stawiający na jak najlepsze przygotowanie się do nowej funkcji. Obszar, któremu coaching zostanie poświęcony, uzależniony jest od potrzeb każdego indywidualnego klienta – może się skupiać na m.in. wzmacnianiu umiejętności interpersonalnych, budowaniu swojej pozycji jako lidera zespołu, znajdowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym czy szukaniu swojego stylu zarządzania. W ramach współpracy na linii klient-coach dąży się wspólnie do osiągnięcia oczekiwanego przez menadżera efektu, ale bez dawania gotowych rozwiązań przez specjalistę. Stawia się przede wszystkim na samodzielne odkrywaniu swojego potencjału oraz słabości.

Coaching pomaga również znaleźć obszary lidera, które wymagają wzmocnienia, a następnie podjąć decyzje o skorzystaniu z pewnych szkoleń grupowych czy indywidualnych w celu poprawienia swoich umiejętności. Nawet jeśli bowiem lider jest prawdziwym specjalistą w zakresie swojego obszaru codziennej działalności, to zawsze może polepszyć swoje umiejętności miękkie (np. interpersonalne, autoprezentacji, negocjacji, wystąpień publicznych, kreatywnego myślenia). Takiego rodzaju szkolenia również są dostępne dla osób zajmujących stanowiska kierownicze.

Studia MBA – połączenie nauki z biznesem

Odgrywanie roli lidera nie odbywa się niezależnie od organizacji biznesowej, a w odpowiednim jej wypełnianiu i dążeniu do osiągania celów strategicznych organizacji pomagają płatne (ale cenione za wysoką efektywność) studia Master of Business Administration (MBA) oferowane przez uniwersytety na całym świecie. Te programy nastawione są na dostarczanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania biznesem oraz wzmacnianiu umiejętności twardych i miękkich, które każdy menadżer powinien posiadać, np. z zakresu ekonomii, rachunkowości zarządczej, prowadzenia negocjacji czy przewodzenia zespołem. Zdobycie wiedzy z tych zakresów pozwala lepiej pełnić swoją rolę – zwłaszcza w sytuacji, gdy zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu i skupiają się na przekazywaniu jak najbardziej aktualnej wiedzy w ramach dopasowania do szybko zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.

Co więcej, ukończenie programu MBA otwiera przed liderem nowe kierunki rozwoju w zakresie pracy w środowisku międzynarodowym, a w niektórych krajach także zasiadania w radach nadzorczych czy zarządach spółek. Te studia dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla cenione są również za szerokie możliwości networkingowe.

Kariera lidera – szkolenia nigdy się nie kończą

Katalog możliwości w zakresie rozwoju umiejętności (zwłaszcza miękkich) gdy mówimy o rozwoju zakresu, jakim jest kariera lidera jest naprawdę szeroki – wbrew temu, co mogłoby się wydawać. Skorzystanie z nich (w ramach dopasowania do posiadanych potrzeb indywidualnych) wymaga jednak zrozumienia przez osoby zarządzające, że ich wysiłek nie może się ograniczać jedynie do dbania o codzienne wykonanie obowiązków przez wszystkich pracowników. Jedynie osoby, które widzą swoje ograniczenia i podejmują kroki do tego, by stać się lepszym przełożonym dla członków swojego zespołu, będą odpowiednio wypełniać codzienną rolę, motywując i zachęcając kolejne osoby do tego samego. Kariera lidera nie kończy się wraz z awansem na najwyższe stanowisko, to jedynie początek drogi rozwoju.

Przeczytaj także: Executive coaching w zarządzaniu talentami

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Kariera lidera - z jakich szkoleń warto skorzystać? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.