Kim jest executive coaching i jaką rolę pełni? Współczesny rynek pracy charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na pracowników-specjalistów – z tego powodu bardzo często zwraca się uwagę na to, że firmy działające w różnych branżach muszą szukać różnych sposobów na przyciągnięcie i utrzymanie u siebie „największych talentów”. Niektóre robią to przez atrakcyjne benefity, których nie da się znaleźć w żadnym innym miejscu, innowacyjne warunki pracy (np. 4-dniowy tydzień pracy albo krótsze piątki) czy elastyczność w czasie i miejscu wykonywania pracy, podczas gdy jeszcze inne wdrażają specjalne programy zarządzania talentami, stawiając na stałą troskę o rozwój pracownika. W przypadku ostatniego z wymienionych sposobów ogromne znaczenie może mieć executive coaching . Na czym polega ten proces i w jaki sposób ma pomóc w zarządzaniu talentami?

Executive coaching w zarządzaniu talentami – omówione zagadnienia

  1. Executive coaching – na czym polega?
  2. Executive coaching a proces zarządzania talentami
  3. Coaching menadżerski – kiedy się sprawdzi?
  4. Coaching menadżerski w zarządzaniu talentami – podsumowanie

Executive coaching – na czym polega?

Ta forma coachingu obejmuje wzmacnianie kwalifikacji menadżerskich – skierowana jest więc do osób zajmujących w firmach stanowiska kierownicze, zarówno wyższego, jak i niższego stopnia. Rola tych osób jest specyficzna, ponieważ w głównej mierze odnosi się do strategicznego planowania działań oraz zarządzania zasobami ludzkimi, co wymaga specjalistycznych umiejętności twardych (wiedza branżowa, doświadczenie we wdrażaniu procesów), jak i miękkich (w tym budowania zespołu oraz rozwijania i motywowania współpracowników). Odpowiednio zaplanowany proces coachingu menadżerskiego ma pomóc danej osobie w lepszym pełnieniu swojej roli, a przez to zapewnić lepsze efekty realizowanych obowiązków.

To, jaką formę przyjmie coaching, na czym będzie się skupiać współpraca na linii coach-menadżer, jakie umiejętności będą wzmacniane, zależy w głównej mierze od indywidualnej sytuacji oraz potrzeb osoby korzystającej ze wsparcia. Istotne jest jednak, że coaching menadżerski może być skierowany zarówno do osób już doświadczonych na stanowiskach kierowniczych, jak i szykowanych do awansu oraz przejęcia takiej roli. Właśnie w tym obszarze, w przypadku wewnętrznej sytuacji firmy, coaching łączy się z obszarem zarządzania talentami.

Executive coaching a proces zarządzania talentami

Pracownicy zostają w firmach, które zapewniają im nie tylko możliwości rozwoju (np. w ramach licznych szkoleń, wprowadzania nowych technologii, dawania przestrzeni do podejmowania inicjatywy i próbowania nowych rozwiązań), ale również sprawdzania się w nowych rolach w ramach wspinaczki po kolejnych szczeblach kariery. Właśnie w tym celu organizacje wdrażają programy zarządzania talentami, które mają na celu pozyskanie, utrzymanie i zadbanie o rozwój najlepszych w swojej dziedzinie osób, a docelowo – doprowadzenie do tego, że wybrane osoby będą wykorzystywały posiadane zdolności do realizacji strategii przyjętej przez firmę.

W przypadku niektórych pracowników pojawi się przekonanie, że powinny pełnić funkcje kierownicze, jednak nie od razu – dopiero po odpowiednim przygotowaniu, w czym może pomóc executive coaching . Tym samym w przypadku zarządzania talentami rolą coacha będzie zadbanie o to, by zgłoszona do niej osoba odpowiednio wypełni swoje obowiązki na nowym stanowisku.

Coaching menadżerski – kiedy się sprawdzi?

Kiedy można się zdecydować na skorzystanie z możliwości zapewnianych przez coaching menadżerski? Należy wskazać, że ten proces sprawdzi się w przypadku obu typów osób, z jakimi możemy mieć do czynienia, gdy podejmiemy decyzje o awansie wewnętrznym. Wyróżnimy więc osoby:

  • bardzo doświadczone i świetne w kwestiach technicznych, ale odczuwające bariery w przypadku konieczności interakcji z innymi osobami (trening umiejętności interpersonalnych czy inteligencji emocjonalnej – ten obszar musi zostać nadrobiony, by możliwe było posiadanie autorytetu wśród swoich pracowników,
  • doskonałe w relacjach z zespołem, jednak posiadające pewne braki wiedzy i doświadczenia – niezbędna jest konieczność uzupełnienia braków, by uzyskać pewność, że powierzone zadania zostaną wykonane w odpowiedni sposób.

Efektem prowadzonych działań będzie udoskonalenie własnych umiejętności (w ramach samodzielnego ocenienia swoich braków oraz wskazania obszarów wymagających wzmocnienia, obaw związanych z nową rolą itd.), co przełoży się na osiąganie oczekiwanych rezultatów przez zarządzany zespół.

Coaching menadżerski w zarządzaniu talentami – podsumowanie

Można by zapytać, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie już doświadczonego menadżera („z zewnątrz”), zamiast decydować się na skierowanie kandydata na kierownika do coacha, który będzie go przygotowywał do nowej roli – w końcu taka decyzja pożera zasoby (czasowe, finansowe) firmy. Trudno nie zgodzić się z tym argumentem, ale to jedynie jedna strona medalu. Druga dotyczy tego, jak trudno jest w dzisiejszych czasach budować lojalność pracownika i zatrzymać jego umiejętności, wiedzę i doświadczenie w zespole. Awanse wewnętrzne pozwalają ominąć procesy wdrażania pracownika do przedsiębiorstwa i branży, co może w przypadku menadżera zająć więcej czasu niż zajmie coaching menadżerski. Z takich właśnie powodów w wielu przypadkach współpraca z coachem lepiej się sprawdza i stanowi mniejszy koszt dla firmy.

Przeczytaj także: Rozwój pracowników i dostosowanie go do potrzeb organizacyjnych

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Executive coaching w zarządzaniu talentami nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.