Według badania KPMG prawie jeden na trzech dyrektorów generalnych martwi się, że ich dyrektor finansowy nie jest przygotowany na nadchodzące wyzwania. Warto postawić zatem pytanie nie tylko o to jak zostać CFO, ale także jak zostać dobrym CFO. Jakie umiejętności należy posiadać, aby pełnić tę funkcje właściwie? O tym poniżej.

Jak zostać dyrektorem finansowym CFO? – omówione zagadnienia:

 1. CFO – jaką pełni rolę?
 2. Umiejętności CFO
 3. Ścieżka naukowa CFO
 4. Ścieżka zawodowa

CFO – jaką pełni rolę?

Kariera w finansach marzy się wielu. Idąc za ciosem osoby, które rozpoczynają, czy też kontynuują pracę w działach finansowych, często dążą, aby dojść do najwyższego stanowiska w tej dziedzinie -zostać dyrektorem finansowym.

CFO, czyli dyrektor finansowy odpowiada za zarządzanie finansami firmy. Jego obowiązki obejmują śledzenie przepływów pieniężnych, analizowanie mocnych i słabych stron, aby w razie potrzeby proponować plany działań naprawczych oraz przygotowywanie dokładnych prognoz. Działania te są podejmowane, aby kierownictwo mogło świadomie decydować o kwestiach dotyczących przyszłych inwestycji lub cięć budżetowych.

Rola dyrektora finansowego wykracza poza ramy tradycyjnie postrzeganego księgowego – osoby, która liczy zasoby finansowe firmy. Współczesny dyrektor finansowy wykorzystuje analizę finansową do wspierania albo kwestionowania kluczowych dla firmy decyzji, a także formułowania jej strategii. Ważnym dla tych procesów czynnikiem jest środowisko biznesowe, w którym funkcjonuje dana firma, stąd osoba na tym stanowisku musi stale z nim współpracować, obserwować je i komunikować się z nim.

Umiejętności CFO

Chcąc zostać dyrektorem finansowym należy wyróżniać się wieloma cechami, które pozwolą świadomie i skutecznie piastować to stanowisko. Ważne są zarówno umiejętności twarde, jak i miękkie. Dla niektórych może być zaskakujące, że nie wystarczy jedynie posiadać umiejętności analitycznych.

Do najważniejszych umiejętności CFO zaliczamy:

 • Umiejętności przywódcze – dyrektor finansowy musi posiadać niezbędne umiejętności przywódcze i komunikacyjne. Musi analizować sytuację, radzić i wspierać w jednakowy sposób wszystkich pracowników; zarówno tych podległych mu w działach finansowych, jak też osoby zasiadające w zarządzie, a także innych liderów. Ponadto – jeśli zostanie o to poproszony – powinien też służyć radą wszystkim pracowników, mającym wątpliwości w obszarach jego kompetencji.
 • Umiejętności operacyjne – CFO musi dobrze rozumieć zarówno funkcjonowanie środowiska wewnętrznego, jak i zewnętrznego firmy. Powinien być w stanie wykorzystać tę wiedzę, aby zapewnić niezależną perspektywę i konstruktywnie zarządzać procesami finansowymi w firmie.
 • Umiejętności kontrolowania i analiz — W coraz bardziej globalnym i niestabilnym środowisku z dodatkowymi obciążeniami regulacyjnymi, często zadaniem dyrektora finansowego jest zapewnienie odpowiedniej oceny i łagodzenia ryzyka, a także zgodności z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi lub innymi wymogami prawnymi.
 • Umiejętności strategiczne – CFO na co dzień wspomaga tworzenie strategii i jej realizację. Ustala priorytety i zapewniana zgodność strategii ze wszystkimi procesami zachodzącymi w firmie.

Dyrektor finansowy oprócz predyspozycji, wynikających często z jego usposobienia i charakteru, powinien także posiadać pewne umiejętności zdobyte na drodze wykształcenia lub doświadczenia zawodowego. Są to:

 • Potwierdzone doświadczenie jako CFO, dyrektor finansowy lub w podobnej roli.
 • Dogłębna znajomość prawa finansowego dotyczącego przedsiębiorstw.
 • Doskonała znajomość metod analizy danych i prognozowania.
 • Biegłość w obsłudze oprogramowania do zarządzania finansami.
 • Umiejętność opracowywania strategii i rozwiązywania problemów.
 • Silne umiejętności przywódcze i organizacyjne.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i międzyludzkie.
 • Umysł analityczny, który dobrze radzi sobie z liczbami.

Ścieżka naukowa CFO

Zazwyczaj dyrektor finansowy posiada wykształcenie wyższe, a ponadto kwalifikacje z zakresu rachunkowości technicznej, takie jak: CPA, ACCA, CIMA. Jednak coraz większe znaczenie mają umiejętności przywódcze i komunikacyjne. CFO często zostają osoby, mogące pochwalić się tytułem magistra księgowości, rachunkowości, czy finansów. Warto także pomyśleć o studiach MBA- Master’s of Business Administration z koncentracją w rachunkowości / finansach lub Master’s of Science in Finance (MSF).

Ścieżka zawodowa

Większość dyrektorów finansowych ma doświadczenie w działach takich jak: planowanie i analiza finansowa, kontrola i skarbiec. Można to uzyskać poprzez awanse i obejmowanie coraz wyższych ról w firmie i/lub czas spędzony w firmie księgowej przed przejściem do branży.

Obecnie CFO nie może ograniczać się do analizy danych, ale musi dostrzegać zagrożenia i szanse kryjące się za danymi finansowymi i działać jako strategiczny partner biznesowy dla CEO. Aby jednak móc to robić potrzebuje on silnych umiejętności przywódczych i doskonałej komunikacji z członkami zespołu. Jest on ekspertem w bieżących tematach finansowych związanych z jego branżą. Dopiero ten zestaw cech jest w stanie doprowadzić do sprawowania z sukcesem tej funkcji.

Przeczytaj także: Czym zajmuje się dyrektor finansowy CFO?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Jak zostać dyrektorem finansowym CFO? andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.