Obecnie w Stanach Zjednoczonych zatrudnionych jest ponad 23 885 dyrektorów ds. technologii, a zaledwie 8,4% wszystkich dyrektorów ds. technologii to kobiety. Średni wiek zatrudnionego dyrektora ds. technologii to 52 lata. To mówi statystyka o szansach na zostanie CTO. Przyjrzyjmy się dodatkowo jakie cechy i kwalifikacje należy posiadać, aby otrzymać to stanowisko.

Jak zostać CTO i ile można zarobić? – omówione zagadnienia

 1. Zakres działania
 2. Kierunki rozwoju
 3. Cechy dobrego CTO
 4. Jak zostać CTO?
 5. Ile zarabia CTO?

Zakres działania

Z uwagi na to, że firmy opierają się w coraz większym stopniu na nowych technologiach, rola dyrektora ds. technologii (CTO) stała się niemal tak samo ważna jak dyrektora generalnego (CEO). Rola ta polega na kierowaniu działami IT firmy i wszystkimi jej operacjami technicznymi. W związku z tym, aby zostać CTO, potrzebujemy stosunkowo zróżnicowanego zestawu umiejętności, a także nastawienia skoncentrowanego na technologii.

Na tym stanowisku ważne jest przewidywanie, jakiego rodzaju technologii firma może potrzebować w przyszłości; zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. CTO musi także zbudować i utrzymać zespół IT. W tej bardzo szybko rozwijającej się branży nieodzowne jest stałe doskonalenie swoich umiejętności.

Kierunki rozwoju

Dyrektor ds. technologii powinien rozwijać się na wielu polach, główne z nich to:

 • Komunikacja. Duża część roli CTO polega na pomaganiu osobom mniej znającym się na technologii zrozumieć, w jaki sposób pomoże im ona osiągnąć cele biznesowe, często na wielu różnych poziomach w firmie. Muszą również być w stanie skutecznie komunikować się w drugą stronę i jasno wyjaśniać cele biznesowe bardziej technicznym osobom.
 • Przywództwo. Chief Technology Officerzy muszą posiadać wybitne umiejętności przywódcze, aby móc realizować swoją strategię i przekonać zarówno zarząd, jak i kierownictwo do inwestowania w różne technologie. Muszą również być w stanie inspirować zespoły firmowe, tak by pracowały one na rzecz realizacji wielkiej wizji firmy.
 • Rozwój biznesu. Umiejętność pracy nad osiąganiem celów biznesowych na wysokim poziomie jest niezwykle istotna dla każdego członka zarządu. Dobry CTO będzie na bieżąco śledził trendy w branży i nowe technologie, aby pomóc firmie pozostać konkurencyjną.
 • Finanse. Ta rola będzie wymagała solidnego zrozumienia złożonych projektów i finansów, a także takich rzeczy, jak alokacja zasobów i licencjonowanie oprogramowania. Posiadanie silnych umiejętności finansowych gwarantuje, że ​​dyrektor ds. technologii będzie mógł efektywnie finansować potrzeby technologiczne swojej organizacji.
 • Wiedza techniczna. Te umiejętności są charakterystyczne dla wielu CTO, którzy zaczynali swoją karierę jako inżynierowie lub programiści. Dobra znajomość różnych technologii, z którymi pracuje organizacja, jest kluczowym elementem tej roli.

Cechy dobrego CTO

CTO musi także posiadać wiele cech, które pozwolą mu na objęcie tego stanowiska. Są to między innymi:

 • Doświadczenie i szeroka wiedza technologiczna. Oprócz znajomości istniejących technologii Chief Technology Officer powinien wiedzieć, jak je wdrażać i analizować, jak mogą one pomóc firmie, w której CTO pracuje, biorąc pod uwagę jej specyfikę. Jest to związane zarówno z umiejętnością identyfikacji technologii, które zapewniają dobrą równowagę między ryzykiem i korzyściami dla firmy, jak też odrzuceniem tych technologii, które zostały sklasyfikowane jako zbyt eksperymentalne.
 • Ciekawość i aktualna wiedza. Technologia rozwija się w szybkim tempie, a dyrektor ds. technologii powinien nadążać za tą dynamiką. Aby to osiągnąć, musi mieć świadomość każdego nowego rozwiązana i zaangażować się w obszary, które są niezbędne do wykonywania jego pracy.
 • Wiedza o ekonomii. CTO znajduje się w połowie drogi między obszarami technologii i biznesu. Celem pracy jest pewność, że przyjęta technologia zwiększa efektywność ekonomiczną firmy. Dlatego CTO musi wiedzieć do pewnego stopnia, jak działa biznes i być świadomym administracji. Ponadto, jako dyrektor ds. technologii, musi mieć również głęboką znajomość rynku, ponieważ często jest odpowiedzialny za nabywanie nowych produktów lub usług technologicznych.
 • Wysoka zdolność strategiczna. CTO jest zwykle kierownikiem wysokiego szczebla i musi mieć dużą zdolność planowania krótko-, średnio- i długoterminowych strategii. Jest to jedno z najbardziej złożonych zadań z jakimi musi się zmierzyć Chief Technology Officer. Uwzględni nie tylko bieżące potrzeby firmy, ale także przyszłe w krótkim, średnim i długim okresie. Ponadto CTO musi być w stanie przeanalizować aktualny stan wdrożenia technologii w firmie oraz jej przyszłe możliwości rozwoju, z uwzględnieniem kluczowych kwestii, w szczególności takich jak zasoby ekonomiczne firmy. Ze względu na wagę tych zadań i ich powiązanie z innymi działami, CTO musi pozostawać w stałym kontakcie z CEO, CFO, CIO i innymi osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w firmie oraz pośredniczyć między ich potrzebami, a wymaganiami oraz pracą techników.
 • Umiejętności społeczne i komunikacyjne. Komunikacja jest fundamentalną częścią działalności Chief Technology Officera, musi on skutecznie komunikować się z otoczeniem a w szczególności sprawić, by zarówno technicy pod jego komendą zrozumieli problemy biznesowe, a inne osoby, którym brakuje przeszkolenia technicznego, potrafiły zrozumieć aspekty związane z technologią.
 • Wiedza o kliencie. Chief Technology Officer, który zajmuje kluczowe stanowisko związane z cyfrową transformacją, musi znać profil klienta, aby poznać jego potrzeby.
 • Kierowanie zespołem i szkolenia. Chief Technology Officer powinien wiedzieć jak wyznaczać cele i przydzielać role w swoim zespole oraz tworzyć dobre środowisko pracy, które umożliwia współpracę i komunikację w celu osiągnięcia ostatecznych celów. Inne cechy osobiste, takie jak otwarty sposób myślenia, empatia i chęć dialogu lub umiejętność kierowania i motywowania personelu, będą miały kluczowe znaczenie dla tego stanowiska.
 • Wiedza o zarządzaniu projektami. Biorąc pod uwagę, że często działalność CTO jest powiązana z konkretnymi projektami, posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami będzie bardzo przydatne.
CTO

Jak zostać CTO?

Tytuł licencjata w dziedzinie informatyki jest warunkiem podstawowym. Ponadto większość menedżerów IT posiada wykształcenie wyższe. Program studiów licencjackich zazwyczaj obejmuje podstawy programowania, projektowanie oprogramowania i matematykę. Jednak większość menedżerów IT zdobywa tytuł Master of Business Administration (MBA). Wiele kierunków studiów jest obecnie specjalnie dostosowanych do osób pracujących w IT, które chcą awansować na stanowiska kierownicze w tej branży.

Stanowisko Chief Technology Officer wymagać może ponad 15-letniego doświadczenia zawodowego w branży IT, chociaż mniejsze firmy zazwyczaj wymagają niższego doświadczenia informatycznego od swoich CTO. Na to stanowisko najczęściej awansują dyrektorzy IT i kierownicy projektów.

Menedżerowie IT zdobywający doświadczenie wymagane do zakwalifikowania się do tej roli, powinni szukać możliwości zdobycia reputacji lidera w dziale. Dzięki temu mogą doskonalić swoje umiejętności zarządzania ludźmi, zwłaszcza jako szefowie zespołów i projektów.

Ile zarabia CTO?

Zajmowanie stanowiska CTO w dobrze prosperującym przedsiębiorstwie bardzo się opłaca. Jak bardzo? Zależy to w dużej mierze od skali firmy, jej lokalizacji, a także doświadczenia danego CTO.

Według danych dostawcy oprogramowania do wynagrodzeń PayScale, z siedzibą w Londynie, Chief Technology Officer stosunkowo nowy w swojej roli, może oczekiwać średniego całkowitego wynagrodzenia w wysokości 82 723 funtów rocznie, w tym benefitów, premii i wynagrodzenia za nadgodziny. CTO w połowie kariery, z pięcio- do dziewięciu-letnim doświadczeniem na tym stanowisku, zarabia około 83 078 funtów.

Jednak po dekadzie pełnienia tej roli można spodziewać się znacznej podwyżki. Ci, którzy mieli od dziesięciu do dziewiętnastu lat doświadczenia, otrzymali średnie łączne wynagrodzenie w wysokości 102 779 funtów, podczas gdy ci, którzy spędzili w tej roli ponad dwie dekady, otrzymywali średnie łączne wynagrodzenie w wysokości 121 913 funtów.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie podstawowe CTO, według danych ze strony internetowej Glassdoor, szacuje się je średnio na około 101 000 funtów rocznie – wzrost o 11 000 funtów od kwietnia 2019 r. Wzrost ten sugeruje, że średnia pensja może nadal rosnąć, pomimo trudnych wyzwań gospodarczych spowodowanych pandemią.

Dla sukcesu zarówno startupów technologicznych, jak i stabilnych globalnych firm programistycznych, rola Chief Technology Officer jest niezbędna. Chief Technology Officer kieruje wszystkimi kwestiami związanymi z technologią i kontroluje wszystkie powiązane procesy, mające na celu rozwiązanie problemów związanych z oprogramowaniem firmy.

Przeczytaj także: Kim jest i co robi Chief Technology Officer (CTO)?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Jak zostać CTO i ile można zarobić? andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.

Najważniejsze pytania

 1. Kim jest CTO?

  CTO (z ang. Chief Technology Officer) czyli dyrektor ds. technologii jest odpowiedzialny w organizacji za wszelkie sprawy związane z technologią oraz badaniami i rozwójem (R&D). CTO bada krótko i długoterminowe potrzeby organizacji, a następnie przeprowadza inwestycje mające wspomóc firmę. CTO zwykle podlega bezpośrednio dyrektorowi ds. informacji (CIO) firmy, ale może również podlegać dyrektorowi generalnemu (CEO) firmy.

 2. Jakie zarobki są na stanowisku CTO?

  Chief Technology Officer stosunkowo nowy w swojej roli, może oczekiwać średniego całkowitego wynagrodzenia w wysokości ponad 80tys funtów rocznie, w tym benefitów, premii i wynagrodzenia za nadgodziny. CTO w połowie kariery, z 5-10 letnim doświadczeniem na tym stanowisku, zarabia około 85 tys. funtów. Po dekadzie pełnienia tej roli można spodziewać się znacznej podwyżki. Ci, którzy mieli od 10-19 lat doświadczenia, otrzymali średnie łączne wynagrodzenie w wysokości ponad 102 tys. funtów, podczas gdy ci, którzy spędzili w tej roli ponad dwie dekady, otrzymywali średnie łączne wynagrodzenie w wysokości 120 tys. funtów.

 3. Jakie kwalifikacje są potrzebne, by zostać CTO?

  Podstawą jest wykształcenie wyższe w kierunku informatyki, jednak większość CTO posiada tytuł Master of Business Administration (MBA). To stanowisko wymaga również przynajmniej 15-letniego doświadczenia zawodowego w branży IT, chociaż w mniejszych korporacjach nie jest wymagane aż tak duże doświadczenie w branży IT. Na to stanowisko najczęściej awansują dyrektorzy IT i kierownicy projektów. Osoby startujące na to stanowisko powinny posiadać również umiejętności zarządzania ludźmi, zwłaszcza jako szefowie zespołów i projektów, a także doświadczeniu w byciu liderem.