Korzystanie z usług freelancerów to ciągle rozwijająca się gałąź delegowania i realizacji konkretnych zadań poza firmą. Z tego też powodu zarządzanie samymi freelancerami wciąż wydaje się trudne i skomplikowane dla wielu przedsiębiorstw korzystających z ich usług. Rodzi to wiele negatywnych konsekwencji, jak na przykład niepełne wykorzystanie potencjału niezależnych wykonawców. Jak zatem zarządzać freelancerami, aby współpraca była efektywna?

Jak zarządzać freelancerami? – omówione zagadnienia:

  1. Zrozumienie pracy freelancera
  2. Świadoma komunikacja
  3. Ustalanie celów
  4. Mierzenie ustalonych celów
  5. Podsumowanie

Zrozumienie pracy freelancera

O tym jak wykorzystać pełnię możliwości freelancerów pisaliśmy tekście tutaj. Dzisiejszy poradnik jest dobrą lekturą zarówno dla firm korzystających, jak i nie korzystających z usług niezależnych wykonawców. Dzięki kilku poniższym radom, firmy te będą wiedzieć jak postępować podczas takiej współpracy.

Aby dobrze zarządzać freelancerami, trzeba w pierwszej kolejności zrozumieć ich pracę. W przeciwieństwie do pracowników etatowych, którzy pracują w bliskiej odległości od swojego przełożonego, niezależni wykonawcy przeważnie pracują zdalnie ze swojego domu. W przypadku tradycyjnego pracownika oddelegowanie mu zadania sprowadza się często do podejścia do jego stanowiska pracy i przekazania mu co ma w danym momencie zrobić.

Takie podejście nie działa w przypadku freelancerów. Z racji tego, że wybrali taki model współpracy, cenią sobie elastyczność tego jak i kiedy mają wykonać dane zadanie. Dobrym sposobem na delegowanie im zadań jest na przykład przedstawienie ogólnego zarysu pracy do wykonania, tak aby sami zaproponowali co i jak mogą zrobić. Daje to im swobodę wykonania zadania, jednocześnie w pełni realizując wolę firmy korzystającej z ich usług.

Dla wielu przedsiębiorców może okazać się to trudne, gdyż przez większość czasu byli przyzwyczajeni do pełnej kontroli nad wszystkimi delegowanymi zadaniami. Jednak oddanie części tej kontroli freelancerom daje im poczucie swobody i autonomii pracy, na którą sami się zdecydowali.

infografika freelancer

Świadoma komunikacja

Z racji wcześniej wspomnianej autonomii pracy, freelancerzy rozwijają się, gdy czują, że powierza im się odpowiedzialność za konkretne zadania i nie są tak kontrolowani nad ich wykonaniem, jak pracownicy etatowi. Ten brak kontroli może być jednak zgubny dla obu stron. Dla firmy dlatego, że ich menedżerowie nie kontrolują pracy freelancerów tak, jak tradycyjnych pracowników, przez co mogą nie zawsze podejmować dobre decyzje odnośnie wykonywanego zadania.

Dla freelancerów natomiast takie podejście może doprowadzić do pewnej izolacji od firmy i jej strategicznych celów, co może zmniejszyć ich produktywność. Kluczem do niedopuszczenia do takich sytuacji jest świadoma komunikacja między obiema stronami, której podstawą są niezbędne narzędzia.

Przykładowymi narzędziami są Freelance Management Systems, których pracę opisywaliśmy już w tekście pt. „Freelance management system co to jest? – kluczowe elementy”. Posiadają one odpowiednie funkcjonalności, które ułatwiają stałą komunikację między firmą, a niezależnymi wykonawcami. Przykładowo, narzędzie od Firmbee, pomaga począwszy od szukania kandydatów, po dystrybuowanie zadań, aż po śledzenie etapów ich realizacji. Dodatkowo pozwala na tworzenie bazy danych i wystawianie faktur bezpośrednio z systemu.

freelancer

Ustalanie celów

Kiedy już zostaną dobrane odpowiednie narzędzia pomagające w utrzymaniu dobrej komunikacji, powinno się przejść do określenia celów biznesowych firmy tak, aby „wolni strzelcy” wykorzystując swoje umiejętności również dążyli do ich osiągnięcia. Wyznaczanie jasnych celów freelancerom ma zalety w całym cyklu biznesowym.

Już na etapie poszukiwań odpowiedniego wykonawcy, należy precyzyjnie ustalić, jakie zadania będzie wykonywał. Dzięki temu można przekazać nowym współpracownikom dokładny zakres ich obowiązków. Stworzy to jasne ramy oceny ich pracy i postępów pod kątem celów strategicznych.

Mierzenie ustalonych celów

Cele same w sobie nic nie znaczą, jeśli nie ustali się sposobów ich mierzenia. Mierzenie postępów prac nad osiągnięciem danego celu jest podstawą ogólnie pojętego zarządzania w firmie, a zwłaszcza w pracy z pomocą niezależnych wykonawców.

Przedsiębiorstwa zatrudniające freelancerów powinny otwarcie informować, jakie narzędzia są wykorzystywane do monitorowania ich pracy. Buduje to uczciwą postawę względem freelancerów, a jednocześnie dba o realizację celów biznesowych firmy. Niezależni wykonawcy z przyjemnością korzystają z ustalonych grafików pracy i programów służących śledzeniu czasu pracy, oczywiście pod warunkiem, że zostaną one ustalone wspólnie, a nie narzucone z góry.

Podsumowanie

Zarządzanie freelancerami jest podobne do zarządzania pracownikami etatowymi. Z tym, że do pracowników niezależnych trzeba podchodzić nieco ostrożniej, gdyż cenią sobie oni bardziej autonomię i swobodę działania. Szczególnie należy o tym pamiętać delegując im zadania. Mając poczucie tej niezależności, „wolni strzelcy” z większym zaangażowaniem podejdą do zadania, jednocześnie czując się bardziej dowartościowani i szanowani, że mają wpływ na całość pracy.

Stosując odpowiednią komunikację obie strony widzą w sobie nie relację przełożony-pracownik, a relację biznesową opartą na realizacji ustalonych celów. Celów, które z poszanowanie pracy i statusu freelancera, firma świadomie i jawnie potrafi mierzyć. Dzięki zawartym wyżej wskazówkom zarządzanie pracą freelancerów staje się o wiele prostsze i bardziej efektywne. Dzieje się to z korzyścią dla przedsiębiorstwa i jednocześnie z szacunkiem do „wolnych strzelców”, a także docenieniem ich wkładu w rozwój firmy.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Jak zarządzać freelancerami? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.