Outsourcing, jak wspomnieliśmy we wcześniejszych artykułach, może przynieść firmie wiele plusów. Są to między innymi: mniejsze koszty działalności, dostęp do nowych zasobów i technologii, a także możliwość skupienia się organizacji na najważniejszych działaniach. Te i inne aspekty wpływają bezpośrednio oraz pośrednio, na pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Oddziaływanie to jest widoczne zarówno po stronie pracowników w firmach korzystających z outsourcingu, jak i również po stronie organizacji świadczących tego typu usługi. Jak zatem outsourcing wpływa na stałych pracowników tych przedsiębiorstw?

Jak outsourcing wpływa na stałych pracowników?

  1. Potencjalne zagrożenia dla pracowników
  2. Jak zapobiec obawom wśród personelu?
  3. Wpływ outsourcingu na pracowników firm zewnętrznych
  4. Podsumowanie

Potencjalne zagrożenia dla pracowników

Korzystanie przez firmy z usług outsourcingu, może wzbudzać wśród pracowników w nich zatrudnionych pewne obawy. Należy do nich przede wszystkim zagrożenie dla bezpieczeństwa ich pracy. Wielu pracowników postrzega decyzję firmy decydującej się na outsourcing, jako możliwość utraty pracy na rzecz osób z firmy świadczącej takie usługi. Obawa ta może być uzasadniona – zarówno koszty pracy, jak i wynagrodzenia mogą myć mniejsze. Strach może stanowić podstawę do niezadowolenia i/lub obniżenia jakości pracy.

Kolejnym zagrożeniem związanym z korzystaniem z usług zewnętrznej firmy, jest poczucie wśród stałych pracowników, że nie są oni wystarczająco dobrzy w tym co robią. Mając świadomość tego, że ich kwalifikacje mogą być niższe, niż pracowników zewnętrznych, mogą stracić motywację do dalszej pracy. Może się to wiązać z pogorszeniem ich produktywności, a nawet prowadzić do poszukiwania przez nich nowego miejsca pracy.

Jak zapobiec obawom wśród personelu?

Szefostwo firmy i jej menedżerowie nie powinni dopuszczać do sytuacji opisanych powyżej. Aby zapobiec obawom i poczuciu zagrożenia wśród pracowników firmy, powinno się w pierwszej kolejności z nimi porozmawiać. Mając zamiar korzystać z usług outsourcingu, kierownictwo organizacji powinno na wstępie poinformować personel o motywach, jakie są związane z wdrożeniem tego modelu biznesowego. Przekazanie intencji, które skłoniły zarząd do takiej decyzji, powinny uspokoić nastroje panujące wśród stałych pracowników.

Przedstawienie prawdziwego powodu skorzystania z outsourcingu sprawi, że personel poczuje się pewniej. Tym sposobem firma uniknie szeregu niekorzystnych zdarzeń, począwszy od pogorszenia jakości pracy, do nawet wypalenia zawodowego lub zwolnień wśród personelu.

Wpływ outsourcingu na pracowników firm zewnętrznych

Jak wspomnieliśmy na początku, outsourcing wpływa również na personel firm świadczących tego typu usługi. Wpływ ten może być zarówno pozytywny jak i negatywny. Do pozytywnych aspektów zaliczyć możemy szerszy wybór ofert pracy, jaki oferowany jest na rynku. Właściciele firm zewnętrznych chcąc wykonywać przewidziane usługi, potrzebować będą do tego odpowiednich ludzi. Dają w ten sposób dodatkowe miejsca pracy, a ich większa liczba wpływa na to, że pracownicy mogą starać się o lepsze warunki zatrudnienia.

Do negatywnych aspektów zaliczyć możemy głównie brak utożsamiania się personelu z firmą, która go zatrudnia. Osoby pracujące w przedsiębiorstwach wykonujących usługi outsourcingu, z reguły świadczą swoje usługi dla firm zewnętrznych. Mogą to być np. ochroniarze, oddelegowani do ochrony danego obiektu lub osoby pracujące w firmie oferującej usługi porządkowe. Tacy pracownicy mogą czuć większą przynależność do firmy, w której wykonują pracę, do tej, z którą mają podpisaną umowę o pracę. Może to prowadzić do braku kontroli nad wykonywaniem powierzonych im zadań.

Jak przedsiębiorstwo może zapobiec takiej sytuacji? Dobrym pomysłem, może okazać się okresowa rotacja personelu. Nie mamy na myśli oczywiście zwalniania pracowników. Można jednak popracować nad ich mobilnością. Dla przykładu pracownicy firmy ochroniarskiej mogą co jakiś czas być przenoszeni na różne inne obiekty, dla których firma świadczy swoje usługi. Tak jak w przypadku stałych pracowników firm korzystających z outsourcingu, tak i menedżerowie firm oferujących te usługi powinni poinformować personel o motywach swoich działań.

Podsumowanie

Jak zatem widzimy na podanych wyżej przykładach, wpływ outsourcingu na stałych pracowników, może być zarówno pozytywny, jak i negatywny. Zależy to w dużej mierze od tego czy pracują oni dla firm korzystających, czy oferujących usługi outsourcingu. Kolejnym aspektem mającym wpływ na stały personel jest samo podejście szefostwa i menedżerów do ich pracy. Powinni oni zawsze informować swoich pracowników o tym dlaczego podejmują takie, a nie inne decyzje, aby czuli się pewnie w organizacjach, w których pracują.

Przeczytaj także: Gdzie szukać kandydatów do pracy?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Jak outsourcing wpływa na stałych pracowników? andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.