AI wykorzystywana jest obecnie w coraz większej liczbie obszarów związanych z prowadzeniem biznesu (m.in. analiza danych czy tworzenie contentu) – nie omija więc w żaden sposób codziennych działań osób odpowiedzialnych w firmie za pozyskiwanie nowych pracowników. Jednym z nowoczesnych rozwiązań zdobywających coraz większą popularność jest Interview Intelligence. Z uwagi na to, że rekrutacja to proces bez wątpienia ważny i trudny, przedsiębiorstwa działające w różnych branżach szukają sposobów na to, by ułatwić jego przeprowadzanie. Poniżej wyjaśniamy, dlaczego warto wykorzystać ją w swoich procesach rekrutacyjnych.

Jak Interview Intelligence może usprawnić proces rekrutacji?

  1. Interview Intelligence – na co pozwala?
  2. Jak działa Interview Intelligence?
  3. Efekty wykorzystania Interview Intelligence w rekrutacji
  4. Interview Intelligence – korzyści z punktu widzenia kandydata
  5. Interview Intelligence – korzyści z punktu widzenia kandydata

Interview Intelligence – na co pozwala?

Interview Intelligence stanowi sposób na to, by wnieść prowadzone procesy rekrutacyjne w formie wideokonferencji na wyższy poziom. Oczywiście już wcześniej mogłeś zdecydować się na nagrywanie odbywanych z kandydatami rozmów, by później do nich wrócić, porównać ze sobą odpowiedzi i na podstawie powtórzonych doświadczeń podjąć ostateczną decyzję o zatrudnieniu lub odrzuceniu danego kandydata. Interview Intelligence pozwala Ci jednak na dużo więcej – przy pomocy tej metody możesz nie tylko nagrać rozmowę z potencjalnym pracownikiem, ale również przepisać ją (automatyczna transkrypcja), wybrać najważniejsze fragmenty (np. w celu przedstawienia innym osobom z zespołu) czy przeanalizować sylwetkę kandydata pod kątem najważniejszych cech czy zdolności. To rozwiązanie zmienia więc dotychczasowy sposób prowadzenia spotkań rekrutacyjnych.

Jak działa Interview Intelligence?

Interview Intelligence powstała po to, by zapewnić spójne doświadczenie zarówno kandydata, jak i rekrutera – z tego powodu wykorzystywana jest zarówno przed, w trakcie jak i po spotkaniu. Przed rozmową przenosisz do narzędzia przygotowane pytania i ustalasz cel, jaki chcesz osiągnąć. AI wygeneruje Ci gotową agendę, którą wykorzystasz również w przypadku innych spotkań, co gwarantuje sprawiedliwe i jednakowe podejście wobec każdego kandydata, a także zapewnia Ci możliwość uczenia się i unikania dotychczas popełnianych błędów.

Dzięki opcji nagrania i transkrypcji w trakcie rozmowy możesz całkowicie skupić się na kandydacie (dokładnie słuchać wszystkiego, co mówi), otrzymując jednocześnie wskazówki dotyczące tego, co zrobić, aby przeprowadzić jak najbardziej efektywne spotkanie rekrutacyjne. Po rozmowie możesz przekazać materiał innym osobom zaangażowanym w proces rekrutacji i na podstawie najważniejszych momentów z każdych rozmów na dane stanowisko podjąć ostateczną decyzję.

Efekty wykorzystania Interview Intelligence w rekrutacji

Wykorzystanie Interview Intelligence przekłada się (z punktu widzenia firmy i pracowników działu HR) na szereg korzyści w obszarze usprawnienia procesów rekrutacyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu przede wszystkim:

  • skracasz proces pozyskiwania kandydata – dzięki dostępności nagrań i analiz nie musisz zbyt długo się zastanawiać nad tym, kogo należy zatrudnić,
  • wybierasz najlepszych kandydatów – na podstawie zebranych, bezstronnych danych porównawczych zyskujesz pewność, że w sprawiedliwy i obiektywny sposób podejmujesz decyzję, bez opierania się na swoich własnych przeczuciach co do danej osoby,
  • zmniejszasz obciążenie pracowników działu HR – taki efekt jest naturalną konsekwencją wykorzystania technologii oraz AI w celu wprowadzenia automatyzacji niektórych zadań i daniu możliwości przesunięcia pracownika do innych obszarów.

Interview Intelligence – korzyści z punktu widzenia kandydata

Wykorzystanie technologii oraz AI w przedstawionej formie bez wątpienia stanowi sposób na to, by przynieść korzyści stronie prowadzącej rekrutację, ale również przekłada się na pozytywne candidate experience. Możliwość zrezygnowania z tradycyjnego wykonywania notatek pozwala skupić całą uwagę na kandydacie, co na pewno zostanie docenione przez rozmówców.

Dodatkowo osoba, która nie przeszła rekrutacji ma większą pewność, że przy podejmowaniu decyzji zostały wzięte pod uwagę jej rzeczywiste słowa, a nie jedynie wspomnienia rekrutera (obiektywizm). W konsekwencji polepsza się opinia na temat Twojej marki jako pracodawcy i możesz liczyć na to, że być może odrzucony kandydat trafi do Twojej bazy kontaktów i będzie chętny, aby jeszcze raz zaaplikować, gdy pojawi się taka oferta. Wykorzystanie tej technologii jest bez wątpienia szczególnie pozytywnie oceniane przez osoby z najmłodszego pokolenia na rynku pracy.

Interview Intelligence

AI – ulepsz procesy rekrutacji zachodzące w Twojej firmie

Jeśli mierzysz się na co dzień z problemem dynamicznej konkurencji na rynku pracy w zakresie pozyskiwania nowych pracowników czy z trudnościami w trafianiu z ofertą do największych talentów, zdecydowanie powinieneś poszukać sposobów na to, by usprawnić procesy rekrutacyjne zachodzące w Twojej firmie. Jednym z nich jest właśnie wykorzystanie Interview Intelligence, która dzięki zastosowaniu technologii oraz analizy danych pomaga wybrać najlepszego kandydata na dane stanowisko. Jednocześnie przynosi szereg innych korzyści zarówno zespołom HR, jak i osobom aplikującym do pracy.

Przeczytaj także: Kim jest koordynator HR?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Jak Interview Intelligence może usprawnić proces rekrutacji? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.