Jeszcze do niedawna docelowym modelem pracy był 8-godzinny etat w ramach jednej firmy przez całe życie, który miał zapewnić wymaganą stabilność finansową i poczucie bezpieczeństwa. Z uwagi jednak na globalizację, automatyzację oraz rozwój technologii cyfrowej tradycyjne formy zatrudnienia przestały się cieszyć tak dużą popularnością. Obecnie świat pracy ulega dynamicznej przemianie, a jednym z kluczowych czynników kształtujących nową rzeczywistość jest tzw. Gig Economy. To zjawisko, które zdobywa coraz większą rangę i rewolucjonizuje sposób, w jaki zarówno firmy pozyskują pracowników, jak i pracownicy definiują swoje kariery zawodowe. Poniżej wyjaśniamy, na czym dokładnie polega i jaki jest jego wpływ na współczesny rynek pracy.

Czym jest Gig Economy?

Gig Economy to coraz popularniejszy w obecnych czasach model gospodarki, w ramach którego pracownicy wykonują krótkoterminowe, dorywcze lub niezależne zadania, często jako freelancerzy, pracownicy kontraktowi lub na zlecenie. W tym modelu pracownicy nie są zatrudniani na stałe przez jedną firmę (jak miało to miejsce w tradycyjnej gospodarce), ale wykonują zróżnicowane zadania dla różnych pracodawców, w zależności od potrzeb i dostępności pracy (a także tego, gdzie, kiedy i dla kogo chcą pracować). Rozwój takiego sposobu funkcjonowania napędzany jest przez technologię cyfrową, która znacząco ułatwia pracownikom znalezienie zleceń i współpracę z firmami z całego świata.

Cechy charakterystyczne Gig Economy

Gig Economy może być atrakcyjną opcją dla osób, które szukają elastycznego zatrudnienia lub chcą pracować na własny rachunek – z uwagi na swoje cechy charakterystyczne. Najważniejsze z nich wymieniamy poniżej.

 • Praca na zlecenie – pracownicy często otrzymują zlecenia na konkretne projekty lub zadania, które mogą być jednorazowe lub krótkoterminowe.
 • Niezależność – rozumiana jako posiadane całkowitego wpływu nad swoimi warunkami pracy (w obszarze miejsca, czasu, stopnia obciążenia itd.).
 • Swoboda – umożliwiająca godzenie pracy z innymi zobowiązania lub wykonywanie jej w dowolnym czasie i miejscu.
 • Zróżnicowane źródła dochodu – dzięki pracy w ramach różnych projektów lub platform internetowych.
 • Brak tradycyjnych korzyści – takich jak np. ubezpieczenie zdrowotne, urlopy płatne czy emerytury pracownicze i inne świadczenia.

Jak Gig Economy zmienia rynek pracy?

Bez wątpienia Gig Economy wprowadza rewolucyjne zmiany na rynku pracy, wpływając zarówno na pracowników, jak i firmy działające w różnych branżach (a przez to na rynku pracy jako całości). Ten wpływ może być zarówno pozytywny, jak i negatywny – najistotniejsze kwestie w tym zakresie prezentujemy poniżej.

Aspekty pozytywne Gig Economy
 1. Oszczędność kosztów
 2. W wielu przypadkach korzystanie z pracowników jednorazowych lub krótkoterminowych może być tańsze niż zatrudnianie osób na stałe, ponieważ firmy nie muszą ponosić kosztów związanych z tradycyjnym zatrudnieniem (takich jak np. ubezpieczenia zdrowotne, emerytury pracownicze czy płatne urlopy).

 3. Dostęp do elastycznej siły roboczej
 4. Dzięki rozwojowi omawianego modelu gospodarki firmy mogą bezproblemowo dostosowywać swoje zasoby ludzkie do obecnego zapotrzebowania, czyli zwiększać lub zmniejszać liczbę pracowników w zależności od popytu na ich produkty lub usługi, realizowane projekty i działania, sezonowe prace itd.

 5. Zwiększone grono talentów
 6. Gig Economy daje również firmom dostęp do szerszego grona talentów – mogą zatrudniać niezależnych pracowników o różnych umiejętnościach, którzy jednocześnie działają dla innych podmiotów. Dzięki temu mogą wykorzystać ich doświadczenie i zdolności do realizacji swoich projektów bez konkurowania o daną osobę z innym przedsiębiorstwem w trakcie rekrutacji.

Aspekty negatywne Gig Economy
 1. Brak kontroli ze strony pracodawcy
 2. Jednym z największych wyzwań Gig Economy dla firm jest brak kontroli nad niezależnymi pracownikami – nie mają wpływu na to, kiedy i jak niezależni pracownicy wykonują swoje zadania. Do zwalczania tego wyzwania można jednak wykorzystać system Firmbee, który znacząco ułatwia zarządzania pracą freelancerów. Pozwala m.in. przechowywać wszystkie najważniejsze informacje i dokumenty w jednym miejscu, rozdzielać zadania z wykorzystaniem tablic Kanbanowych oraz śledzić postępy prac poszczególnych osób.

 3. Brak lojalności i stabilności zatrudnienia
 4. W opisywanym modelu pracownicy często pracują na krótkoterminowych umowach lub projektach, co może prowadzić do braku lojalności wobec firmy – mogą być bardziej zainteresowani własnymi interesami niż długoterminowym rozwojem przedsiębiorstwa. Tym samym można napotkać trudności w budowaniu spójnej kultury firmy (pracownicy na zlecenie lub niezależni kontrahenci nie identyfikują się raczej z misją i wartościami). Co więcej, nie zawsze są dostępni (z uwagi na obłożenie pracą), gdy marka tego potrzebuje.

 5. Brak tradycyjnych korzyści pracowniczych
 6. Firmy korzystające z pracowników dorywczych często nie oferują tradycyjnych korzyści pracowniczych, takich jak ubezpieczenia zdrowotne, płatne urlopy czy emerytury pracownicze. Taki fakt może sprawić, że pracownicy na zlecenie lub niezależni kontrahenci nie będą czuli się zmotywowani ani zabezpieczeni na wypadek nieoczekiwanych sytuacji. W konsekwencji jakość pracy może spaść na nieakceptowalny przez firmę poziom.

Gig Economy

Gig Economy – podsumowanie

Prognozuje się, że wraz z dalszym rozwojem technologii Gig Economy będzie się coraz bardziej rozwijać, co oznacza, że równocześnie będzie zwiększać się liczba osób pracujących w ramach takiego modelu. Chociaż bez wątpienia, jak zostało powyżej przedstawione, wiąże się to dla rynku pracy oraz działających na nim firm z istotnymi korzyściami (zwłaszcza w zakresie elastyczność i dostępu do utalentowanych pracowników), to nie można zapominać o wyzwaniach, które za tym idą w obszarze np. zarządzania pracownikami. Firmy działające w różnych branżach muszą starannie rozważyć jak najlepiej wykorzystać potencjał Gig Economy w swojej działalności, dbając jednocześnie o dobro pracowników i przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Jak Gig Economy wpływa na firmy i rynek pracy? andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.