Rozważasz czym jest inteligencja emocjonalna? Wśród współczesnych firm coraz częściej można zauważyć podejście traktujące pracownika jako najważniejszy zasób przedsiębiorstwa, zapewniający osiąganie wyznaczonych celów biznesowych i wizerunkowych. Z tego właśnie powodu przedsiębiorstwa działające w różnych branżach kładą nacisk na zapewniane jak najlepszych warunków pracy (w zakresie np. elastyczności miejsca czy czasu pracy), wspierają rozwój nowych umiejętności, dbają o dobrostan fizyczny i psychiczny czy projektują atrakcyjną politykę benefitową. Kluczowe znaczenie w tym kontekście ma jednak przede wszystkim lider, który potrafi odpowiednio zarządzać swoim zespołem – co wymaga od niego posiada takiej cechy jak inteligencja emocjonalna. Poniżej wyjaśniamy, jakie jest jej znaczenie w kontekście dobrego przywództwa.

Inteligencja emocjonalna w przywództwie

  1. Inteligencja emocjonalna – na czym polega?
  2. Emocje a przywództwo – jaki jest związek?
  3. Przywódca inteligentny emocjonalnie – czyli jaki?
  4. Jak się nauczyć świadomości w obszarze uczuć?
  5. Inteligencja emocjonalna w przywództwie – podsumowanie

Inteligencja emocjonalna – na czym polega?

Tego typu inteligencja oznacza zdolność człowieka do rozumienia odczuwanych stanów psychicznych – zarówno swoich, jak i cudzych. Obejmuje wiele różnych obszarów związanych z uczuciami, zaczynając od ich rozpoznawania, poprzez regulację, aż po kontrolowanie. Ta cecha jest niezbędna do budowania dobrych relacji z innymi, co wymaga zarówno samoświadomości w obszarze własnych uczuć, jak i zdolności współodczuwania (stawiania się w sytuacji innych osób i wykazywania postawy zrozumienia). W dzisiejszym świecie biznesu, gdzie coraz większy nacisk kładzie się na komunikację i relacje międzyludzkie, wysoka świadomość w obszar uczuć swoich i innych jest coraz bardziej pożądaną cechą – zwłaszcza u osób zarządzających zespołem.

Emocje a przywództwo – jaki jest związek?

Osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej są zwykle bardziej skuteczne w radzeniu sobie z problemami i konfliktami, potrafią świetnie się komunikować z innymi osobami i są bardziej zmotywowane, aby osiągnąć swoje cele. Z tego powodu mogą być lepszymi liderami dla swoich zespołów i prowadzić do osiągania zadowalających wyników zarówno przez pojedyncze osoby, jak i grupę jako całość. Pełnienie tej funkcji wymaga bowiem świetnego zarządzania ludźmi, co obejmuje m.in. takie obszary jak:

  • podejmowanie trudnych decyzji – taki lider zachowa spokój i klarowne myślenie nawet w najbardziej podbramkowej sytuacji,
  • tworzenie zespołu zaangażowanych pracowników – w czym pomagają pozytywne relacje z członkami zespołów, które łatwiej buduje się liderom świadomym swoich i cudzych odczuć,
  • motywowanie pracowników – przywódcy potrafią wczuć się w ich sytuację, przez co są w stanie zmotywować ich w sposób indywidualny, dopasowując swoje podejście do charakteru i potrzeb danego pracownika.

Przywódca inteligentny emocjonalnie – czyli jaki?

Przywódca odznaczający się wysoką inteligencją emocjonalną dokładnie więc wie, w jaki sposób zmotywować drugą osobę do pracy, rozwiązać konflikt w zespole czy poradzić sobie z trudnym zachowaniem pracownika.Cechuje się również wysokorozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi – potrafi skutecznie i klarownie przedstawić swoje zdanie, nie powodując niezrozumienia czy negatywnych odczuć u swoich rozmówców. Jest także w stanie lepiej zrozumieć potrzeby swoich pracowników i dopasować do nich swoje podejście. Staje się to szczególnie ważne w dobie różnorodności kulturowej i społecznej w miejscu pracy, która sprawia, że każdy pracownik ma odmienne potrzeby i oczekiwania wobec przełożonego.

Jak się nauczyć świadomości w obszarze uczuć?

Chociaż mogłoby się wydawać, że inteligencja emocjonalna to wrodzona zdolność, którą posiada jedynie pewien odsetek społeczeństwa, to na szczęście każdy może ją rozwijać i wzmacniać. Najlepiej oczywiście uczyć się z praktyki – pełniąc rolę lidera i napotykając konkretne sytuacje w swojej pracy. Dobrze sprawdzą się jednak również różnego rodzaju szkolenia lub kursy z zakresu np. umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, budowania zaangażowania czy odpowiedniej komunikacji (wyrażania własnych myśli). Szczególnie przydatne mogą okazać się także sesje coachingowe nastawione na wzmacnianie umiejętności, w których odczuwa się pewne braki. Odpowiednio dobrany coach wskaże kierunki, narzędzia czy strategie działania, które pozwolą poprawić samoświadomość w zakresie odczuć swoich oraz innych osób.

Inteligencja emocjonalna w przywództwie – podsumowanie

Nikt nie powinien mieć wątpliwości co do tego, że dobry przywódca powinien odznaczać się inteligencją emocjonalną na wysokim poziomie – zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy pracownik uznawany jest za najważniejszy zasób przedsiębiorstwa. Tylko w taki sposób lider będzie mógł odpowiednio zarządzać członkami swojego zespołu, czyli odkrywać ich potrzeby, wspierać w wyzwaniach, rozwiązywać możliwe konflikty, motywować do dalszych działań, a jednocześnie (dzięki samoświadomości i samokontroli) nie sprawiać, że jego stany uczuciowe odbijają się na innych. Warto więc stawiać na rozwój tej umiejętności wśród liderów i menadżerów. W taki sposób wprowadzi się pozytywne zmiany w kulturze organizacyjnej, co na pewno wpłynie na osiąganie wyznaczonych celów biznesowych.

Przeczytaj także: 4 korzyści wynikające z collaborative hiring

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Inteligencja emocjonalna w przywództwie nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.