Indywidualne plany rozwoju (IPR) mogą być postrzegane jako narzędzia uzupełniające inne procesy, takie jak: coroczne oceny pracowników, badania satysfakcji czy zadania szkoleniowe. 

Indywidualny plan rozwoju pracownika – omówione zagadnienia

 1. Jak stworzyć indywidualny plan rozwoju?
 2. Kluczowe elementy indywidualnego planu rozwoju
 3. Korzyści dla firmy z indywidualnego planowania rozwoju
 4. Korzyści dla pracownika wynikające z posiadania indywidualnego planu rozwoju

Jak stworzyć indywidualny plan rozwoju?

Istnieją dwa rodzaje indywidualnych planów rozwoju (IPR). Pierwszy z nich tworzony jest przez samego pracownika na jego własny użytek. Taki plan pozwala pracownikowi na bardziej szczegółowe zaplanowanie swojej przyszłości zawodowej. To wizja osobistej kariery wraz z informacją o jego celach, umiejętnościach i wymaganych działaniach. Powinien on pomóc jednostce w poszukiwaniu wymarzonej pracy i zidentyfikować braki w edukacji lub wiedzy wymaganej do objęcia pożądanej roli.

Drugi rodzaj indywidualnego planu rozwoju jest tworzony przez pracownika we współpracy z jego menedżerem lub innym specjalistą ds. zasobów ludzkich. Cel tego planu jest podobny do osobistego – zaprojektowanie przyszłej kariery i wyznaczenie celów, ale w tym przypadku w ramach firmy. Opracowanie indywidualnych planów rozwoju dla pracowników jest niezwykle korzystne dla firmy, ponieważ pozwala w pewnym stopniu połączyć nadzieje i zamiary pracownika z misją i celami firmy.

Proces tworzenia indywidualnego planu rozwoju nie jest trudny, ale wymaga częstej interakcji pomiędzy przełożonym a pracownikiem. Wiele spraw musi zostać omówionych, dlatego dobra komunikacja to podstawa. Istnieją pewne etapy tego procesu, które należy zrealizować, aby stworzyć efektywny plan:

 1. Pierwszy etap to planowanie.  Wymaga on od pracownika i menedżera samodzielnego przygotowania się do spotkania. Pracownik powinien przeanalizować swoje cele i umiejętności, natomiast menedżer opracować propozycje i sposoby szkolenia pracownika. 
 2. Podczas kolejnego etapu – spotkania – obie strony omawiają cele, mocne strony, słabości, zainteresowania i potrzeby pracownika. Wszystko to jest niezbędne do realizacji kolejnego etapu, podczas którego plan jest spisywany i uzyskuje akceptację zarówno pracownika, jak i menedżera.
 3. W następnej fazie pracownicy muszą odbyć niezbędne szkolenia, zdobyć wiedzę lub określone doświadczenie, tak jak zostało to opracowane w indywidualnym planie rozwoju. 
 4. Ostatnim etapem jest ocena, gdzie zarówno pracownik jak i menedżer oceniają przydatność działań podjętych w fazie szkolenia. 

Kluczowe elementy indywidualnego planu rozwoju

Indywidualny plan rozwoju musi zawierać co najmniej kilka podstawowych elementów, ale może być dostosowany do potrzeb i możliwości każdego pracownika. Do najbardziej kluczowych elementów prostego indywidualnego planu rozwoju należą:

 • profil pracownika – gdzie zapisane są wszystkie dane dotyczące danej osoby wraz z jej stanowiskiem, wykształceniem i kwalifikacjami,
 • cele zawodowe – każdy cel może może być opatrzony krótkim wyjaśnieniem tego, co jest konieczne do jego osiągnięcia i jakie korzyści może przynieść firmie jako całości. W tej części można zapisać zarówno cele krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Konieczne jest również podanie przewidywanych dat osiągnięcia celów,
 • działania – związane z celami określonymi w poprzedniej części, działania te powinny być związane z misją firmy i przedstawione w formie zgrabnego harmonogramu, którym pracownik będzie mógł się kierować. W tym miejscu można również uwzględnić wszystkie szkolenia i sposoby doskonalenia zawodowego, takie jak na przykład szkolenia internetowe, job shadowing, profesjonalne seminaria czy programy samokształcenia,
 • ocena postępów – wszystkie zakończone działania muszą być zapisane w ostatniej części dokumentu, aby można było sprawdzić czy nastąpił jakiś postęp. Ostatnia część powinna pokazywać wszystkie zrealizowane cele i stanowić podsumowanie procesu.

Korzyści dla firmy z indywidualnego planowania rozwoju

Istnieje kilka kluczowych korzyści dla firmy związanych z tworzeniem indywidualnych planów rozwoju (IPR) dla swoich pracowników, takich jak:

 • określenie celów krótkoterminowych i długoterminowych pracownika,
 • identyfikacja wszystkich mocnych stron oraz pomoc w rozpoznaniu luk w umiejętnościach, wiedzy lub doświadczeniu pracownika,
 • poprawa komunikacji pomiędzy pracownikiem a przedstawicielami firmy,
 • dopasowanie celów osobistych pracownika do celów biznesowych firmy,
 • ułatwienie procesu planowania programów szkoleniowych realizowanych przez firmę,
 • monitorowanie ogólnego rozwoju pracowników oraz ich potrzeb i celów.

Korzyści dla pracownika wynikające z posiadania indywidualnego planu rozwoju

Każda osoba powinna rozważyć stworzenie własnego indywidualnego planu rozwoju. Pomaga to bardzo w samodoskonaleniu i pozwala spojrzeć na swoje życie zawodowe w szerszej perspektywie. Zasadniczo, istnieją co najmniej cztery korzyści, jakie każdy człowiek może czerpać z posiadania indywidualnego planu rozwoju i są to:

 • odkrycie własnego celu życiowego – stworzenie indywidualnego planu rozwoju pozwol Ci lepiej poznać swoje potrzeby i zrozumieć otaczającą Cię rzeczywistość,
 • rozwój osobowości – związek między cechami charakteru a osiąganymi wynikami jest silny i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Umiejętności komunikacyjnych i pewności siebie nie da się nauczyć w szkole i trzeba o nie zadbać własnymi siłami,
 • poczucie celu – dokładne poznanie naszych celów ułatwia procesy decyzyjne i pozwala skupić się na najbardziej istotnych kwestiach,
 • samorealizacja – realizacja swojego potencjału i pełny rozwój swoich możliwości może być osiągnięty tylko dzięki determinacji, zaangażowaniu i skupieniu.

Indywidualny plan rozwoju jest korzystne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. W wielu współczesnych firmach sporządza się indywidualne plany rozwoju, aby usystematyzować kierunek działań, zwiększyć motywację pracowników do pracy oraz pomóc im w podejmowaniu nowych wyzwań. 

Indywidualny plan rozwoju to tylko jedno z wielu narzędzi procesowe, przeczytaj także: Dlaczego samoocena pracowników jest tak ważna?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Indywidualny plan rozwoju pracownika nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.