CFO, czyli dyrektor finansowy to bardzo odpowiedzialne stanowisko. Zarządza on bowiem finansami firmy zarówno w sensie ogólnym, jak i czuwa nad budżetem każdego działu, czy projektu w firmie. Ile więc można zarobić, mając na swoich barkach taką odpowiedzialność? W dzisiejszym artykule sprawdzamy ile zarabia dyrektor finansowy.

Ile zarabia dyrektor finansowy CFO? – omówione zagadnienia

 1. CFO, czyli kto?
 2. Średnie zarobki CFO
 3. Pensja to nie wszystko
 4. Od czego zależy ile zarabia dyrektor finansowy?
 5. Jak zostać CFO?
 6. Ile zarabia dyrektor finansowy CFO u największych marek?
 7. Zarobki CFO, a jego obowiązki
 8. Zadania dyrektora finansowego

CFO, czyli kto?

Dyrektor finansowy to osoba, która zajmuje się w organizacji wszystkim, co dotyczy przepływów pieniężnych, planowaniem finansowym, kwestiami podatkowymi. Osoba ta zwykle zajmuje najwyższą pozycję finansową i drugą — po CEO — pozycję w firmie. Odgrywa bardzo istotną rolę w strategicznych inicjatywach firmy.

Średnie zarobki CFO

Portal Salary.com, który analizuje wysokości pensji na poszczególnych stanowiskach w USA, opublikował informację, że w 2021 roku mediana pensji CFO wynosiła 393 377 USD rocznie.

Ćwierć najmniej zarabiających CFO powinno spodziewać się zarobków 299 442 USD rocznie, natomiast najlepiej zarabiający ok. 499 992 USD rocznie. Dla porównania podajmy, że zarobki pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w Stanach Zjednoczonych wyniosły 51 168 USD rocznie. Co to oznacza? CFO zarabia prawie osiem razy więcej, niż przeciętny pracownik.

Pensja to nie wszystko

Jednak często środki, które otrzymuje CFO nie kończą się na pensji. Dodatkowo do wynagrodzenia CFO może otrzymywać wynagrodzenie w postaci opcji na akcje, premii motywacyjnych, benefitów, czy ubezpieczenia. Badania portalu salary.com pokazują, że wynagrodzenie zasadnicze i premie stanowią około 80% całkowitego wynagrodzenia, jakie otrzymuje CFO w danym roku.

Dodatkowe korzyści mogą obejmować także: służbowy samochód lub kierowcę, bogaty pakiet odpraw, pokrycie wydatków związanych np. przeprowadzką, korzystanie z prywatnego odrzutowca lub helikoptera oraz loty pierwszą klasą.

Ponadto, kadra kierownicza wysokiego szczebla ma często dostęp do ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy i ubezpieczenia na życie. Dodatkami związanymi z miejscem pracy mogą być m.in. dedykowane miejsce parkingowe, duże biura i prywatne łazienki.

Od czego zależy ile zarabia dyrektor finansowy?

Jak zaprezentowaliśmy wyżej, rozpiętość wypłaty CFO może być znacząca. To, ile zarabia dyrektor finansowy zależy od szeregu czynników. Między innymi od:

 • doświadczenia zawodowego,
 • wykształcenia,
 • wielkości i rodzaju firmy,
 • miasta, w którym firma funkcjonuje.

Zupełnie inaczej będzie się kształtowała pensja CFO małej firmy w mieście powiatowym, a inaczej CFO korporacji w stolicy.

Jak zostać CFO?

Zwykle jest to kombinacja dużego doświadczenia zawodowego oraz dobrego wykształcenia. Wielu CFO posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w sektorze finansów, tytuł magistra lub wyższy oraz ukończone studia MBA. Nie jest to zasadą, ale często CFO zajmowali poprzednio stanowiska, takie jak kontroler lub dyrektor finansowy, lub byli biegłymi księgowymi (CPA).

Tutaj też możemy posłużyć się danymi z salary.com, który przeanalizował to zagadnienie. Okazuje się, ze w USA, ok. połowa  dyrektorów finansowych ma tytuł magistra, a 45% ma tytuł licencjata. Jednak jedynie 2% ma stopień doktora lub doktora habilitowanego. Przy czym 1% dyrektorów finansowych zakończyło edukację na maturze.

Ile zarabia dyrektor finansowy CFO u największych marek?

W firmie Apple CFO Luca Maestri, zarabia rocznie milion dolarów, zgodnie z tabelami wynagrodzeń kadry kierowniczej zamieszczonymi w publicznych dokumentach. Większość jego wynagrodzenia przybiera formę akcji, które w 2020 roku były warte ponad 21 milionów dolarów. Jego całkowite wynagrodzenie za rok 2020, w tym świadczenia emerytalne i inne wynagrodzenia, było warte 26 253 270 dolarów.

CFO Microsoftu, Amy Hood zarobiła w 2020 roku 975 000 dolarów. Dodatkowo zarobiła ona 14 792 679 USD premii w postaci akcji i 3 734 981 USD w postaci wynagrodzenia niekapitałowego. Łączna wartość zarobków Hood w 2020 roku wyniosły więc 19 626 234 USD.

Zarobki CFO, a jego obowiązki

CFO nadzorują operacje finansowe firm. Są liderami w działach księgowych i finansowych. Zapewniają organizacjom sprawne działanie i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i polityką firmy. Ich praca jest niezbędna do stworzenia korzystnego wizerunku firmy przy jednoczesnej oszczędności pieniędzy w każdy możliwy sposób. To ile zarabia dyrektor finansowy zależy w dużej mierze od wielkości przedsiębiorstwa oraz zakresu jego obowiązków.

Zadania dyrektora finansowego

 • Zapewnienie przywództwa działom finansowym i księgowym.
 • Koordynacja działań administracyjnych, biznesowych, księgowych i budżetowych firmy.
 • Pośrednie lub bezpośrednie przygotowywanie sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności biznesowej, prognoz sytuacji finansowej, budżetów rocznych i/lub raportów.
 • Opracowywanie wytycznych, zasad i procedur kontroli wewnętrznej w zakresie działań, takich jak: administracja budżetem, zarządzanie gotówką i kredytami oraz księgowość.
 • Nadzór nad działami zajmującymi się zakupami, cenami, inwestycjami, podatkami, zarządzaniem długiem oraz rozliczeniami/należnościami.
 • Przygotowywanie raportów dla wyższej kadry kierowniczej.
 • Przeprowadzanie badań i audytów spójności działań działów firmy.

CFO musi posiadać zarówno umiejętności analityczne, tworzyć kalkulacje, raporty, obsługiwać oprogramowania księgowe, jak też mieć zaawansowaną wiedzę z zakresu rachunkowości, budżetowania i finansów. Ponadto powinien także posiadać umiejętności z zakresu wystąpień publicznych, czy zarządzania zasobami ludzkimi.

CFO dla wielu osób, szczególnie pracujących w branży finansowej, to zawodowe marzenie, nie rzadko z uwagi na wysokie zarobki. Jednak należy pamiętać, że za wysokimi przelewami stoją zwykle lata nauki, pracy i wyrzeczeń.

Już wiesz ile zarabia dyrektor finansowy. Przeczytaj także: Jak zostać dyrektorem finansowym CFO?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Ile zarabia dyrektor finansowy CFO? andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.

Najważniejsze pytania

 1. Kim jest CFO?

  Dyrektor finansowy to bardzo odpowiedzialne stanowisko. Jest odpowiedzialny za finanse firmowe, jak również zarządza budżetami wszystkich działów i projektów.

 2. Jak zostać dyrektorem finansowym?

  Aby zostać dyrektorem finansowym należy łączyć w sobie duże doświadczenie oraz dobre wykształcenie kierunkowe. Przyszły CFO powinien posiadać kilkanaście lat doświadczenia w sektorze zarządzania finansami mogą to być stanowiska kierownika finansów czy głównego księgowego, a także tytuł magistra oraz ukończone studia MDA. Taka osoba powinna wyróżniać się umiejętnościami miękkimi takimi jak wysoka odporność na stres czy umiejętności komunikacji międzyludzkiej.

 3. Ile zarabia dyrektor finansowy w korporacji?

  W największych korporacjach dyrektor finansowy zarabia rocznie około milion dolarów. W Apple CFO wynagrodzenie opiera się w większości o formę akcji, których wartość osiąga 21 mln dolarów. CFO Microsoftu zarobiła w 2020 roku 1 milion dolarów. Dodatkowo zarobiła ona prawie 15 mln USD premii w postaci akcji i prawie 4 mln USD w postaci wynagrodzenia niekapitałowego.