Liderami zespołów zwykle zostają (lub przynajmniej powinny zostawać osoby), które posiadają wyjątkowe umiejętności – przede wszystkim inspirowania i motywowania innych do osiągania założonych celów. Jednak rola lidera to znacznie więcej niż tylko nakłanianie do działania, ale także m.in. zarządzanie zadaniami, tworzenie harmonijnej atmosfery czy budowanie relacji z podwładnymi, co ma wpływ nie tylko na zespół, ale również organizację jako całość.

Pomocne w zapewnianiu wysokiej skuteczności w tym obszarze może być identyfikacja stylu przywództwa. Poniżej wyjaśniamy, na czym polega ten proces oraz dlaczego warto go przeprowadzać, a także wskazujemy 3 najlepsze sposoby, w jaki należy to zrobić.

Czym jest styl przywództwa?

Ten termin używany jest na określenie charakteryzującego daną osobę podejścia, zachowań i cech jako lidera – w kontekście zarządzania ludźmi czy organizacją. Opisuje, w jaki sposób m.in. podejmuje decyzje, wyznacza cele, motywuje podwładnych i rozwiązuje konflikty. Najczęściej rozróżniany jest w oparciu o dwa wymiary: orientację na zadania (skupianie się na osiąganiu celów) oraz orientację na relacje (troszczenie się o dobro członków zespołu) i w ramach tego podziały wyróżnia się styl przywództwa:

  • demokratyczny (partycypacyjny) – lider ma wysoki poziom orientacji zarówno na zadania, jak i na relacje, przez co konsultuje się ze swoimi podwładnymi przed podjęciem decyzji,
  • autorytarny (dyrektywny) – lider ma wysoki poziom orientacji na zadania i niski poziom orientacji na relacje, co oznacza, że podejmuje wszystkie decyzje i wyznacza podwładnym zadania do wykonania,
  • nieinterweniujący (tzw. laissez – faire, leseferystyczny, delegacyjny) – lider ma niski poziom orientacji na zadania i wysoki poziom orientacji na relacje, przez co oddaje podwładnym dużą swobodę w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań.

Wypróbuj Firmbee za darmo!

Po co identyfikować styl przywództwa?

Przeprowadzenie tego procesu jest istotne zarówno z punktu widzenia lidera, jak i członków jego zespołu oraz organizacji jako całości. Poznanie własnego sposobu zarządzania pomaga liderom zrozumieć swoje mocne (a niekiedy również słabe strony), a w następnej kolejności wskazać obszary do rozwoju. Dzięki temu mogą pracować nad doskonaleniem swoich umiejętności i w konsekwencji stawać się bardziej efektywnymi liderami. Tego typu rozpoznanie pomaga bowiem lepiej dostosowywać swoje zachowanie do potrzeb poszczególnych osób oraz sytuacji, jakie mają miejsce. Co więcej, w ten sposób lider potrafi wykazać zachowanie, które prowadzi do motywowania i angażowania podlegających mu osób.

Podejście iteracyjne i przyrostowe

Identyfikacja stylu przywództwa krok po kroku

Przeprowadzenie tego procesu jest istotne zarówno z punktu widzenia lidera, jak i członków jego zespołu oraz organizacji jako całości. Poznanie własnego sposobu zarządzania pomaga liderom zrozumieć swoje mocne (a niekiedy również słabe strony), a w następnej kolejności wskazać obszary do rozwoju. Dzięki temu mogą pracować nad doskonaleniem swoich umiejętności i w konsekwencji stawać się bardziej efektywnymi liderami. Tego typu rozpoznanie pomaga bowiem lepiej dostosowywać swoje zachowanie do potrzeb poszczególnych osób oraz sytuacji, jakie mają miejsce. Co więcej, w ten sposób lider potrafi wykazać zachowanie, które prowadzi do motywowania i angażowania podlegających mu osób.

  1. Poznanie opinii innych osób
  2. Identyfikację stylu przywództwa warto zacząć od zastanowienia się, jakie są Twoje preferencje do zarządzania innymi. Czy często podejmujesz decyzje samodzielnie, czy też preferujesz zbieranie opinii i konsultacje? Czy starasz się kontrolować nawet najmniejszy aspekt każdej sytuacji, czy może zapewniasz członkom swojego zespołu empowerment? Czy wykazujesz postawę zrozumienia i empatii w stosunku do swoich pracowników, czy nie próbujesz postawić się w ich sytuacji? To tylko niektóre pytania, na które powinieneś sam sobie odpowiedzieć, by poznać swoją postawę i zachowanie. W odkryciu odpowiedzi na nie może Ci pomóc szereg testów i kwestionariuszy, które dostępne są na rynku (przykładowym testem jest ten od idealist.org).

  3. Przeprowadzenie samooceny
  4. By zidentyfikować styl przywództwa, warto również poprosić o opinię otaczające Cię osoby – współpracowników, menadżerów czy podwładnych. Czy uważają Cię za autokratycznego lidera, który podejmuje decyzje samodzielnie, czy też za demokratycznego, który angażuje innych w proces podejmowania decyzji? Każda z tych osób może mieć odmienne wrażenie (w zależności od tego, w jakiej sytuacji miała z Tobą styczność jako liderem), ale zestawiając te opinie z Twoją samooceną, możesz spojrzeć na swoje wnioski bardziej krytycznie. Możesz również rozważyć skorzystanie z konsultacji oferowanych przez coachów biznesu, którzy jako zewnętrzni obserwatorzy mogą Ci pomóc przeanalizować tę kwestię.

  5. Analiza własnych zachowań w pracy
  6. Jakie są Twoje ulubione sposoby motywowania podwładnych? Jak podejmujesz decyzje w codziennych sytuacjach? Czy jesteś skłonny delegować zadania? Jak rozwiązujesz konflikty i reagujesz na kryzysy? Na takich przykładowych kwestiach powinieneś się skupić, analizując swoje postawy w pracy (najlepiej w zróżnicowanych sytuacjach) – patrząc zarówno krótko-, jak i długoterminowo. Uważnie obserwując swoje zachowania, możesz w najlepszy sposób zidentyfikować styl przywództwa, jaki Cię charakteryzuje. W ramach następnego kroku powinieneś z kolei przeprowadzić analizę skuteczności, by określić, czy Twoje zachowania prowadzą do osiągania oczekiwanych rezultatów.

Jak Firmbee może Ci pomóc?

Firmbee to narzędzie do zarządzania projektami i zespołami. Jako lider możesz w wygodny sposób rozpisać cele, deadline’y, priorytety, zadania projektowe (i oddelegować je poszczególnym pracownikom) oraz komunikować się z zespołem. Narzędzie może więc stanowić punkt wyjścia do przeprowadzenia analizy własnych zachowań i podjętych decyzji oraz stylu komunikacji.

Identyfikacja stylu przywództwa, jak ją zrobić? a 6

Identyfikacja stylu przywództwa – podsumowanie

Identyfikacja stylu przywództwa to proces, który pomoże Ci przede wszystkim lepiej zrozumieć siebie jako lidera, co przełoży się na to, że będziesz potrafił odpowiednio dostosowywać swoje zachowanie do konkretnej sytuacji, a przez to budować właściwe relacje z podwładnymi. Samo rozpoznanie (za pomocą wymienionych powyżej sposobów) to jednak dopiero pierwszy krok – w ramach kolejnego powinieneś zacząć myśleć o tym, w jaki sposób możesz się rozwijać w obszarze zarządzania i wzmacniać umiejętność dostosowania zachowania do konkretnej sytuacji. Nie ma bowiem jednego najlepszego schematu, zgodnie z którym należy postępować – najlepszy sposób to ten, który jest odpowiedni dla danej sytuacji oraz członków konkretnego zespołu.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Identyfikacja stylu przywództwa, jak ją zrobić? andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.