Katalog osób zatrudnionych w dziale HR może być naprawdę nieograniczony – w zależności od tego, jak duża jest firma, ilu ma pracowników oraz na jakie działania skierowane w stosunku zarówno do kandydatów, jak i pracowników kładzie szczególny nacisk (np. pozyskiwanie talentów i zarządzanie nimi, polityka benefitowa, działania employer brandingowe itp.). Kim jest w tym dziale HR Manager i jakie podobne stanowiska można spotkać?

Im większa pod względem liczby osób firma, tym więcej funkcjonujących w nich stanowisk HR-owych, co sprawia, że niekiedy może dojść do pomyłki w zakresie obowiązków poszczególnych osób. Taka sytuacja może mieć miejsce np. pomiędzy Human Resources Managerem (zawsze obecny w firmie, bez względu na branżę i wielkość) a Recruiting Managerem (tworzony w sytuacji pojawienia się takiej potrzeby). Poniżej dokładnie wyjaśniamy różnice między tymi dwiema osobami.

HR Manager i Recruting Manager – omówione zagadnienia

 1. HR Manager – jaka jest jego rola w organizacji?
 2. Recruiting Manager – czym się zajmuje?
 3. HR Manager i Recruting Manager – już wiesz, gdzie tkwi różnica

HR Manager – jaka jest jego rola w organizacji?

HR manager to osoba zarządzającą całym zespołem HR, czyli odpowiedzialna za wszelkie procesy związane z zasobami ludzkimi w organizacji. Koordynuje działania prowadzone przez inne osoby zatrudnione w tym dziale związane m.in. z prowadzeniem rekrutacji, organizacją wydarzeń integracyjnych, administracją (prowadzenie dokumentacji, wysyłka wynagrodzeń itd.), mapowaniem kompetencji, tworzeniem polityki benefitowej czy projektowaniem ścieżek kariery. Oczywiście, poszczególne obowiązki mogą się różnić w zależności od firmy, ale zwykle HR Manager to osoba odpowiedzialna m.in. za:

 • projektowanie strategii HR (planu działania związanego z pracownikami na podstawie np. analizy trendów w wynagrodzeniach czy świadczeniach),
 • zarządzanie rekrutacją (współpraca z kierownikiem ds. zatrudnienia, kontrola nad prowadzonymi procesami rekrutacji, branie udziału w rozmowach rekrutacyjnych),
 • prowadzenie rozmów feedbackowych w celu zbadania poziomu zadowolenia z pracy poszczególnych osób,
 • wyjaśnianie skarg pracowniczych,
 • prowadzenie postępowań dyscyplinarnych,
 • dbanie o rozwój pracowników (poprzez m.in. tworzenie planu szkoleniowego),
 • podejmowanie decyzji o awansach, przesunięciach, zwolnieniach (we współpracy z szefami działów na podstawie stworzonych modeli kompetencyjnych),
 • analizę codziennej pracy działu HR (pod względem płynności zachodzących procesów).

Tym samym należy wskazać, że katalog wykonywanych przez HR Managera działań odnosi się do wielu aspektów funkcjonowania obecnych pracowników, podczas gdy Kierownik ds. zatrudnienia skupia się na obszarze związanym z obecnymi oraz przyszłymi potrzebami rekrutacyjnymi.

Recruiting Manager – czym się zajmuje?

Za główny obowiązek Kierownika ds. zatrudnienia należy uznać kształtowanie polityki rekrutacyjnej całego przedsiębiorstwa. W tym celu prowadzi rozmowy z szefami poszczególnych działów, którzy odpowiadają za ustalanie potrzeb rekrutacyjnych – zarówno obecnych, jak i przyszłych. Na podstawie stworzonej polityki rekrutacyjnych zleca otwarcie rekrutacji na konkretne stanowiska i przekazuje to zadanie odpowiednio albo specjalistom ds. HR (jeśli firma posiada takie osoby) albo agencjom zewnętrznym realizującym tego typu działania na zlecenie klientów. W ramach następnych kroków Menadżer ds. rekrutacji sprawuje kontrolę nad zespołem poszukującym pracowników, oceniając jednocześnie osiągane wyniki.

Jednak obowiązki Kierownika ds. rekrutacji wykraczają poza samo kształtowanie polityki i zlecanie znalezienia nowych pracowników. Dodamy do nich również projektowanie procedur rekrutacyjnych (czyli dokonywanie zmian w dotychczasowym sposobie zatrudniania na dane stanowisko, np. wdrażając zadania rekrutacyjne, testy w trakcie rozmów czy kompleksowe Assesment Center), konstruowanie procesu onboardingu czy sprawowanie kontroli nad budżetem – metrykami związanymi z zatrudnieniem (np. nad kosztem, który przyniesie zatrudnienie nowej osoby). Niekiedy odpowiada również za prowadzone przez firmę działania employer brandingowe i rekomenduje sposoby na poprawę zewnętrznego wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy.

Oczywiście, Kierownik ds. zatrudniania może również sam prowadzić rozmowy z kandydatami, ale raczej dochodzi do tego jedynie w sytuacji awaryjnej, jak np. nagłe zwolnienie lekarskie.

HR Manager i Recruting Manager – już wiesz, gdzie tkwi różnica

Najważniejsza różnica między Menadżerem ds. HR a Kierownikiem ds. zatrudnienia polega na tym, że pierwsza z tych osób zarządza całym działem odpowiedzialnym za zasoby ludzkie funkcjonujące w organizacji, podczas gdy obowiązki drugiej odnoszą się do pozyskiwania nowych kandydatów do pracy. Nie ulega jednak wątpliwości, że Menadżer ds. HR oraz Kierownik ds. zatrudnienia muszą ze sobą ściśle współpracować. Obie te osoby w końcu odpowiadają wspólnie – chociaż zdecydowanie w innym wymiarze – za procesy rekrutacyjne zachodzące w firmie.

Przeczytaj także: Rola menadżera ds. rekrutacji

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

HR Manager i Recruting Manager nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.