Każdemu dobremu liderowi zależy na tym, żeby jak najlepiej wywiązywać się ze swojej roli w ramach codziennie wykonywanych zadań. Nie jest to jednak możliwe bez odpowiedniego zorientowania się w tym jakie są globalne trendy przywódcze, które będą kształtować ten obszar biznesu do końca tego roku i w przyszłym. Przywództwo stanowi bardzo szeroką kategorię – głównie z uwagi na fakt, że dotyka wielu procesów zachodzących w miejscu pracy. Z tego powodu ciężko jest przedstawić wszystkie trendy, które będą miały znaczenie w najbliższym czasie, ale można wyróżnić najważniejsze z nich.

Globalne trendy przywódcze w biznesie – omówione zagadnienia:

  1. Spłaszczanie struktur organizacyjnych firm
  2. Konieczność budowania zespołów pracujących hybrydowo oraz w pełni zdalnie
  3. Zwiększająca się różnorodność w miejscu pracy
  4. Istotna rola technologii
  5. Wzrastające znaczenie umiejętności miękkich pracowników
  6. Globalne trendy przywódcze – podsumowanie

Spłaszczanie struktur organizacyjnych firm

Charakterystyczna dla międzynarodowych korporacji, bardzo rozbudowana struktura organizacyjna rozwijana w kierunku zarówno pionowym, jak i poziomym? Coraz częściej pracownicy wymagają odejścia od tego typu funkcjonowania w firmach, ceniąc sobie dużo bardziej stałą współpracę od autorytarnego podejmowania decyzji przez lidera. Współcześni przywódcy muszą się więc uczyć funkcjonowania na zasadach partnerstwa, co wymaga słuchania członków zespołu, przekazywania im coraz większej odpowiedzialności, dawania przestrzeni do wyrażania własnej opinii czy podejmowania inicjatywy. Wypłaszczanie struktury (widoczne w rzeczywistości) będzie na pewno doceniane, zwłaszcza przez najmłodszych pracowników wchodzących właśnie na rynek.

Konieczność budowania zespołów pracujących hybrydowo oraz w pełni zdalnie

Czasy, w których większość osób przychodziło do biura i wykonywało swoje obowiązki między 9 a 17 bezpowrotnie minęły. Obecnie pracownicy coraz częściej cenią sobie (a nawet oczekują) elastyczność w zakresie miejsca i czasu wykonywania pracy. Jest to bez wątpienia przykład jak trendy przywódcze muszą się zmienić, by kształtować przywództwo dopasowane do pracowników, w najbliższych latach. Postawi liderów w całkiem nowej roli – gdy muszą dostosowywać się do osób znajdujących się w różnych miejscach i pracujących w różnych godzinach. Zarządzanie zespołem w takich warunkach na pewno będzie sporym wyzwaniem, ale pokaże, którzy liderzy odznaczają się największą umiejętnością adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.

Zwiększająca się różnorodność w miejscu pracy

W XXI wieku globalizacja jest jednym z najważniejszych procesów, które kształtują codzienną rzeczywistość, w tym trendy przywódcze. Możliwość rozwoju firm poza granicami jednego kraju sprawia, że liderzy muszą być przygotowani na różnorodność w miejscu pracy. Poznanie innych kultur, tworzenie międzynarodowych zespołów, wdrażaniu nowych form komunikacji (np. online przy pracy zdalnej) oraz współpracy to tylko niektóre elementy, które pozwalają firmom rozwijać się w określonych kierunkach, ale jednocześnie stanowią spore wyzwanie dla liderów. Poradzą sobie z nimi pod warunkiem skupienia na zdobywaniu doświadczenia w pracy z osobami z różnych kultur, postawie otwartości (a nie strachu czy oporu) czy pokazywaniu, że różnorodność to coś, co sobie cenią, a nie problem, z którym muszą się mierzyć.

Dbanie o zróżnicowanie personelu oraz edukacja zespołu dotycząca różnic międzykulturowych to podstawowe trendy przywódcze wiodące prym w świecie biznesu.

Istotna rola technologii

Gdy na rynek pracy wchodzą reprezentanci coraz młodszych pokoleń (generacji Z oraz tzw. post millenialsów wychowanych w środowisku cyfrowym), bardzo istotne jest, by funkcjonowanie w danym miejscu było do nich dostosowane pod względem wykorzystywanych nowinek technologicznych. Różnego rodzaju rozwiązania i systemy ułatwiające oraz przyśpieszające wykonywanie poszczególnych zadań na pewno zostaną pozytywnie przyjęte przez najmłodszych pracowników. Takie postępowanie stanowi odpowiedź na konieczność kształtowania kultury adaptacji i ciągłego uczenia się w dynamicznie zmieniających się czasach – kluczowej dla lidera, który stawia na rozwój swojego zespołu. Stanowi jednocześnie sposób na budowanie konkurencyjności firmy oraz zwiększanie innowacyjności codziennych działań.

Wzrastające znaczenie umiejętności miękkich pracowników

Można zauważyć, że w dzisiejszych czasach, w zwiększającej się liczbie branż i stanowisk, coraz większą rolę zaczynają odgrywać nie tzw. hard skills, czyli wiedza twarda poparta doświadczeniem, ale soft skills – umiejętności miękkie stanowiące naturalne cechy osobowości i predyspozycje. Tym samym od lidera będzie oczekiwać się umiejętności oceny pracownika w obu tych obszarach, co będzie miało znaczenie np. w przypadku podwyżki czy awansu (zwłaszcza na stanowisko kierownicze). Niezbędne będzie również opracowanie strategii wsparcia pracowników w rozwoju ich umiejętności miękkich, co może się okazać trudniejszym zadaniem niż szkolenia z hard skills. Z drugiej strony może się przełożyć na lepsze wykonywanie zdań, większą satysfakcję z pracy czy wzrost potencjału.

Globalne trendy przywódcze – podsumowanie

Jeden z głównych kroków, jakie należy podjąć, by odpowiednio wypełniać rolę lidera, to uważne śledzenie i orientowanie się w temacie jakim są globalne trendy przywódcze. Można to robić w różny sposób: przez własne obserwacje, śledzenie nowinek branżowych, słuchanie ekspertów czy lekturę najnowszych publikacji. Takie postępowanie pozwoli wprowadzić biznesowe przywództwo na wyższy poziom, zapewniając jednocześnie lepsze funkcjonowanie członków zespołu w miejscu pracy.

Wiesz już czym są treny przywódcze, sprawdź również: Kim jest CEO?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Globalne trendy przywódcze w biznesie andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.