Realizowanie wszystkich procesów związanych z zasobami ludzkimi zachodzącymi w organizacji w sposób efektywny, wymaga sprawowania nad nimi kontroli przez bardzo doświadczoną w tym zakresie osobę – zwłaszcza w przypadku firm zatrudniających setki pracowników. Taką rolę pełni dyrektor HR, który zwykle zaliczany jest do kadry zarządzającej przedsiębiorstwem i w zależności od wielkości firmy odpowiada za zarządzanie mniejszym lub większym zespołem. Czym na co dzień zajmuje się osoba znajdująca się na takim stanowisku?

Dyrektor HR

  1. Jakie są obowiązki dyrektora HR?
  2. Dyrektor HR a manager HR – jaka jest różnica?
  3. Dyrektor HR – jakie wymagania trzeba spełniać na to stanowisko?
  4. Dyrektor HR – podsumowanie

Jakie są obowiązki dyrektora HR?

Głównym zadaniem osoby na stanowisku dyrektora HR jest sprawowanie kontroli nad zachodzącymi w dziale zasobów ludzkich procesami obejmującymi najważniejsze elementy funkcjonowania pracowników w firmie– od rekrutacji, przez prowadzenie administracji kadrowo-płacowej czy realizowanie działań z zakresu polityki benefitowej oraz szkoleniowej, aż po zwolnienia i zatrzymywanie największych talentów. Jednocześnie dba o to, by wszystkie realizowane działania były zgodne z priorytetami, standardami oraz kulturą organizacyjną firmy, a przy tym pozytywnie wpływały na zewnętrzny wizerunek firmy (w ramach dbania o employer branding).

Dyrektor HR odpowiedzialny jest również za tworzenie i realizowanie krótko- oraz długoterminowej strategii HR-owej, zgodnej z wyznaczonymi przez firmę celami. Opracowana strategia obejmuje takie obszary jak m.in. planowanie zasobów ludzkich, ścieżki awansów pionowych lub poziomych, rozwój, polityka benefitowa czy odpowiednie zarządzanie przyznanymi finansami (które musi podzielić w rozsądny sposób między poszczególne zespoły HR w firmie).

Dyrektor HR a manager HR – jaka jest różnica?

Należy wskazać w tym miejscu, że różne organizacje w inny sposób podchodzą do obowiązków przypisanych poszczególnym rolom w dziale HR lub wymiennie traktują niektóre nazwy stanowisk. Szczególnie często zdarza się to właśnie w przypadku osób zarządzających działem HR – w części firmach może to być dyrektor HR, podczas gdy inne zatrudnią w tej roli managera HR. W niektórych przypadkach nawet można spotkać się z tym, że organizacja zatrudnia zarówno dyrektora, jak i managera, którzy ze sobą współpracują, realizując ten sam katalog obowiązków.

W przypadku większych firm zwykle za nadzorowanie pracy działu HR odpowiedzialny jest dyrektor, który ma pod sobą szereg managerów HR odpowiadających za poszczególne procesy (rekrutacja, szkolenia, benefity, kadry i płace itd.) i składających przed nim raporty z pracy swoich zespołów. W mniejszych firmach działem HR zarządza raczej jeden manager – z uwagi na ograniczone grono pracowników i mniejszą liczbę osób realizujących zadania związane z zasobami ludzkimi nie ma konieczności tworzenia bardziej rozbudowanej struktury.

Dyrektor HR – jakie wymagania trzeba spełniać na to stanowisko?

Podobnie jak w przypadku wszelkich innych stanowisk charakterystycznych dla działu zarządzającego zasobami ludzkimi w organizacji, także dyrektor HR powinien odznaczać się wysokorozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi oraz komunikacyjnymi. Takie wymagania związane są z tym, że osoba na takim stanowisku powinna doskonale rozumieć potrzeby i wymagania pracowników (np. w zakresie własnego rozwoju), potrafić się postawić w ich sytuacji (zdolność odczuwania empatii) czy w razie konieczności rozwiązać konflikt.

Dyrektorowi HR przyda się również umiejętność strategicznego planowania – będzie niezbędna do tego, by opracować politykę personalną prowadzącą do osiągnięcia oczekiwanych efektów biznesowych przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wizją oraz misją, a także kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa. Niezbędne może okazać się również odpowiednie zarządzanie zespołem (w tym zdolności przywódcze) z uwagi na to, że odpowiada za sprawną pracę całego działu HR. Co więcej, natłok i waga codziennych obowiązków wymaga, by dyrektor HR potrafił świetnie zorganizować własną pracę.

Do zestawu tych cech dochodzi również systematyczne podążanie za trendami i nowymi technologiami, które można wdrożyć w organizacji w celu automatyzacji żmudnych procesów. Jednym z popularniejszych rozwiązań są systemy HRMS, które pozwalają efektywnie zarządzać pracownikami, koordynować pracę zespołu czy organizować zasoby firmy, a także zachować porządek w dokumentacjach i finansach organizacji.

Dyrektor HR

Dyrektor HR – podsumowanie

Bez stałego nadzoru dyrektora HR efektywna praca specjalistów z zakresu zasobów ludzkich – odpowiedzialnych m.in. za tworzenie polityki zatrudnienia, pozyskiwanie talentów, opracowywanie polityki szkoleniowej (rozwojowej), prowadzenie analityki HR czy dbanie o jak najlepsze doświadczenia pracowników – po prostu nie byłaby możliwe. Tym samym należy stwierdzić, że to właśnie osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za to, by potencjał posiadanego w firmie kapitału ludzkiego został maksymalnie wykorzystany – taka sytuacja wymaga bowiem, by procesy związane z zasobami ludzkimi przebiegały we właściwy i zapewniający zadowolenie osób zatrudnionych sposób. Dyrektor HR odgrywa więc jedną z najważniejszych ról w organizacji i z tego powodu powinien odznaczać się dużym doświadczeniem zawodowym oraz wyjątkowymi, zróżnicowanymi umiejętnościami twardymi oraz miękkimi.

Przeczytaj także: Kim jest Chief heart officer?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Dyrektor HR - jaka jest jego rola w organizacji? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.