Chief heart officer to osoba pełniąca stanowisko w kadrze zarządczej, jednak jaka jest dokładnie jego rola? W dzisiejszych czasach nikt nie zaprzeczy, że pracownicy stanowią największą wartość organizacji, która prowadzi do osiągnięcia przez nią oczekiwanych efektów pracy, a w konsekwencji – sukcesu. Żeby jednak takie rezultaty były możliwe, konieczne jest, by pracownicy dobrze czuli się w miejscu zatrudnienia, byli zmotywowani do wykonywania swoich obowiązków oraz traktowali sukces firmy jak własny. Właśnie z tego powodu firmy starają się obecnie coraz bardziej świadomie, uważnie i priorytetowo podejść do obszaru well-beingu pracowników, za co odpowiedzialny jest Chief Heart Officer (CHO). Poniżej wyjaśniamy, czym dokładnie zajmuje się osoba na takim stanowisku.

Jak asertywność pracownika wpływa na jego produktywność? – omówione zagadnienia

  1. Chief heart officer – jakie jest pochodzenie tego stanowiska?
  2. Chief heart officer – na czym polega jego rola w zespole?
  3. Jaki powinien być Chief heart officer?
  4. Chief heart officer – rosnąca rola we współczesnych organizacjach

Chief heart officer – jakie jest pochodzenie tego stanowiska?

Chief heart officer to stosunkowo świeże stanowisko – a na pewno mniej spotykane niż kierownik ds. pozyskiwania talentów, zatrudnienia czy zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Samo pochodzenie nazwy tego stanowiska może wzbudzić zainteresowanie, ponieważ nie jest tak oczywiste jak inne nam znane role w dziale HR. Jakie jest jego wytłumaczenie?

Stanowi efekt myślenia, że osoba pełniąca taką rolę powinna być w bliskim kontakcie z każdym bijącym sercem w organizacji. Zgodnie ze słowami Claude Silver, jednej z najbardziej znanych Chief Heart Officer, każda jednostka powinna być traktowana jak bijące serce (sprawiające, że organizacja „żyje” i codziennie dąży do sukcesu), a nie jak aktywo, towar czy siła robocza. Wykazując taką postawę, organizacja może zadbać o zadowolenie z pracy, co przełoży się na większą motywację do wykonania obowiązków wspierających osiąganie przez firmę wyznaczonych sobie celów.

Realizowane przez osobę na tym stanowisku działania mają więc na celu przede wszystkim wzmacniać produktywność firmy poprzez poprawę wyników każdego indywidualnego pracownika przy jednoczesnym zmniejszaniu rotacji na stanowiskach (co wpływa na sytuację finansową firmy). Chief heart officer odpowiada również za budowanie zewnętrznego wizerunku firmy w oparciu o dbanie o dobrobyt pracowników.

Chief heart officer – na czym polega jego rola w zespole?

Rola Chief heart oficera w organizacji jest bardzo specyficzna, ponieważ bardzo trudno jest wskazać katalog wykonywanych przez nich zadań. Osoba na tym stanowiska skupia się na zadbaniu o wellness każdego indywidualnego pracownika – bez względu na to, jakie miejsce w strukturze organizacji zajmuje. Kierownik czy osoba zarządzająca zespołem będzie odpowiednio wykonywać swoje obowiązki pod warunkiem odpowiedniego samopoczucia w środowisku pracy – podobnie jak szeregowy pracownik. W jaki sposób może to robić?

Na pewno na pierwszym miejscu należy wymienić wprowadzanie atmosfery szczerej komunikacji i przeprowadzanie otwartych rozmów dot. samopoczucia, zadowolenia z pracy czy codziennych bolączek. Ze zwykłych rozmów z pracownikami można wyciągnąć wnioski, które przekazane zostaną innym osobom w dziale HR i być może doprowadzą do podjęcia działań zmieniających obecną sytuację.

Chief heart officer powinien wspierać nie tylko dobrobyt pracowników, ale również ich rozwój. Osoby w miejscu pracy często mają wątpliwości co do tego, w jaki sposób pokierować swoją karierą – czy powinny się zdecydować na zmiany, nabycie nowych kompetencji czy wzmocnienie swoich umiejętności miękkich w celu lepszego wykonywania swoich obowiązków. Rolą CHO jest w tym zakresie wspomaganie pracowników w ramach prowadzenia mentoringu oraz coachingu prowadzącego do większej świadomości siebie, a nawet powstania pomysłu na swój rozwój. Tym samym można stwierdzić, że osoba na takim stanowisku pracuje przede wszystkim nad kulturą organizacyjną firmy, czego nie da się przedstawić w formie zamkniętego katalogu obowiązków.

Jaki powinien być Chief heart officer?

Codzienne działania wymagają od Chief heart oficera stałego kontaktu z ludźmi, przez co osoba na tym stanowisku musi obowiązkowo posiadać wysokie umiejętności interpersonalne – zaczynając od łatwości w nawiązywaniu kontaktów, przez zdolność wzbudzania zaufania oraz aktywnego słuchania i działania, aż po postawę nastawioną na empatię i szczerość. Ważne jest również to, by potrafiła okazać drugiej osobie szacunek oraz nie osądzała jej za wykazywane zachowania czy podejmowane działania, ale starała się odkryć i zrozumieć powody stojące za taką postawą. Powinna być również pewna siebie, ponieważ taka cecha pomoże budować pozycję autorytetu, który może udzielić pomocy zarówno w obszarze zawodowym, jak i osobistym.

Chief heart officer – rosnąca rola we współczesnych organizacjach

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu pracodawca nie musiał „martwić się” tym, jak pracownik czuje się w miejscu pracy – możliwości zdobycia zatrudnienia były na tyle ograniczone, że ludzie zostawali nawet przez bardzo długi czas w firmach, często pomimo negatywnych odczuć. Obecnie takie sytuacje zdarzają się coraz rzadziej (a prawie wcale u najmłodszych pokoleń na rynku pracy) – pracownicy po prostu wymagają możliwości wykonywania swoich obowiązków w zdrowym miejscu pracy. Zatrudnienie osoby na stanowisku Chief Heart Officer bez wątpienia stanowi jeden ze sposobów, by zapewnić pracownika o tym, że jego samopoczucie jest dla firmy jednym z priorytetów.

Przeczytaj także: Kim jest Chief Commercial Officer i czym się zajmuje?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Kim jest Chief heart officer? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.