Dynamiczne zmiany i ciągła konieczność dostosowywania się do nowej rzeczywistości to nasza codzienność. W dzisiejszej gospodarce nie ma czegoś takiego jak pewność i stabilność. Firma, która nie nadąża za tempem zmian, bardzo łatwo może wypaść z obiegu, a to że dzisiaj jest na topowym miejscu w rankingu, wcale nie oznacza że utrzyma się tam przez dłuższy czas. Ta złożoność zmian może przytłoczyć. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw zauważa potrzebę posiadania w swojej strukturze osoby, która odpowiadałaby za zrównoważony rozwój i dbała o nadążanie za zmieniającymi się przepisami i wymaganiami.

Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju

  1. Poznaj bliżej stanowisko pracy
  2. Gdzie pracuje dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju?
  3. Kiedy firma powinna zatrudnić CSO?
  4. Zadania, jakie wykonuje dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju
  5. Jakie umiejętności personalne powinien mieć kandydat na CSO?

Poznaj bliżej stanowisko pracy

Kierownik do spraw zrównoważonego rozwoju monitoruje jaki wpływ ma firma na środowisko, ale także analizuje jak zmienne otoczenie może wpłynąć na firmę. Jego rola polega także po części na przewidywaniu przyszłych trendów i umiejętności długofalowego planowania. Choć jego działalność opiera się głównie na znajomości wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska, to stanowisko to ma także za zadanie przynosić firmie korzyści czysto ekonomiczne. Przedsiębiorstwa podążające za panującymi trendami zdają sobie sprawę z tego, że dla utrzymania rentowności konieczne jest stałe monitorowanie zachodzących zmian i szybkie reagowanie na nie.

Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju jest odpowiedzialny nie tylko za działania w skali makro, ale także za to, co dzieje się wewnątrz firmy. Może więc opracowywać plany dotyczące zmniejszenia ilości zużywanych zasobów takich jak woda czy energia elektryczna, a także tworzyć plany recyklingowe i poszukiwać sposobów na lepsze wykorzystanie odpadów.

Działalność CSO i lista zadań na danym stanowisku zależy od samej firmy, ale także od sektora, w którym działa dane przedsiębiorstwo. Pewne jest jednak to, że działania środowiskowe to już nie tylko kwestia dobrego wizerunku firmy, ale konieczność, która przynosi także wymierne korzyści finansowe.

Gdzie pracuje dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju?

Jeszcze do niedawna nie istniało takie stanowisko ja dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, a obecnie uważa się, że w niedalekiej przyszłości osoby te będą pełniły kluczową rolę w dążeniu do osiągnięcia celów ESG. Widząc w jakim kierunku zmierza nasze społeczeństwo jak i cała gospodarka, można się domyślić, że jest to bardzo rozwojowy kierunek, a specjaliści z tej dziedziny będą wciąż poszukiwani.

Większe organizacje w swojej strukturze posiadają odrębne stanowisko CSO, który na co dzień zajmuje się działaniami na rzecz danej firmy. Podobnie jest w przypadku różnego rodzaju agencji rządowych czy organizacji non-profit. Mniejsze firmy, które także dostrzegają potrzebę współpracy ze specjalistą ds zrównoważonego środowiska najczęściej korzystają z outsourcingu i zatrudniają specjalistę do konkretnego projektu czy zadania. Właśnie dlatego wielu CSO pracuje na własny rachunek prowadząc działalność.

Niezależnie od tego w jakiej formie dyrektor ds zrównoważonego rozwoju pojawi się w firmie, nie można traktować jego stanowiska czy roli jako odrębnej jednostki. Do stworzenia ogólnej strategii konieczna jest komunikacja i współpraca ze wszystkimi działami, a także dostęp do pełnych informacji firmowych.

Kiedy firma powinna zatrudnić CSO?

Pomimo tego, że wiele osób mówi o korzyściach, które wnosi dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, wciąż wiele przedsiębiorstw uważa, że tworzenie takiego stanowiska lub współpraca ze specjalistą z tego zakresu, jest zupełnie zbędna. Jednym z głównych argumentów, które padają jest to, że firma i tak wykonuje te zadania, a są one po prostu rozdzielone pomiędzy innych członków zespołu. Czy takie podejście jest słuszne? Czy rzeczywiście tworzenie odrębnego stanowiska to zbędny zabieg, a zadania CSO mogą wykonywać osoby z poszczególnych działów?

Takie postępowanie sprawdza się przeważnie w niewielkich przedsiębiorstwach, gdzie odgórna koordynacja nie jest potrzebna, a poszczególne zadania rzeczywiście mogą wykonywać pracownicy danych działów. Sygnałem, który świadczy o tym, że niezbędne jest zatrudnienie koordynatora w postaci CSO, jest nieumiejętność dostosowania się organizacji do zachodzących zmian. Doświadczona osoba, która świetnie rozumie i zna przepisy, a także potrafi przewidzieć kierunek nadchodzących zmian z pewnością lepiej zdefiniuje cele i pomoże przeprowadzić niezbędną transformację. Zatrudnienie CSO może okazać się konieczne także wtedy, kiedy dana organizacja nie posiada żadnego doświadczenia w tematach środowiskowych, a pragnie podążać za potrzebami dzisiejszego świata.

Zadania, jakie wykonuje dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju

Koordynator to idealne określenie, które dokładnie opisuje główne zadanie dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju. Jego rola nie polega na samodzielnym kierowaniu czy zarządzaniu. Jego centralna pozycja wynika z konieczności odgórnego zarządzania wszystkimi działaniami dotyczącymi rozwoju podejmowanymi w firmie. Każdy z działów podejmuje działania na swój sposób i w swoim zakresie, a CSO dba o to, aby spiąć wszystko w spójną całość.

Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju odpowiada także za tworzenie strategii i kształcenie w tym zakresie współpracowników. Duża część jego obowiązków polega także na badaniach i analizie dostępnych danych, a także śledzeniu nadchodzących zmian i trendów politycznych.

Przeglądając poszczególne oferty pracy na stanowisko CSO, w których zawarte są opisy wymagań, możemy dojść do wniosku, że zakres obowiązków zależy tak naprawdę od danej organizacji. Jednak jako trzon działalności należy przyjąć: analizę danych, wdrażanie zmian i monitorowanie wyników.

Jakie umiejętności personalne powinien mieć kandydat na CSO?

Stanowisko, jakim jest dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju z pewnością nie jest dla każdego. Poza wcześniej zdobytym doświadczeniem i szeroką wiedzą, potrzebne są także konkretne umiejętności i cechy charakteru. Poniżej omówimy kilka z nich, które z pewnością ułatwią radzenie sobie z codziennymi obowiązkami.

Komunikacja i umiejętność zarządzania

CSO to osoba, która ma dość dużą swobodę w pracy i nie podlega bezpośrednio przełożonemu. Ma to oczywiście swoje plusy i minusy. Pracując na tym stanowisku musisz umieć zarządzać swoim czasem i odpowiednio organizować obowiązki. W przypadku większych korporacji, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju często zarządza także osobami pod sobą. W takim przypadku przydadzą się także umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi i zdolność do delegowania obowiązków innym. CSO często zajmują się wieloma projektami równocześnie, gdyż są to zadania długofalowe. Konieczna jest więc umiejętność odpowiedniego podziału pracy i umiejętności organizacyjne na wysokim poziomie.

Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju to dość samodzielne stanowisko, jednocześnie często konieczny jest kontakt z pozostałymi członkami zespołu, a także innymi osobami, z którymi podejmowane są współprace. Niezbędne są więc odpowiednie zdolności komunikacyjne i umiejętność przekazywania informacji w taki sposób, aby były one zrozumiałe dla każdego. Tutaj natykamy się na kolejną cechę, która jest przydatna na tym stanowisku, a mianowicie umiejętność dostosowania się. CSO podczas wykonywania swojej pracy ma kontakt z różnymi ludźmi i organizacjami, a z każdym z nich należy rozmawiać nieco inaczej. Inna forma przekazu informacji będzie wymagana w przypadku urzędników państwowych, a zupełnie inna w przypadku klienta.

Kreatywność

Jeśli chcielibyśmy uprościć rolę CSO w organizacji i podać jeden najważniejszy obowiązek, który można uznać za jego główne zadanie, to z pewnością byłoby to poszukiwanie metod na wprowadzenie zrównoważonych działań w codzienne funkcjonowanie organizacji. To ważne zarówno pod względem ideowym jak i wizerunkowym, ale także ekonomicznym. Sama znajomość przedsiębiorstwa jak i przepisów prawnych czy polityki tutaj nie wystarczy. Aby to wszystko sprytnie połączyć potrzebne jest kreatywne podejście. To właśnie cecha, która jest absolutnie niezbędna w pracy na tym stanowisku.

Ciągła chęć uczenia się

Jesteśmy świadkami tego, jak w ostatnich latach bardzo rozwinęła się wiedza na temat konieczności ochrony środowiska. Właśnie dlatego stale wprowadzane są nowe regulacje i przepisy, które po części zmuszają największe organizacje do dostosowania się w celu niwelowania skutków działalności człowieka na stan naszej planety. CSO powinien być z tymi przepisami na bieżąco, umieć odczytywać poszczególne zapisy i śledzić aktualne wydarzenia z tym związane. W dzisiejszej gospodarce zmiany pojawiają się dynamicznie. Tylko regularne śledzenie tematu umożliwia wcześniejsze wdrożenie zmian i dostosowanie się do przyszłych wymagań. Dzięki temu firma może na spokojnie przeorganizować swoją pracę i odpowiednio się przygotować.

Temat zrównoważonego rozwoju na dobre zakotwiczył w naszej codzienności i z roku na rok staje się coraz bardziej istotny. Nie jest to już jedynie chwilowa moda czy panujący czasowo trend. To nasza codzienność. Wielu specjalistów uważa, że tematyka społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju z czasem będzie coraz istotniejsza. Zauważa już to wiele firm, które już wdrożyły te kwestie w swoje strategie lub planują zrobić to w najbliższym czasie, dlatego dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju będzie coraz popularniejszym stanowiskiem.

Wiesz już czym zajmuje się dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju. Przeczytaj także: Kim jest dyrektor ds. analityki kadrowej?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju - jaka jest jego rola w organizacji? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.