Rekrutacja stanowi bez wątpienia jeden z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych obszarów codziennej pracy działu HR, za które odpowiada dyrektor ds. rekrutacji. Z uwagi na zmienione oczekiwania pracowników stanowiące konsekwencję pandemii COVID-19, niezwykle dynamiczną konkurencję na rynku (prześcigającą się w zapewnianiu coraz to lepszych świadczeń i benefitów dla osób zatrudnionych) oraz szybko zmieniającą się rzeczywistość biznesową (postęp technologiczny i techniczny) pozyskiwanie osób z największym potencjałem stało się prawdziwym wyzwaniem. Za codzienne mierzenie się z nim z myślą o oczekiwaniach i potrzebach organizacji odpowiedzialny jest dyrektor ds. rekrutacji. Jakie są obowiązki osoby na takim stanowisku?

Czym zajmuje się dyrektor ds. rekrutacji?

  1. Czym zajmuje się dyrektor ds. rekrutacji?
  2. Dodatkowe obowiązki dyrektora ds. rekrutacji
  3. Jaki powinien być dyrektor ds. rekrutacji?
  4. Dyrektor ds. rekrutacji – podsumowanie

Czym zajmuje się dyrektor ds. rekrutacji?

Głównym zadaniem dyrektora ds. rekrutacji jest diagnozowanie potrzeb organizacji w zakresie pozyskania nowych pracowników,co może odbywać się na podstawie zarówno własnej obserwacji, jak i zgłoszonych przez kierowników poszczególnych działów/zespołów próśb o zatrudnienie nowych osób czy znalezienie pracownika na właśnie zwolnione stanowisko. Odpowiedzialny jest za prowadzenie procesów rekrutacyjnych w taki sposób, aby przekładało się to na rozwój przedsiębiorstwa, ale jednocześnie nie powodowało negatywnych zmian w kulturze organizacyjnej czy sposobie działania firmy (dążeniu do realizacji głównego celu).

Dyrektor ds. rekrutacji ściśle współpracuje z działem HR i zatrudnionymi w nim specjalistami ds. pozyskiwania talentów czy specjalistami ds. HR odpowiedzialnymi za selekcję otrzymanych CV, prowadzenie kontaktu z potencjalnymi kandydatami czy aranżację rozmów rekrutacyjnych. W niektórych firmach może mieć nawet własny zespół zajmujący się tylko rekrutacją i kierować ich codzienną pracą. Może również pozostawać w kontakcie z agencją pracy, której zlecone zostało znalezienie osoby na konkretne stanowisko.

Dodatkowe obowiązki dyrektora ds. rekrutacji

Warto podkreślić jednak, że dyrektor ds. rekrutacji nie tylko nadzoruje prowadzone przez dział HR czy zewnętrzną agencję procesy pozyskiwania nowych pracowników. Zajmuje się również opracowywaniem polityki rekrutacyjnej, w ramach której określa najbardziej skuteczne metody oraz kanały docierania do największych talentów na rynku. Stworzenie takiego dokumentu wymaga od niego doskonałej orientacji w najważniejszych trendach na rynku pracy, potencjalnych oczekiwaniach kandydatów (dotyczących wynagrodzeń, benefitów rozwoju, itd.) oraz warunkach codziennej pracy oferowanych przez konkurencję. Tylko świetna znajomość tych zagadnień, a przy tym widoczna umiejętność przewidywania potrzeb pracowników (nawet gdy pochodzą z różnych pokoleń), pozwoli zaprojektować procesy rekrutacyjne w sposób zapewniający osiągnięcie oczekiwanego efektu – przyciągnięcie do firmy osób o największym potencjale.

W ramach opracowywania i wdrażania polityki rekrutacyjnej, dyrektor zajmujący się tym obszarem musi również zadbać o to, by sposób prowadzenia rekrutacji był zgodny z wizją, misją oraz wartościami firmy, a także uzewnętrzniał charakteryzującą ją kulturę organizacyjną. Na samym przygotowaniu standardów, metod i kanałów pozyskiwania kandydatów się jednak nie kończy – do obowiązków dyrektora zaliczymy również stałą ewaluację osiąganych w tym zakresie efektów wraz z szukaniem obszarów, które można ewentualnie poprawić. Osoba na tym stanowisku może być również zaangażowana w działania employer brandingowe (np. brać udział w opracowaniu kampanii rekrutacyjnej, dbając o zapewnienie spójnego wizerunku firmy jako pracodawcy w oczach potencjalnych kandydatów).

Jaki powinien być dyrektor ds. rekrutacji?

Osoba szukająca zatrudnienia na stanowisku dyrektora ds. rekrutacji bez wątpienia powinna odznaczać się dotychczasowym doświadczeniem w czynnym szukaniu kandydatów (sourcingu) oraz prowadzeniu procesów rekrutacyjnych w ramach pełnego cyklu życia pracownika (od selekcji CV, przez onboarding, aż po rozwiązanie umowy). Do opracowania właściwej strategii działania niezbędna jest bowiem znajomość związanych z nią problemów oraz wyzwań.

Dyrektor ds. rekrutacji powinien odznaczać się również wysokorozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi, zdolnością stawiania się w roli drugiej osoby (empatia) oraz łatwością pracy w szybko zmieniającym się środowisku. Przydatne w pracy dyrektora ds. rekrutacji są także umiejętności analitycznego myślenia i wnioskowania w celu wykonania ewaluacji dotychczasowych procesów oraz podejmowania decyzji o wprowadzeniu ewentualnych kroków naprawczych.

Przydatna w tej roli jest także umiejętność obsługi systemów ATS, które w znacznym stopniu automatyzują pracę działów HR, w tym dyrektora ds. rekrutacji. W jednym miejscu zbierane są bowiem informacje o aktualnych rekrutacjach, dane kandydatów, współpracowników i partnerów biznesowych, a także cała dokumentacja (CV, listy motywacyjne, itp.). System ATS Frimbee posiada również tablice kanban, za pomocą których można zarządzać projektami HR-owymi: dzielić zadania, przypisywać ich do poszczególnych członków zespołu, ustalać statusy i priorytety, a także monitorować budżet rekrutacyjny.

Czym zajmuje się dyrektor ds. rekrutacji?

Dyrektor ds. rekrutacji – podsumowanie

Nie da się ukryć, że dyrektor ds. rekrutacji odgrywa obecnie jedną z najważniejszych ról w firmie, będąc odpowiedzialnym za to, by prowadzone procesy poszukiwania i pozyskiwania nowych pracowników przynosiły oczekiwane efekty. Świadomość znaczenia tej roli w organizacji stanowi efekt myślenia o pracownikach (ich doświadczeniu, umiejętnościach, cechach osobowości itd.) jako o sile napędowej prowadzącej do sukcesu firmy oraz przekonania o konieczności ciągłego udoskonalania procesów rekrutacyjnych. Tylko bowiem właściwie prowadzony sourcing, selekcja czy rozmowa z kandydatem pozwolą przyciągnąć do siebie osoby o ponadprzeciętnych umiejętnościach.

Przeczytaj także: Kim jest dyrektor ds. analityki kadrowej?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Czym zajmuje się dyrektor ds. rekrutacji? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.