Kim jest dyrektor ds. innowacji i jaką rolę pełni w przedsiębiorstwie? Dla wszystkich osób związanych z biznesem oczywistym powinno być, że gdy firma się nie rozwija, zostaje z tyłu, tracąc swoją pozycję na rynku na rzecz konkurencji, a w konsekwencji potencjalnych klientów i w następnej kolejności możliwe do osiągnięcia zyski. O to, by taka sytuacja nie miała miejsca, można zadbać na kilka różnych sposobów – a jednym z nich jest dążenie do ciągłego udoskonalania oferowanego produktu, usługi, procesu czy systemu (w zależności od profilu działania przedsiębiorstwa). Takie właśnie zadanie spoczywa w organizacji na barkach Dyrektora ds. innowacji.

Poniżej wyjaśniamy, jaką rolę odgrywa w zespole osoba na takim stanowisku, jakie są jej codzienne działania i dlaczego wdrażanie zmian jest dla współczesnych organizacji tak ważne.

Dyrektor ds. innowacji

  1. Innowacje w biznesie – czego mogą dotyczyć?
  2. Dyrektor ds. innowacji – jakie jest jego zadanie?
  3. Jakie są główne obowiązki Dyrektora ds. innowacji?
  4. Dyrektor ds. innowacji – jaki powinien być?
  5. Dyrektor ds. innowacji – podsumowanie

Innowacje w biznesie – czego mogą dotyczyć?

Innowacja to na tyle szerokie pojęcie, że bardzo trudno jest wskazać jego jednoznaczną definicję – zwykle wyjaśnia się znaczenie tego słowa, biorąc pod uwagę różnego rodzaju kryteria, np. obiektowe (obszaru którego dotyczą), skali zmian czy stopnia skomplikowania. Należy jednak jednoznacznie stwierdzić, że w przypadku biznesu jej wdrożenie zawsze będzie miało na celu poprawę sytuacji firmy: zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Co więcej, bardzo istotne jest to, że tego typu zmiany mogą być wprowadzane w różnych obszarach codziennej działalności – nie tylko w formie udoskonalenia produktu czy usługi (zwłaszcza w ramach zastosowania nowej technologii), ale również zadań realizowanych przez dział marketingu, dotychczasowych rynków zbytu, stosowanych technik motywacyjnych wobec pracowników czy zmian w strukturze organizacyjnej firmy.

Dyrektor ds. innowacji – jakie jest jego zadanie?

Głównym zadaniem osoby na tym stanowisku jest wprowadzenie w firmie innowacji, która przyniesie oczekiwane efekty – w zależności od potrzeb może to być większa sprzedaż produktu, krótszy cykl wytwarzania, poprawa efektywności pracy zespołów czy dotarcie do nowych grup klientów. Tym samym należy stwierdzić, że dyrektor ds. innowacji odpowiedzialny jest za szukanie możliwości wykorzystania technologii w sposób zgodny z potrzebami i planami biznesowymi firmy przy jednoczesnym zadbaniu o czynnik ludzki (osoby odpowiedzialne za wprowadzenie proponowanych zmian). Z uwagi na charakter swojego stanowiska może więc współpracować z szeregiem różnych zespołów w firmie, wpływając na właściwie każdy aspekt codziennego funkcjonowania w zależności od obszaru, w którym konieczne jest wprowadzenie zmian.

Jakie są główne obowiązki Dyrektora ds. innowacji?

W swojej codziennej pracy Dyrektor ds. innowacji zajmuje się szukaniem możliwości przeprowadzenia transformacji w firmie w celu zapewnienia szybszego rozwoju. W praktyce oznacza to, że osoba na takim stanowisku przeprowadza badania w poszczególnych działach organizacji i na ich podstawie proponuje wdrożenie zmian (ustala cel, efekty, jakie te działania mają przynieść, harmonogram przeprowadzenia itd.), nieustannie mając w głowie elementy opisane w długoterminowej strategii biznesowej firmy. Gdy przygotowane plany zostaną zaakceptowane, jest odpowiedzialna również za to, by zostały wdrożone we właściwy sposób, a następnie przeprowadza ewaluację, żeby stwierdzić, czy przyniosły założone efekty. Na podstawie otrzymanych wniosków realizuje kolejne badania.

Dyrektor ds. innowacji – jaki powinien być?

Dyrektora ds. innowacji powinien przede wszystkim mieć wieloletnie doświadczenie biznesowe, dzięki któremu będzie mógł doskonale zrozumieć zachodzące w firmie procesy oraz plany rozwojowe na przyszłość (myślenie strategiczne). Samo doświadczenie to jednak nie wszystko – niezbędna jest również wiedza sprzedażowo-marketingowa po to, aby przeprowadzane zmiany przyniosły oczekiwane efekty (zarówno wewnętrzne, np. w zakresie obniżki kosztów, jak i zewnętrzne, np. w obszarze employer brandingu). Jednocześnie ważne jest też to, by osoba na tym stanowisku miała wysokorozwinięte umiejętności interpersonalne, które są niezbędne do wymiernej pracy z zespołami w różnych działach firmy, potrafiła szybko reagować na zmiany czy cechowała się elastycznością i wiedziała, w jaki sposób tę elastyczność wprowadzić do świata biznesu.

Dyrektor ds. innowacji – podsumowanie

Gdy zdecydujesz się zadbać o to, by zmiany były stałym elementem kultury organizacyjnej Twojej firmy, a następnie zatrudnisz dyrektora odpowiedzialnego za ich przeprowadzanie, na pewno zauważysz pozytywne korzyści podejmowanych działań – zwłaszcza w zakresie przyciągania nowych klientów czy kontrahentów, ale również pracowników (szczególnie tych o ponadprzeciętnych umiejętnościach). Jedynie bowiem poprzez udoskonalanie oraz tworzenie nowej oferty możliwe będzie, aby firma utrzymała swoją pozycję na rynku, osiągała jak najwyższą efektywność organizacyjną i mogła konkurować z innymi podmiotami proponującym ten sam produkt/usługę czy zaspokajającymi te same potrzeby. Taką strategię powinien więc przyjąć każdy przedsiębiorca, któremu zależy na rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej.

Przeczytaj także: Kim jest dyrektor ds. analityki kadrowej?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Dyrektor ds. innowacji - jaka jest jego rola w organizacji? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.