„W jaki sposób mogę zdobyć fundusze na działalność mojej organizacji pozarządowej?” – takie pytanie zadaje sobie każdy założyciel fundacji, stowarzyszenia czy innego NGO, bez względu na to, na terenie jakiego kraju na co dzień mieszka i pracuje. W przypadku Rumunii można wymienić kilka źródeł pozyskania wsparcia finansowego dla NGOsów: zaczynając od sponsoringu korporacyjnego, przez darowizny indywidualne, aż po regionalne, krajowe lub międzynarodowe programy rozwojowe (w tym także w ramach funduszy unijnych). W jaki sposób można się ubiegać o środki finansowe na działalność?

Dofinansowanie dla NGO w Rumunii – omówione zagadnienia:

 1. Sponsoring korporacyjny – pierwsze źródło dofinansowania
 2. Dotacje i subwencje ze środków publicznych
 3. Wsparcie z Unii Europejskiej dla rumuńskich NGO
 4. Platforma Donatorilor – źródło danych dla NGO
 5. Dofinansowanie dla NGO w Rumunii – podsumowanie

Sponsoring korporacyjny – pierwsze źródło dofinansowania

Organizacje pozarządowe w Rumunii mogą być wspierane finansowo zarówno przez firmy rumuńskie, jak i międzynarodowe, co odbywa się w ramach umowy sponsorskiej lub darowizny. Tego typu środki przekazywane są z firmowych funduszy marketingowych, edukacyjnych, badawczych, charytatywnych lub stworzonych z myślą o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w ramach wspierania działalności non-profil w określonych dziedzinach (m.in. medyczna, społeczna, edukacyjna, sportowa, ochrony praw człowieka, ekologiczna). Środki finansowe mogą zostać przekazane na:

 • ogólną działalność prowadzoną przez beneficjenta,
 • organizację konkretnego projektu lub wydarzenia,
 • wspieranie udziału beneficjenta w dodatkowych aktywnościach pozostających w związku z prowadzoną działalnością.

Bardzo istotne jest to, że w Rumunii wyróżnia się pewne kategorie sponsorów oraz beneficjentów, którzy mają prawny obowiązek ujawniania wysokości przekazanego wsparcia, a w przypadku niektórych dziedzin także uzyskania autoryzacji lub wcześniejszego zatwierdzenia dla sponsoringu. Co więcej, często przeprowadzane są kontrole przez uprawnione do tego organy, dlatego konieczne jest dokładne sprawdzenie obowiązujących przepisów prawnych.

Dotacje i subwencje ze środków publicznych

W Rumunii można również pozyskać finansowanie przyznawane bezpośrednio z budżetu publicznego zarówno na szczeblu krajowym, jak i samorządowym. W przypadku szczebla centralnego dystrybucją dostępnych środków zajmują się konkretne ministerstwa (np. Ministerstwo Pracy, Rodziny czy Opieki Społecznej i Osób Starszych). W ramach szczebla samorządowego gminy mają możliwość przyznawania dotacji ze środków publicznych na działalność non-profit, która nastawiona jest na interes ogólny danej społeczności

Należy również wspomnieć o tym, że poszczególne ministerstwa oraz agencje rządowe mają możliwość ogłaszania programów o znaczeniu krajowym, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie.

Wsparcie z Unii Europejskiej dla rumuńskich NGO

Rumunia jest od 2007 roku członkiem Unii Europejskiej, co pozwala działającym na jej terenie organizacjom pozarządowym ubiegać się o dofinansowania z funduszy unijnych (strukturalnych oraz inwestycyjnych). Dystrybucją środków z programów unijnych zajmują się przede wszystkim podmioty rządowe (odpowiednich informacji należy szukać na stronach poszczególnych ministerstw), ale również Komisja Europejska w ramach z góry określonych obszarów przyjętych w Wieloletnich Ramach Finansowych (obecnie na lata 2021-2027, określone na stronie Komisji Europejskiej).

Można wskazać również organizacje międzynarodowe i fundacje, które udzielają rumuńskim organizacjom pozarządowym dotacji na projekty zdrowotne. Przykładem takiego podmiotu jest Open Society Foundations – w dziedzinie zdrowia organizuje otwarte programy grantowe, w ramach których zajmuje się wspieraniem projektów dotyczących m.in. praw osób niepełnosprawnych, praw Romów, opieki paliatywnej czy praw osób świadczących usługi seksualne.

Platforma Donatorilor – źródło danych dla NGO

Każda osoba planująca założyć lub już prowadząca organizację pozarządową na terenie Rumunii powinna na bieżąco sprawdzać statystyki zamieszczane na Platformie Donatorilor. Dostępne na niej dane przekazane przez darczyńców oraz grantobiorców pozwalają się zorientować w tym:

 • z jakich źródeł pochodziło wsparcie,
 • jakie są najpopularniejsze obszary inwestycji,
 • jakie kwoty są zwykle przeznaczane na wsparcie.

Taka wiedza bez wątpienia ułatwi opracowywanie strategii działania NGO w zakresie organizowanych projektów oraz przygotowywania wniosków o wsparcie, zwiększając prawdopodobieństwo pozyskania środków finansowych na działalność. Pisanie wniosków jest bowiem sporym wyzwaniem z uwagi na konieczność właściwego wyznaczenia celów oraz działań niezbędnych do ich osiągnięcia, określenia grupy docelowej czy wskazania korzyści dla beneficjentów bezpośrednich oraz pośrednich wynikających z realizacji danego projektu. Co więcej, należy zadbać o to, by opisane działania pozostały w zgodzie z wymaganiami fundatora i zostały przedstawione w sposób spójny oraz ciekawy. Z tego powodu tak istotne jest posiadanie jak największej ilości danych zewnętrznych.

Dofinansowanie dla NGO w Rumunii – podsumowanie

Sponsoring korporacyjny, dofinansowanie ze środków publicznych oraz fundusze unijne to główne źródła pozyskania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych w Rumunii. Ich poszukiwanie oraz właściwy dobór do potrzeb mogą być zadaniem żmudnym zarówno dla mniejszego i młodszego NGO, jak i bardziej doświadczonego. Na pewno jednak można stwierdzić, że warto jest szukać i próbować różnych rozwiązań, jeśli od tego zależy możliwość zorganizowania projektu zmieniającego sytuację określonej grupy społecznej.

Przeczytaj także: Efektywne prowadzenie NGO

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Dofinansowanie dla NGO w Rumunii andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.