Największą bolączką wielu organizacji pozarządowych są ograniczone środki finansowe na realizacje określonych przez siebie zadań oraz projektów. Prowadzenie NGOsa wymaga regularnego poszukiwania możliwości finansowania w ramach działań fundraisingowych, żmudnego wypełniania wniosków oraz niecierpliwego oczekiwania na wynik, bez pewności czy będzie pozytywny, czy negatywny (a przez to także ciągłego poszukiwania alternatywnych źródeł). By zwiększyć prawdopodobieństwo pozyskania środków na działalność, warto orientować się we wszystkich możliwych formach oraz podmiotach przyznających tego typu wsparcie. W jaki sposób można pozyskać dofinansowanie dla NGO od instytucji rządowych w Polsce?

Dofinansowanie dla NGO w Polsce – omówione zagadnienia:

  1. Dotacje prywatne i publiczne – finansowanie działalności NGO
  2. Dotacja ze środków publicznych – jak i od kogo można pozyskać?
  3. Konkursy grantowe – w jakich obszarach są organizowane?
  4. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – rządowy program dla NGO
  5. Inne formy pozyskania wsparcia przez NGO
  6. Źródła pozyskania funduszy na działalność NGO w Polsce – podsumowanie

Dotacje prywatne i publiczne – finansowanie działalności NGO

Podstawowe źródło finansowania organizacji pozarządowych w Polsce stanowi dotacja (określana również jako grant), czyli bezzwrotne wsparcie finansowe pozyskiwane na realizację określonego celu. Tego typu wsparcie przyjmuje formę powierzenia wykonania konkretnego zadania (przekazania środków pieniężnych, które całkowicie finansują projekt) oraz częściowego dofinansowania – każdorazowo jednak środki muszą zostać przeznaczone na z góry wskazany cel. Dotacja może pochodzić zarówno ze środków prywatnych (od firmy lub konkretnej osoby), jak i publicznych (od administracji na poziomie samorządowym, w tym gmina, powiat, województwo, urząd marszałkowski, oraz rządowym).

Dotacja ze środków publicznych – jak i od kogo można pozyskać?

Cała procedura pozyskania dotacji przyjmuje formę konkursu ogłaszanego odpowiednio przez urząd gminy, powiatu, miasta (a nawet niekiedy jego dzielnic) czy marszałkowski lub instytucje rządowe (np. Ministra ds. Edukacji i Nauki, Ministra Cyfryzacji czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W konkursach z góry określone są warunki przyznania grantu, a organizacje pozarządowe spełniające kryteria składają swoje oferty, czyli planowane zadania i projekty, których realizacja pozwoli wykonać zadania publiczne na szczeblu samorządowym lub rządowym.

Warto wspomnieć również o tym, że organizacje pozarządowe w Polsce mogą pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach funduszy unijnych (ustalane przez Komisję Europejską, za których dystrybucję odpowiadają różnego rodzaju agencje) oraz od innych organizacji pozarządowych (np. Fundacja PZU). Katalog podmiotów przyznających dotacje jest naprawdę szeroki, dlatego warto na bieżąco śledzić takie strony jak fundusze.ngo.pl, na której umieszczane są wszystkie aktualnie otwarte konkursy.

Konkursy grantowe – w jakich obszarach są organizowane?

Konkursy grantowe obejmują różnorodne obszary życia publicznego, m.in. edukację, zdrowie, kulturę, transport, pomoc społeczną, współpracę międzynarodową czy sport i turystykę, co daje szansę każdemu NGO na znalezienie konkursu dotacyjnego w bliskiej tematyce. Należy jednak pamiętać o tym, że niektóre konkursy mogą być ograniczone do wybranych form prawnych organizacji pozarządowych (np. stowarzyszenia).

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – rządowy program dla NGO

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to najpopularniejszy program prowadzony przez instytucję rządową, w ramach którego NGOsy mogą pozyskać dofinansowanie na swoją działalność. W ramach tego programu możliwe jest otrzymanie dotacji na realizację projektu społecznego, którego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. O środki można się zgłaszać w ramach 4 priorytetów:

  • Małe inicjatywy – promocja działań oddolnych,
  • Aktywne społeczeństwo – dawanie członkom społeczeństwa możliwości aktywnego działania,
  • Aktywni obywatele – zwiększanie zaangażowania,
  • Silne organizacje pozarządowe – wzmacnianie potencjału NGO.

Inne formy pozyskania wsparcia przez NGO

Wśród innych form dofinansowania organizacji pozarządowych przy pomocy środków publicznych wymienia się również tzw. małe granty, które stanowią specyficzną formę dotacji. Wyróżniają się tym, że przyznawane są na wniosek organizacji pozarządowej od samorządu lokalnego w uproszczonej procedurze (tj. bez konkursu). Ich wysokość jest ograniczona do maksymalnie 10 tys. zł, a czas trwania projektu lub zadania z góry określony: nie może przekroczyć 90 dni. Istotne jest również to, że w zakresie małych grantów każdy samorząd może sam ustalić lokalnie obowiązujące przepisy (np. dotyczące warunków projektów czy podmiotów ubiegających się o dofinansowanie).

Źródła pozyskania funduszy na działalność NGO w Polsce – podsumowanie

Katalog źródeł wsparcia finansowego w Polsce dla NGO jest bez wątpienia stosunkowo szeroki – obejmuje bowiem zarówno osoby prywatne i organizacje prowadzone przez firmy, jak i samorządy lokalne, a nawet szczebel rządowy. Warto na bieżąco sprawdzać otwarte konkursy na stronach organów publicznych, by mieć pewność, że nie przegapi się szansy. Najlepiej zadbać o to, by częścią każdej organizacji pozarządowej była osoba wykonująca jedynie tego typu zadania (zwłaszcza z uwagi na fakt, że w celu wzięcia udziału w konkursach grantowych nieraz konieczne jest przygotowanie skomplikowanej dokumentacji).

Przeczytaj także: Efektywne prowadzenie NGO

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Dofinansowanie dla NGO w Polsce andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.