Wszelkie operacje finansowe są kluczowe dla funkcjonowania każdej organizacji. Nie ulega więc wątpliwości, że osoby, które zarządzają tymi operacjami, są najważniejszymi osobami w firmie. Na ich czele stoi CFO, czyli dyrektor finansowy. W poniższym artykule przyglądamy się jego stanowisku. Odpowiadamy na pytanie: czym na co dzień się zajmuje oraz jakie są jego obowiązki i odpowiedzialność?

Czym zajmuje się dyrektor finansowy CFO? – omówione zagadnienia:

 1. Dyrektor finansowy CFO – czyli kto?
 2. Czym zajmuje się dyrektor finansowy CFO?
 3. CFO – podstawowe obowiązki
 4. Odpowiedzialność CFO
 5. Wymagania i umiejętności

Dyrektor finansowy CFO – czyli kto?

CFO, czyli Dyrektor finansowy (z ang. chief financial oficer CFO) jest w organizacji osobą odpowiedzialną za zarządzenie finansami. Jest to, zaraz po CEO, czyli dyrektorze generalnym, najważniejsze stanowisko w firmie. Dyrektor finansowy odpowiada za operacje finansowe firmy. Obejmuje to odpowiedzialność za wewnętrzną i zewnętrzną sprawozdawczość finansową, zarządzanie aktywami firmy oraz zarządzanie środkami pieniężnymi.

Czym zajmuje się dyrektor finansowy CFO?

CFO firmy ponosi w pierwszej kolejności odpowiedzialność za planowanie, wdrażanie, zarządzanie i prowadzenie wszystkich działań finansowych firmy, w tym planowanie biznesowe, budżetowanie, prognozowanie i negocjacje. Jest on także odpowiedzialny za pozyskiwanie i utrzymywanie relacji inwestorskich oraz przestrzeganie zasad partnerstwa.

CFO – podstawowe obowiązki

Obowiązki CFO często nie dają się zamknąć w ramy. Jest on odpowiedzialny za wszelkie działania związane z finansami w firmie. Nadzoruje zarówno drobne wydatki np. w dziale marketingu, jak i kluczowe dla firmy inwestycje.

Do głównych obowiązków CFO możemy zaliczyć:

 • Zapewnienie przywództwa, kierowanie i zarządzanie zespołem finansowo-księgowym.
 • Przekazywanie do CEO oraz członków kadry zarządzającej i wykonawczej strategicznych rekomendacji dotyczących finansów firmy.
 • Zarządzanie procesami prognozowania finansowego.
 • Nadzorowanie budżetów.
 • Nadzorowanie całej sprawozdawczości finansowej.
 • Doradztwo w zakresie długoterminowego planowania biznesowego i finansowego.
 • Nawiązywanie i rozwijanie relacji z kierownictwem wyższego szczebla oraz partnerami zewnętrznymi i interesariuszami.
 • Przegląd wszystkich formalnych procedur związanych z finansami.
 • Liderowanie działom finansowym.
 • Identyfikacja i reagowanie na potencjalne zagrożenia w firmie.
 • Wdrażanie strategii i systemów w celu poprawy wyników finansowych.
 • Określanie metod redukcji kosztów.

Odpowiedzialność CFO

Jako że CFO sprawuje pieczę nad finansami całej firmy, jego odpowiedzialność jest ogromna. Jego zadania mają kluczowe znaczenie dla misji firmy. Pamiętajmy, że finalnie CFO odpowiada za wszystkie operacje finansowe firmy. Obejmuje to odpowiedzialność za wewnętrzną i zewnętrzną sprawozdawczość finansową, zarządzanie aktywami firmy oraz zarządzanie środkami pieniężnymi.

Działania CFO nie ograniczają się jedynie do pracy nad cyframi. Codziennie konsultuje działania działów w firmie. Niejednokrotnie to od jego decyzji może zależeć wstrzymanie pewnych procesów firmie, czy decyzja o redukcji etatów. Analiza finansowa jest dla niego jedynie narzędziem do podejmowania decyzji istotnych dla firmy.

Wymagania i umiejętności

CFO powinien posiadać określone umiejętności, aby dobrze sprawować swoją funkcję i zapewnić rozwój organizacji.

Umiejętności konieczne dla CFO:

 • Umiejętności rozwiązywania problemów — CFO musi stale podejmować decyzje istotne dla organizacji w mniejszej i większej skali. CFO stara się rozwiązywać problemy tak, aby dawało to firmie jak największe korzyści, przy jak najmniejszych stratach. By to zrobić musi znać firmę, jej zasoby i dane, co pozwala mu stworzyć plan zapewniający rozwój i sukces firmy.
 • Umiejętności przywódcze i wizja strategiczna – CFO powinien z dystansu i zawsze obiektywnie podchodzić do wyznaczonych zadań, tak aby móc sformułować strategiczne rozwiązanie. Nie może on jedynie polegać na swoich umiejętnościach analitycznych, musi widzieć problem szerzej, umieć przekonywać do pewnych kwestii inne osoby.
 • Kompetencje w zakresie zarządzania, rachunkowości finansowej i finansów przedsiębiorstw – bardzo ważne dla CFO są praktyczne umiejętności zarządzania gotówką i zdolność do nadzorowania funkcji finansowej. Z tego też powodu często stanowisko to pełnią księgowi lub inne osoby ze ściśle ekonomicznym wykształceniem. Wykształcenie kierunkowe umożliwia bowiem lepsze zrozumienie procesów zachodzących w sferze finansowej.
 • Silna etyka pracy – obowiązki CFO są bardzo rozległe. Musi on być gotowy do pracy przez wiele godzin dziennie, w skupieniu, ponieważ operuje on na co dzień liczbami. Ponadto konieczne są umiejętności miękkie, komunikatywność i zdolność pracy w grupie.
 • Niezawodność — CFO powinien potrafić pracować pod presją czasu, tak aby podejmować dobre decyzje również w oparciu o niepełne spektrum danych i analiz. Skuteczny dyrektor finansowy ma otwarty umysł i jest gotowy zaakceptować zmiany, ale też sam potrafi prowadzić do zmian, w celu poprawy sytuacji firmy.

CFO to bardzo ważna i odpowiedzialna rola w strukturze całej organizacji. Nie ogranicza się ona jedynie do analizy dokumentów i pracy z liczbami. Musi on dążyć do posiadania kontroli nad całością informacji o procesach w firmie, znać środowisko wewnętrzne i zewnętrzne organizacji, śledzić działania konkurencji. Wszystko w celu podejmowania odpowiednich decyzji, które rzutują na działanie i sukces całej firmy.

Przeczytaj także: Najlepsze praktyki dotyczące tworzenia faktury

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Czym zajmuje się dyrektor finansowy CFO? andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.

Najważniejsze pytania

 1. Co oznacza akronim CFO?

  CFO, czyli chief financial officer

 2. Za co odpowiada CFO?

  CFO odpowiada za prognozowanie sytuacji finansowej organizacji na podstawie danych finansowych i operacyjnych oraz raportów dostarczanych przez zespoły finansowo-księgowe oraz doradza prezesowi i zarządowi w zakresie kierunków strategicznych.

 3. Czy praca CFO ogranicza się do analizy dokumentów i sprawozdań?

  Nie. Działania CFO nie ograniczają się do pracy nad cyframi, codziennie konsultuje on działania działów w firmie. Analiza finansowa jest dla niego jedynie narzędziem do podejmowania istotnych dla firmy decyzji.