CEO, rozumiany jako osoba pełniąca najważniejszą funkcję w organizacji, prowadzi na co dzień szereg działań mających na celu sprawne zarządzanie firmą. Jednak jakie konkretnie działania podejmuje CEO? Co znajduje się na liście jego codziennych zadań? Na czym się skupia, a co deleguje innym?

Czym zajmuje się CEO?

 1. CEO – czyli kto?
 2. Czym zajmuje się CEO?
 3. CEO – podstawowe obowiązki
 4. Odpowiedzialność CEO
 5. Wymagania i umiejętności

CEO – czyli kto?

CEO to osoba odpowiedzialna za ogólny sukces firmy. Podejmuje on decyzje kierownicze na najwyższym szczeblu. Jest to zawsze najwyższy rangą menedżer wykonawczy w organizacji. Ponosi odpowiedzialność za ogólny sukces organizacji oraz jest ostatecznym decydentem w firmie.

Główną funkcją, jaką pełni jest zarządzanie i ocenianie pracy innych liderów wykonawczych, w tym prezesów, wiceprezesów i dyrektorów, w zależności od struktury raportowania organizacji. W procesie kierowania liderami musi mieć pewność, że dążą oni w tym samym kierunku i obierają cele zbieżne z celami statutowymi firmy. Musi on także mieć pewność, że liderzy organizacji są wynagradzani odpowiednio do swoich wyników. Poprzez właściwe zarządzanie dyrektora wykonawczego może osiągnąć pożądany sukces i rentowność.

Czym zajmuje się CEO?

Ma za zadanie monitorować kondycję i produktywność firmy. Zarządza on szeregiem procesów. Deleguje pracę menedżerom, którzy w szczegółach są często lepiej przygotowani do określonych zadań. Ma on także za zadanie prowadzić działania mające wspierać rentowność poprzez efektywne zarządzanie, jednocześnie ustalając priorytety, które zapewnią długoterminowy sukces biznesowy zarówno w celach krótkoterminowych, jak i na przyszłych etapach planowania.

CEO – podstawowe obowiązki

Obowiązki dyrektora wykonawczego są zróżnicowane. Z pewnością trudno byłoby znaleźć dwie takie osoby, którzy mają takie same obowiązki. Jednak możliwe jest znalezienie punktów wspólnych. Oto one: Podstawowe obowiązki dyrektora wykonawczego:

 • Planowanie, rozwijanie i wdrażanie strategii firmy oraz działań regulacyjnych.
 • Analizowanie i wydawanie rekomendacji w zakresie długofalowych inicjatyw.
 • Analizowanie budżetów, raportów i trendów finansowych oraz procedur operacyjnych.
 • Wspieranie zarządu i kierownictwa wyższego szczebla.
 • Praca nad wdrażaniem i egzekwowaniem polityki i procedury organizacji.
 • Prowadzenie komunikacji z całą organizacją oraz z Zarządem.
 • Zapewnienie wskazówek i mentoringu innym członkom kierownictwa wykonawczego.
 • Edukowanie działów i kluczowych członków kierownictwa firmy.
 • Ocenianie potencjalnych fuzji, przejęć lub partnerstw.
 • Pełnienie roli doradcy strategicznego i konsultanta oferującego fachowe doradztwo w zakresie umów, negocjacji lub transakcji biznesowych.
 • Ocenianie działań finansowych, operacyjnych oraz sprzedażowych i marketingowych firmy, w celu planowania ciągłych ulepszeń i ciągłych wzrostów wydajności operacyjnej.

Odpowiedzialność CEO

Jest odpowiedzialny za zapewnienie strategicznego, finansowego i operacyjnego przywództwa firmie. Koordynuje działania, ściśle współpracuje z zarządem i zespołem kierowniczym wyższego szczebla.

Jednak odpowiedzialność dyrektora wykonawczego uzależniona jest od wielu czynników. W mniejszych firmach często pełni on role praktyczne np. podejmuje decyzje kadrowe wobec pracowników niższego szczebla. Często zajmuje się też innymi pracami np. w startupach, gdzie rola właściciela połączona jest z rolą dyrektora wykonawczego. Wówczas zajmuje się on wszystkim tym, na co w danej sytuacji jest zapotrzebowanie. Pełni role marketingowca, sprzedawcy, czy księgowego.

Inaczej odpowiedzialność ta wygląda w dużych korporacjach, gdzie dyrektor wykonawczy zajmuje się zarządzaniem na wysokim szczeblu i podejmowaniem strategicznych decyzji. Podejmuje on wówczas, często ryzykowne, decyzje inwestycyjne, aby rozwijać biznes i zwiększać zyski. Nadzoruje wszystkie operacje i działania biznesowe, aby zapewnić, że przyniosą one pożądane rezultaty i są zgodne z ogólną strategią i misją firmy.

Nie możemy także zapominać, że jest odpowiedzialny za kształtowanie kultury organizacji, pomagając określić postawy, zachowania i wartości, które chce, aby wykazywali pracownicy organizacji. Dobrymodeluje nieustannie postawy pożądane u pracowników.

Wymagania i umiejętności

Dyrektor wykonawczy powinien się wykazywać szeregiem umiejętności, które pozwolą na rozwój przedsiębiorstwa. Są to:

 • Doświadczenie jako dyrektor lub menedżer lub na innym stanowisku kierowniczym.
 • Doświadczenie w opracowywaniu rentownych strategii i realizacji wizji.
 • Znajomość charakterystyki danej branży.
 • Znajomość najlepszych praktyk zarządzania ogólnego.
 • Umiejętności organizacyjne i przywódcze.
 • Umiejętności analityczne.
 • Umiejętności rozwiązywania problemów.
 • Umiejętności komunikacji i wystąpień publicznych.

Wszystkie wymienione umiejętności pozwolą na jak najlepsze zarządzanie organizacją. Występowanie jak największej liczby tych cech pozwoli na jak najpełniejsze pełnienie obowiązków zarządczych.

W skład obowiązków dyrektora wykonawczego wchodzą zarówno obowiązki czysto zarządcze, jak również te związane z analizą danych, czy komunikacją ze środowiskiem zewnętrznym, jak i wewnętrznym firmy. Wszystko to rysuje obraz CEO jako człowieka z jednej strony skupionego na analizie danych, a z drugiej na potrafiącego przekonująco przemawiać do audytorium.

Przeczytaj także: Kim jest i czym zajmuje się CMO?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Czym zajmuje się CEO? andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.

Najważniejsze pytania

 1. Kim jest CEO?

  Jest to zawsze najwyższy rangą menedżer wykonawczy w organizacji.

 2. Czym zajmuje się CEO?

  CEO zarządza szeregiem procesów w firmie. Przede wszystkim deleguje pracę menedżerom i prowadzi działania mające wspierać rentowność poprzez efektywne zarządzanie.

 3. W jaki sposób CEO jest odpowiedzialny za kształtowanie kultury organizacji?

  CEO pomaga określić postawy, zachowania i wartości, pożądane u pracowników organizacji, a następnie modeluje te postawy.