Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Social Corporate Responsibility, CSR) to hasło, które w tym środowisku wybrzmiewa głośno już od paru lat.

Firmy coraz częściej zdają sobie sprawę, że ich działania nie ograniczają się wyłącznie do wymiaru ekonomicznego, ale mają również wpływ na społeczeństwo i przede wszystkim środowisko naturalne (o czym ekolodzy również biją na alarm). Wraz z ewolucją koncepcji CSR pojawiły się nowe terminy, które precyzyjniej określają te działania. Jednym z nich są dane ESG odgrywające istotną rolę w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Poniżej wyjaśniamy, do czego się odnoszą i co oznaczają dla przedsiębiorstw działających w różnych branżach, a także wskazujemy, w jaki sposób korzystanie z nich może przynieść korzyści Twojej firmie.

Dane ESG – czyli co?

Dane ESG (ang. Environmental, Social and Governance) to informacje dotyczące działań i wyników firmy w zakresie aspektów środowiskowych, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania. Tym samym mają na celu ocenę i pomiar wpływu działalności biznesowej na:

  • środowisko naturalne – w tym zakresie oznaczają kwestie związane z emisją gazów cieplarnianych, zużyciem energii, gospodarką wodną, odpadami, ochroną przyrody i zmianami klimatycznymi,
  • społeczność – koncentrują się na oddziaływaniu firmy na interesariuszy zewnętrznych (partnerów, dostawców, społeczność lokalną itp.) oraz wewnętrznych, czyli pracowników (obejmują m.in. warunki pracy, różnorodność w zatrudnieniu, równość w miejscu pracy itp.),
  • sposób zarządzania organizacją – dotyczą kwestii związanych z etyką zarządzania, odpowiedzialnością korporacyjną, zgodnością z przepisami, przejrzystością działania czy niezależnością organów nadzoru.

Dlaczego dane ESG mają znaczenie?

W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa coraz częściej oceniane są nie tylko na podstawie swoich wyników finansowych, ale także tego, czy prowadzą swoją działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dane ESG są więc istotne dla biznesu, ponieważ mają wpływ na wizerunek i reputację firmy (zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny), a także długoterminową wartość, jaką firma ze sobą niesie. Warto również wspomnieć o tym, że przepisy prawne (np. wdrożone w zeszłym roku na forum unijnym) coraz częściej wymuszają u firm (głównie giełdowych) raportowanie tego typu informacji. Wymuszenie na wybranych przedsiębiorstwach takiego działania ma prowadzić do pozytywnych rezultatów dla planety oraz społeczności jako całości, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Kontrola danych ESG – korzyści dla firmy

Chociaż dla wielu firm zbieranie, analizowanie i prezentowane danych ESG stanowi obowiązek prawny, to można wskazać kilka istotnych korzyści, które płyną z tego typu działania. Wśród najważniejszych z nich wymienimy:

  1. Lepszy wizerunek zewnętrzny firmy Na to, czy firma prowadzi działalność zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju zwracają uwagę różne grupy interesariuszy – zaczynając od kandydatów do pracy, przez partnerów biznesowych, na klientach kupujących produkty czy korzystających z usług kończąc. Skupienie się na kwestiach środowiskowych, społecznych i zarządczych może pomóc w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy i zwiększaniu zaufania do marki, co często przekłada się na osiągane wyniki. Ta kwestia może mieć szczególne znaczenie w przypadku inwestorów, którzy zastanawiają się, gdzie ulokować swój kapitał, coraz częściej biorąc pod uwagę kwestie środowiskowe czy społeczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
  2. Większa innowacyjność i konkurencyjność Skupienie się na danych ESG stanowi również sposób na to, by pobudzać innowacje. Dbałość o środowisko naturalne oraz społeczność wewnętrzną i zewnętrzną skutecznie stymuluje bowiem rozwój nowych technologii, a przez to także produktów i usług, które są bardziej ekologiczne i spełniają rosnące oczekiwania klientów czy inwestorów. Takie postępowanie może z kolei przynieść korzyści w obszarze większej lojalności konsumentów, łatwiejszego dostępu do nowych rynków i segmentów czy lepszych możliwości pozyskania finansowania dla działalności. Co więcej, tego typu firmy są odpowiednio przygotowane do planowanych zmian w otoczeniu regulacyjnym i społecznym, co daje im przewagę konkurencyjną na rynku.
  3. Lepsze wyniki finansowe Działania związane z kluczowymi aspektami koncepcji zrównoważonego rozwoju mogą przyczynić się również do poprawy wyników finansowych firmy – polepszać wyniki operacyjne i zwiększać efektywność. Podmioty, które świadomie zarządzają danymi ESG, skutecznie bowiem redukują koszty oraz minimalizują ryzyko związane z wprowadzanymi regulacjami, zmianami klimatycznymi, społecznymi oczekiwaniami i innymi czynnikami zewnętrznymi. Można wręcz stwierdzić, że poprzez swoje działanie w praktyce wyprzedzają nadchodzące zmiany, co pozwala im na utrzymanie stabilnej pozycji na rynku.
dane ESG

Dane ESG – podsumowanie

Nie da się nie zgodzić z tym, że na firmy działające w różnych branżach wywierana jest obecnie coraz większa presja w obszarze wdrażania skutecznych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – w ramach dbania zarówno o środowisko naturalne, jak i interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych. Właśnie z uwagi na ten fakt dane ESG stają się cennym narzędziem do oceny oraz podejmowania decyzji strategicznych w różnych obszarach prowadzonego biznesu. Ich uwzględnienie w strategii firmy pozwala działać w sposób odpowiedzialny i pozytywnie wpływać na otoczenie zewnętrzne. W dzisiejszych czasach taki wyróżnik może pomóc odnieść długoterminowy sukces na rynku – a na pewno utrzymać swoją pozycję przy rosnących oczekiwaniach ze strony konsumentów, partnerów i regulatorów.

Przeczytaj także: 10 narzędzi internetowych dla małych biznesów

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Czym są dane ESG i co oznaczają dla Twojego biznesu? andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.