Unlimited Paid Time Off (PTO) jest to nieograniczony, płatny czas wolny. Jest to innowacyjne podejście do polityki kadrowej w zakresie urlopu wypoczynkowego. Ilość dni urlopowych w każdym kraju jest zazwyczaj regulowana przepisami prawa. Wyjątek stanowi USA, gdzie prawo nie gwarantuje płatnego urlopu. Polityka urlopowa pozostaje w kompetencji pracodawców. Dlatego to właśnie najwięcej amerykańskich przedsiębiorstw sięga po nowoczesne narzędzie, jakim jest PTO, w celu zbudowania elastycznej struktury przyznawania dni wolnych. Jest to jeden z elementów polityki zarządzania zasobami ludzkimi, który nie tylko ma na celu pozyskanie nowych pracowników, ale również zatrzymanie ich w organizacji.

Unlimited Paid Time Off (PTO) – omówione zagadnienia:

 1. Na czym polega Unlimited Paid Time Off (PTO)
 2. Zasady funkcjonowania PTO
 3. Korzyści Unlimited Paid Time Off (PTO) dla pracodawcy i pracowników
 4. Zagrożenia Unlimited Paid Time Off (PTO) dla pracodawcy i pracowników
 5. Przykłady firm korzystających z Unlimited Paid Time Off (PTO)
 6. Podsumowanie

Na czym polega Unlimited Paid Time Off (PTO)

W przypadku USA pracownicy nie mają określonego wymiaru płatnych dni wolnych. PTO oferuje w zamian swobodę wzięcia nieokreślonej liczby dni urlopowych, w czasie dogodnym dla pracowników. W przypadku pozostałych państw, PTO poza urlopem gwarantowanym przez przepisy prawa zapewnia dodatkowe płatne dni, bez żadnych limitów.

Ideą jest obdarzenie pełnym zaufaniem pracowników, którzy sami organizują sobie czas pracy. Jeżeli przez cztery dni w tygodniu zrealizują wszystkie zaplanowane działania, to na piąty dzień mogą wziąć sobie wolne. Ten dzień będzie płatny oraz nie zmniejszy puli dni wolnych przeznaczonych na wakacyjny urlop wypoczynkowy. W praktyce oznacza to, że jeżeli pracodawca jest zadowolony z realizowanych zadań przez pracownika, dni wolne są koordynowane z całym zespołem, a jego nieobecność nie zakłóca normalnego funkcjonowania organizacji, to może w pełni korzystać z elastycznego urlopu.

Zasady funkcjonowania PTO

Każda organizacja sama ustala politykę Unlimited Paid Time Off, ważne jest zrozumienie jej zasad funkcjonowania w zakresie korzystania z dni wolnych. Zazwyczaj niezbędnym wymogiem jest złożenie przez pracownika formalnego wniosku o urlop i zgoda bezpośredniego przełożonego. Niezaprzeczalnym atutem jest to, że liczba dodatkowych dni nie jest liczona. Do urlopu nielimitowanego upoważnieni są wszyscy pracownicy.

Ponadto swobodne korzystanie z PTO nie oznacza rezygnacji z planowania dłuższych okresów nieobecności. Aby to zrealizować niezbędne jest zakończenie bieżących i pilnych spraw oraz porozumienie z przełożonym i z zespołem. Dotychczasowy tryb pracy nie może zostać zakłócony podczas nieobecności pracownika.

Należy pamiętać, że nadal prosimy o wolny czas i nie jest to żądanie. W przypadku, gdy kilku pracowników w tym samym czasie planuje wolne, część z nich musi zrezygnować. Swobodny dostęp do dni wolnych wymaga samodyscypliny i odpowiedzialnego podejścia. PTO należy realizować tak, aby pracownik w pełni cieszył się z wypoczynku, a pracodawca nie musiał się martwić, że jego nieobecność wpłynie negatywnie na funkcjonowanie firmy.

Korzyści Unlimited Paid Time Off (PTO) dla pracodawcy i pracowników

Korzyści dla pracowników:

 • Elastyczny czas pracy, pracownicy wybierają w jakie dni chcą pracować i w jakich godzinach. Możliwość pracy w weekendy.
 • Rozwinięcie pasji i zainteresowań dzięki większej ilości czasu wolnego.
 • PTO opiera się na wzajemnej komunikacji pomiędzy pracownikami i przełożonymi, a co za tym idzie wzmacnia relacje interpersonalne. Jest to korzyść podwójna, również dla pracodawcy.
 • PTO funkcjonuje również w przypadku choroby pracowników, nie muszą brać zwolnienia lekarskiego.
 • Ograniczenie stresu związanego ze zbyt małą ilością dni wolnych na dłuższy urlop wakacyjny.

Korzyści dla pracodawcy:

 • Dodatkowy bonus, zachęta dla przyszłych pracowników podczas procesu rekrutacji.
 • Utrzymanie wyjątkowo cennych i utalentowanych pracowników.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy i kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu.
 • Efektywne zarządzanie czasem pracy, perspektywa dnia wolnego oraz nieograniczonych wakacji determinują szybszą i wyższą jakość realizowanych zadań.
 • Po wolnym dniu od pracy poziom produktywności pracowników zwiększa się, ponieważ są wypoczęci i chętniej pracują.
 • PTO zmniejsza obciążenie biurokratyczne związane z koniecznością administrowania wykorzystania przez pracowników dni urlopowych.
 • Oszczędność pieniędzy, w przypadku niewykorzystanego urlopu, pracodawca nie ma obowiązku wypłaty ekwiwalentu.

Zagrożenia Unlimited Paid Time Off (PTO) dla pracodawcy i pracowników

Zagrożenia dla pracowników:

 • Obawa przed korzystaniem z dużej liczby dni wolnych. Pracownik może się obawiać, że jeżeli wykorzysta np. trzy miesiące urlopu w roku, to pracodawca może dojść do wniosku, że ma za mało pracy i dociąży go dodatkowymi zadaniami.
 • Wywołanie kryzysowych sytuacji w przypadku nierównego wykorzystywania dni wolnych przez poszczególnych pracowników, np. jeden skorzystał z 15 dni, a inny tylko z 10.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy i kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu.
 • Możliwość wystąpienia konfliktów pomiędzy pracownikami w przypadku ustalania harmonogramu dni wolnych.
 • W przypadku dużego obciążenia obowiązkami służbowymi, pracownik może nie mieć możliwości skorzystania z dodatkowego wolnego czasu.
 • PTO zmniejsza obciążenie biurokratyczne związane z koniecznością administrowania wykorzystania przez pracowników dni urlopowych.
 • Oszczędność pieniędzy, w przypadku niewykorzystanego urlopu, pracodawca nie ma obowiązku wypłaty ekwiwalentu.

Zagrożenia dla pracodawcy:

 • Możliwość wystąpienia potencjalnych nadużyć ze strony pracowników.
 • Ograniczenia ze strony związków zawodowych mogą wpłynąć na nieefektywne wdrożenie PTO.
 • Brak możliwości wykorzystania dodatkowego płatnego urlopu, jako nagrody za lojalność i wyniki.
 • Utrudnione planowanie związane z harmonogramem pracy.

Przykłady firm korzystających z Unlimited Paid Time Off (PTO) Elastyczna polityka urlopowa wykorzystywana jest już przez wiele firm. Większość z nich funkcjonuje w USA. Jednakże w ostatnich latach firmy europejskie również korzystają z tego narzędzia polityki kadrowej. Prekursorami w tej dziedzinie są:

 • General Electric– branża związana z produktami do wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii elektrycznej. ,,Firma odnosi największe sukcesy, gdy ufa pracownikom i wzmacnia ich pozycję” (Laura Paredes, dyrektor ds. komunikacji w GE).
 • Netflix– świadczy usługi przesyłania strumieniowego wideo. Zgodnie ze słowami rzecznika prasowego Netflix idea firmy to: „Nasza kultura wolności i odpowiedzialności koncentruje się na traktowaniu naszych pracowników jak odpowiedzialnych dorosłych, nie śledzimy urlopów ani dni chorobowych, a także nie śledzimy godzin pracy”.
 • Linkedin– międzynarodowy serwis społecznościowy specjalizujący się w kontaktach zawodowo-biznesowych. „Wierzymy, że PTO da naszym pracownikom możliwość lepszego zaspokajania ich osobistych potrzeb, co następnie pozwoli im wnieść do pracy to, co najlepsze”(Pat Wadors, Chief HR Officer).
 • Grant Thornton firma audytorska, podatkowa i doradcza. „Nasza elastyczna polityka dotycząca czasu wolnego jest częścią większego wysiłku, jaki nasza firma podejmuje, aby stawiać ludzi na pierwszym miejscu” (Lou Ann Hutchison, dyrektor wykonawczy ds. ludzi i kultury).
 • SYZYGY Warsaw– branża IT, zespół programistów i projektantów. „Po co to zrobiliśmy? Przede wszystkim dlatego, żeby nie tracić czasu na biurokrację: liczenie wolnego, kontrolę, sprawdzanie, a co za tym idzie – stres. Jesteśmy dorośli i sobie ufamy” (Paulina Grabowska, People Partner).
Czym jest Unlimited Paid Time Off

Podsumowanie

Pozyskanie i utrzymanie w organizacji cennych pracowników jest wyzwaniem dla wielu współczesnych przedsiębiorstw. W tym celu oferują bogaty pakiet socjalny, godziwe wynagrodzenie i dodatkowe benefity, takie jak np. karnet na siłownię. Ale to już wszystko było. W czasach globalizacji i świadomego społeczeństwa, pracownicy oczekują na specjalne traktowanie, na coś co będzie dla nich super advantage.

Taką specjalną korzyścią jest Unlimited Paid Time Off (PTO) – nieograniczony, płatny czas wolny. Jest to narzędzie budujące z jednej strony wysoki stopień zaufania względem pracowników, a z drugiej czerpanie wielowymiarowych korzyści przez pracodawców wynikających z większego zaangażowania pracowników w realizację zadań. PTO umożliwia rekrutację największych talentów, utrzymuje i motywuje obecnych pracowników, jednocześnie poprawiając wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Zapoznaj się również: Najlepsze benefity pracownicze na rok 2023

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Czym jest Unlimited Paid Time Off (PTO)? - korzyści, zagrożenia i przykłady firm, korzystających z tego rozwiązania nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.