Niejednokrotnie zdarzyło nam się uczestniczyć w szkoleniach czy zebraniach służbowych. Często takim spotkaniom towarzyszą prezentacje podsumowujące określone sytuacje w firmie, których forma jest tak oporna, że słuchacze, gdyby mogli, rozpłynęli by się w powietrzu. Co zrobić w sytuacji, kiedy to my musimy takową prezentację przygotować? Jak sprawić, by nasze wystąpienie było treściwe merytorycznie, a jednocześnie zainteresowało słuchaczy? Pomocny w tym przypadku okaże się tzw. storytelling danych.

Storytelling danych- omówione zagadnienia:

  1. Storytelling danych – o co w nim chodzi?
  2. Od czego zacząć?
  3. Ustalenie priorytetów
  4. Jak prawidłowo zbudować opowieść o danych?

Storytelling danych – o co w nim chodzi?

Wraz z rozwojem technologicznym korporacji, zaczęto zwracać szczególną uwagę na sposób i jakość przekazywania danych np. w przypadku sprawozdań czy wszelkiego rodzaju raportów prezentowanych klientom, dyrekcji itp. W ten sposób, walcząc z nudnymi prezentacjami, powstał storytelling danych.

Najprościej rzecz ujmując, jest to opowiadanie o danych, w sposób tworzący ich historię. Liczby prezentowane są niejako w związkach przyczynowo – skutkowych, co powoduje, że odbiorca nie jest „zaatakowany” stosem cyferek. Dzięki temu percepcja słuchaczy jest większa, a przekazywane informacje są przez nich łatwiej przyswajane.

Od czego zacząć?

W pierwszej kolejności musimy stworzyć prezentację wizualną, która będzie naszą bazą. Dlatego niezbędne jest, aby zweryfikować prawdziwość danych, które zamierzamy w niej umieścić. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której powołamy się na dane błędne lub nieaktualne. Kolejny krok to ustalenie wniosków, do których chcemy dojść.

Kiedy wiemy już, co chcemy poprzez prezentację udowodnić, musimy pamiętać o tym, by była ona przejrzysta. Nie możemy umieścić na slajdzie zbyt wiele tekstu. Każdy slajd powinien być konkretny i jasno obrazujący istotę rzeczy. Dane najlepiej przedstawiać w postaci tabeli, wykresu lub diagramu, jednak zaleca się używanie infografik, grafik czy animacji. Ten sposób obrazowania danych czyni je bardziej przystępnymi dla odbiorcy.

Jeśli zależy nam na podkreśleniu negatywnego wydźwięku danej informacji, dla spotęgowania efektu u odbiorcy wskazane jest użycie czerwonego koloru. W sytuacji odwrotnej, gdy chcemy przekazać odbiorcy pozytywne nacechowanie danych, warto zastosować kolory zielony lub niebieski.

Ważna jest również czcionka tekstu, należy wybrać prosty wzór, bez zbędnych zdobień zaburzających odbiór istoty przekazu. Jej rozmiar również jest znaczący, najtrafniejszą decyzją będzie wybranie czcionki o optymalnej wielkości, łatwej do przeczytania dla odbiorcy. Należy również pamiętać, by nie przesadzać z ilością tekstu na slajdzie – ma on pokazywać najistotniejsze dane i być bazą dla prezentującego.

Ustalenie priorytetów

Jeśli mamy już prezentację wizualną, musimy zastanowić się jak ją przekazać. Tu właśnie główną rolę odegra storytelling danych. Żeby nasze wystąpienie było interesujące i merytoryczne, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie się do zaprezentowania danych.

Jest pewien schemat, będący podstawą do opracowania raportów w storytelling danych. Należy ustalić kilka istotnych kwestii dotyczących naszej prezentacji.

Po pierwsze musimy zastanowić się, kto jest bohaterem narracji, czy interesuje nas firma jako całokształt, czy np. jeden z jej działów itp. Kolejna kwestia to ustalenie celu czy wyzwania stojącego przed bohaterem opowieści.

Ponadto ważne jest, by zidentyfikować przeszkody, które możemy napotkać na drodze do zamierzonego celu, w postaci np. niuansów prawnych czy braków kadrowych.

Kluczowe jest przedstawienie punktu zwrotnego, czyli momentu, w którym sytuacja zacznie układać się po naszej myśli, warto podkreślić dane, które to obrazują. Ważne jest też zaznaczenie atrybutów firmy czy działu, którego kwestia dotyczy oraz podkreślenie co odegra kluczową rolę w pokonaniu trudności. Ostatnia kwestia to ustalenie, jakie wnioski płyną z opisanych sytuacji.

Jak prawidłowo zbudować opowieść o danych?

Kolejnym krokiem jest złożenie naszej historii w całość. Tradycyjnie należy zacząć od wstępu. Tutaj powinniśmy skupić się na wprowadzeniu słuchacza w tematykę problemu. Żeby to zrobić, musimy go poznać, a następnie dostosować formę naszej wypowiedzi do jego mentalności. Nie możemy przesadzić z ilością technologicznego bełkotu ciężkiego do zrozumienia dla osób spoza branży. Zdecydowanie lepiej sprawdzi się prosty język dopasowany do typu odbiorcy.

Dodatkowo kontekst wypowiedzi powinien angażować słuchacza jako integralną część narracji. Jeśli problem będzie dotyczył odbiorcy pośrednio lub bezpośrednio, z pewnością będzie on zainteresowany rozwojem spraw.

Na początek należy przedstawić podmiot, którego prezentacja dotyczy. Warto zaznaczyć również punkt startowy historii i pochodzenie danych, na które się powołujemy. W tym momencie możemy zobrazować dane, pokazujące sytuację pierwotną istotną dla dalszego toku wystąpienia.

Następnie w oparciu o kolejne slajdy naszej prezentacji rozwijamy narrację. Na tym etapie należy wskazać cel głównego bohatera np. firmy oraz przeszkody, jakie może napotkać. W tym momencie prezentacji może zdarzyć się, że dane będą przedstawiać się stosunkowo pesymistycznie, jednak nie należy unikać tego faktu. Negatywny wydźwięk wspomnianych informacji podbije efekt kolejnej części wystąpienia, w którym przedstawimy punkt zwrotny – rozwiązanie. W tej części naszego wystąpienia warto wskazać kontrowersyjne aspekty problemu np. większe wydatki na dany sektor niż konkurencja. Spowoduje to ciekawość u słuchacza, który będzie zastanawiał się, z czego wynikają wspomniane różnice. Dzięki temu będzie chciał poznać odpowiedź na nurtujące go pytanie, a my zdobędziemy jego uwagę.

Najważniejszą częścią prezentacji będzie zaprezentowanie punktu zwrotnego. W tej części należy zwrócić szczególną uwagę na działania, które doprowadzą do przechylenia szali na naszą korzyść. Należy podkreślić pozytywny wpływ wydarzeń na odbiorcę np. klienta czy zarząd firmy. Podtrzymamy w ten sposób jego zainteresowanie zagadnieniem. Wynika to z faktu, że słuchacza nie interesują suche dane, ale w momencie, gdy dane te będą miały wpływ na jego życie czy sytuację finansową – zainteresowanie to wzrośnie. Dlatego warto, jest zaznaczyć nagły obrót sytuacji jak np. wzrost zysków. W tym przypadku pomocny może okazać się wykres jasno obrazujący sukces przedsięwzięcia.

Na koniec pozostaje podsumować sytuację, pokazać zalety proponowanej strategii, a także zaznaczyć pozytywne skutki zastosowanych rozwiązań i prognozowane korzyści. Warto porównać przypuszczalny rozwój sytuacji bez zastosowania naszego rozwiązania i jej wpływ na osoby zainteresowane. Do tego celu idealne nada się tabela porównująca sytuację wyjściową do tej kulminacyjnej.

Storytelling danych można określić jako umiejętność przekazania danych analitycznych odbiorcy w sposób dla niego zrozumiały i angażujący.

Dzięki zastosowaniu tej techniki storytelling danych słuchacz w trakcie prezentacji zastanawia się nad poruszanymi problemami i oczekuje odpowiedzi na nurtujące go kwestie. Dlatego dobrze opowiedziana historia o danych będzie przez niego zapamiętana i wzbudzi oczekiwane przez prezentującego reakcje. Storytelling danych stymuluje ludzi do interakcji z osobą przedstawiającą, przez co sprawia, że komunikacja z odbiorcą jest skuteczna.

Po zapoznaniu się z zagadnieniem storytelling danych, sprawdź również: Jaka jest różnica między Project Managerem, Product Managerem, a Product Owner

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok.

Czym jest storytelling danych? andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.