Po przeczytaniu tego tytułu możesz być jednym z tych, którzy zadają sobie pytanie “a to nie jedno i to samo stanowisko?” Wiele osób tak uważa. Sytuacji nie poprawia fakt, że w niektórych korporacjach granice pomiędzy tymi konkretnymi rolami zostały rozmyte i dostosowane do potrzeb danej organizacji.

Project Managerem, Product Managerem, a Product Owner – omówione zagadnienia:

  1. Czy to nie kolejne określenia na wskazanie hierarchii?
  2. Różnica pomiędzy projektem a produktem
  3. Zarys stanowiska project managera
  4. Zarys stanowiska product ownera
  5. Zarys stanowiska product managera
  6. Ten sam cel, różny zakres obowiązków na każdym etapie
  7. Product manager i product owner – czy te dwie role są potrzebne?

Czy to nie kolejne określenia na wskazanie hierarchii?

Product Owner to osoba, która istnieje tylko w ramach Scrum. Nie oznacza to jednak, że firma, która działa na zasadach Scrum nie może mieć Product Managera czy Project Managera. Finalnie wszystkie te osoby mogą współpracować w ramach jednego projektu. To dodatkowo utrudnia rozróżnienie poszczególnych ról, szczególnie dla osób z zewnątrz.

Różnica pomiędzy projektem a produktem

Być może wyda Ci się to banalnie łatwe. Jednak określenie konkretnych granic i zasad jak rozróżnić projekt od produktu jest kluczowe do zrozumienia zakresu obowiązków konkretnych stanowisk. Projekt jest określony w czasie. Ma swój początek i koniec. Charakterystyczną cechą jest to, że jest wyjątkowy, jednorazowy. Po jego zakończeniu zespół, który nad nim pracował jest rozwiązywany i przydzielany do nowych zadań. Produkt to platforma, aplikacja, system lub dobro czy usługa, która jest tworzona, utrzymywana i rozwijana. Pracę nad danym produktem prowadzi przeważnie ta sama grupa osób lub kilka grup, które ze sobą współpracują.

Zarys stanowiska project managera

Project manager to osoba, która odpowiedzialna jest za życie danego projektu. Jej zadaniem jest doprowadzenie go od początku do końca. Nie byłoby to możliwe bez odpowiedniego planu. Do zadań project managera należy więc planowanie w oparciu o posiadane zasoby, koordynowanie zespołu w celu osiągnięcia sukcesu i dbanie o kwestie dokumentacji.

Zarys stanowiska product ownera

Product Owner to osoba, która odpowiedzialna jest za kontakt z pozostałymi członkami zespołu Scrum. To on nadzoruje ich pracę, weryfikuje rezultaty. Najczęściej odbywa się to podczas regularnych przeglądów. W zależności od projektu product owner może także brać udział w codziennych spotkaniach programistów. Jednym słowem jego zadaniem jest czuwanie nad danym projektem, ale od strony technicznej.

Tutaj nazwa jest bardzo myląca. Product owner to nie właściciel, a reprezentant zespołu Scrum.

Zarys stanowiska product managera

Manager produktu odpowiada za produkt jako całość. Jest on z nim przez całą drogę od pomysłu przez wdrożenie po wprowadzenie go na rynek. W między czasie musi on nadzorować pracę poszczególnych zespołów tak, aby podążali oni ustaloną ścieżką. Musi współpracować ze wszystkimi, nie tylko z zespołem produktowym.

Ten sam cel, różny zakres obowiązków na każdym etapie

Podczas ustalania celów

Product manager ustala wizję i strategię dotyczącą produktu. Jest to praca ciągła, rozwojowa. W kolejnych etapach życia produktu pojawiają się nowe wyzwania, na które musi reagować.

Project manager nadzoruje cały projekt. Jego głównym zadaniem jest dotyczymywanie terminów i organizacja całej pracy pomiędzy zespołami, tak aby osiągnęły one sukces czyli dostarczyły gotowy produkt. Jego głównym zadaniem jest koordynowanie.

Product owner to wewnętrzny konsultant, którego zadaniem jest przybliżenie wizji produktu poszczególnym zespołom i odpowiadanie na ich problemy czy wyzwania tak aby cały proces podążał za ustaloną wizją.

W czasie tworzenia road map

Product manager tworzy road map produktu tak, aby plany strategiczne zgadzały się z pracą zespołów. Do jego zadań należy także zbieranie sugestii czy pomysłów i aktualizowanie powstałych planów.

Project manager tworzy harmonogram, który pokazuje nadchodzące zadania do zrealizowania. W swoich planach pod uwagę musi wziąć także posiadane zasoby.

Product owner nadzoruje stworzoną przez product managera mapę i weryfikuje ją pod kątem priorytetów.

Odpowiedzialność

To kto i jak dużym zespołem zarządza zależy od tego jakiej wielkości jest to organizacja. Jednak w przypadku dużych organizacji wygląda to przeważnie tak, że manager produktu jest kierownikiem zespołu ds. produktu. Podczas całej pracy współpracuje z działem odpowiedzialnym za marketing, inżynierię, a także sprzedaż i wsparcie. Całościowo zajmuje się produktem i ma wpływ na wszystkie związane z nim kwestie. To on ma kontakt z “górą” czyli inwestorami lub kierownikiem. Natomiast właściciel produktu współpracuje z zespołem programistów. Odpowiada za infrastrukturę techniczną. Project manager jest zwierzchnikiem całego projektu. Jego zadaniem jest utrzymywanie dobrego poziomu pracy i motywacji wszystkich członków zespołu.

Product manager i product owner – czy te dwie role są potrzebne?

To zależy. Opinie różnych specjalistów są sprzeczne. Jedni uważają, że posiadanie obu jest bardzo ważne i przynosi firmie wiele korzyści, inni twierdzą, że to tylko wprowadzanie zbędnego zamieszania. Eksperci sądzą także, że zamiast tego można wprowadzić dwa odrębne stanowiska junior/senior, jednak inni podkreślają, że to nie zgodne z zasadami Scrum. Opinie na ten temat są sprzeczne, tak samo jak w niektórych źródłach sprzecznie definiowane są opisy poszczególnych stanowisk.

Wszystko za sprawą tego, że jest to wciąż świeży model i nie wszedł jeszcze do twardego kanonu zarządzania. Poszczególne organizacje działają trochę po omacku i wprowadzają zasady według własnego uznania. Biorą z nich to co najlepsze odrzucając te zasady, które im nie służą. Z jednej strony jest to świetny sposób na dostosowanie modelu zarządzania do własnych potrzeb, jednak z drugiej wprowadza właśnie chaos w definicjach.

Pomimo różnic mają ten sam cel, którym jest stworzenie produktu i przyniesienie korzyści firmie przy jednoczesnej satysfakcji użytkowników.

Sprawdź cykl wpisów, który przygotowaliśmy dla wszystkich chcących poznać metodykę Scrum – Przewodnik Scrum

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok.

Jaka jest różnica między Project Managerem, Product Managerem, a Product Owner andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.