W ostatnim czasie na rynku pracy zauważone zostały dwa zjawiska odnoszące się do postawy zarówno współczesnych pracowników, jak i menadżerów – tzw. quiet quitting oraz quiet firing. Obok tych dwóch wzbudzających kontrowersje zachowań można obecnie wyszczególnić również quiet hiring rozumiany jako strategię rekrutacyjną przyjmowaną przez firmy (dużą popularnością cieszy się u pracowników Google). Specjaliści związani ze środowiskiem HR przewidują, że ten trend zdominuje rynek pracy w 2023 roku. Na czym polega quiet hiring i z jakich powodów zdobywa coraz większą popularność?

Czym jest quiet hiring – omówione zagadnienia

  1. Quiet hiring – co to za zjawisko?
  2. Jak działa quiet hiring?
  3. Dlaczego popularność quiet hiringu wzrasta?
  4. Quiet hiring – podsumowanie

Quiet hiring – co to za zjawisko?

Ciche zatrudnianie należy uznać za praktykę realizowaną przez dział HR, która pozwala pozyskać potrzebne umiejętności bez zatrudniania nowych osób w pełnym wymiarze godzin. Ma stanowić działania nastawione na rozwiązanie problemu nagłej potrzeby rekrutacyjnej poprzez tymczasowe oddelegowanie pracowników do realizacji obowiązków wspierających najbardziej kluczowe obszary organizacji. Może występować w dwóch formach – zewnętrznej oraz wewnętrznej.

Zewnętrzne ciche zatrudnianie odnosi się zwykle do sytuacji tymczasowego uzupełniania braków kadrowych podwykonawcami pochodzącymi spoza organizacji.Taka osoba nie jest zatrudniania na pełen etat, ale tylko do pomocy np. przy rozpoczynającym się właśnie projekcie. Po jego realizacji firma rezygnuje się z oferowanego przez nią wsparcia – chyba że pojawią się nowe potrzeby, na które będzie mogła odpowiedzieć. Wewnętrzne quiet hiring odnosi się z kolei do tymczasowego korzystania z zasobów obecnych w organizacji w ramach nowych stanowisk lub działań.

Jak działa quiet hiring?

Należy stwierdzić, że ma na celu przynieść korzyści obu stronom procesów kadrowych. Pracodawcy pozwala osiągnąć oczekiwane efekty przy wykorzystaniu posiadanych zasobów, podczas gdy dla pracownika może to oznaczać pewną zmianę w karierze. Warunkiem pozytywnego zareagowania na taką sytuację jest jednak odpowiednie zdiagnozowanie potrzeb pracowników i zaproponowanie nowych obowiązków czy stanowiska tym, u których pojawiają się pierwsze oznaki wskazujące na myślenie o odejściu. Oczywiście, żeby queit hiring miało rację bytu, konieczna jest również chęć pracownika do zmiany dotychczasowego obszaru rozwoju, co może zostać wskazane przez osobę zatrudnioną lub zasugerowane przez pracodawcę.

Dlaczego popularność quiet hiringu wzrasta?

Pojawienie się tego zjawiska stanowi przede wszystkim efekt widocznego na rynku pracy niedoboru talentów, co ma szczególne znaczenie w sytuacji zwiększającego się zapotrzebowania firm. To zjawisko będzie się bez wątpienia cieszyć największą popularnością wśród przedsiębiorstw, które nie mogą sobie pozwolić (z uwagi na czynniki wewnętrzne lub konsekwencje obecnej sytuacji gospodarczej) na zatrudnianie nowych osób na pełny etat w sytuacji widocznego braku zasobów ludzkich do pracy. W czasach, w których niektóre firmy muszą postawić na spowolnienie zatrudnienia, możliwość tymczasowego przesunięcia posiadanych zasobów do obszarów wymagających działania (czasem nawet po to, by organizacja utrzymała się na rynku) będzie przyjmowana pozytywnie.

Niektórzy specjaliści ds. HR uważają nawet, że quiet hiring pozwoli im rozwiązać problem cichego odchodzenia z miejsca pracy, ponieważ zapewnia nowe możliwości rozwoju w dotychczasowym miejscu pracy, skłaniając do zdobycia czy wzmocnienia umiejętności, których się nie miało.

Jednak quiet hiring nie przez wszystkich jest przyjmowany pozytywnie. Można napotkać głosy wskazujące na to, że jest to jedynie sposób na dołożenie obowiązków bez zwiększania pensji, a w przypadku niektórych firm – wykorzystania pracowników do ratowania topiącego się statku. Odpowiednie zrozumienie tego, jak działa, jest więc niezbędne przed wdrożeniem tego sposobu działania w organizacji.

Quiet hiring – podsumowanie

Wydawać by się mogło, że to zjawisko stanowi idealne rozwiązanie wdrażane po to, by utrzymać oczekiwaną wydajność oraz przepływy pracy bez konieczności zatrudniania nowych pracowników (co zawsze stanowi obciążenie dla budżetu). Żeby jednak opisywane działanie przyniosło oczekiwane przez przedsiębiorstwo efekty, konieczne jest odpowiednie zakomunikowanie tej zmiany osobom zatrudnionym w firmie. Może dojść bowiem do sytuacji, w której quiet hiring przekona dotychczasowych pracowników, że tymczasowa zmiana ich obowiązków oznacza brak zapotrzebowania na już posiadane przez nich umiejętności (w ramach tego, co robią „na stałe”) i skłoni do poszukiwania nowego miejsca pracy. Podstawę stanowi więc szczere wytłumaczenie, co stoi za podjęciem decyzji o wdrożeniu quiet hiring w organizacji.

Przeczytaj także: Czym jest “Quiet Firing”?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Czym jest quiet hiring i dlaczego wzrasta jego popularność? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.