Pitch deck można określić jako zwięzłą prezentację stworzoną specjalnie w celu przekonania inwestorów do rozpoczęcia finansowania danego startupu. Jego głównym zadaniem jest przedstawienie startupu osobom z zewnątrz wraz z unikalnym końcowym produktem. Najczęściej slajdy pokazują problem, na którym skupia się biznes, sposób jego rozwiązywania, formę zarabiania oraz ostatecznie konkretne oczekiwania wobec potencjalnych inwestorów.

Pitch deck – omówione zagadnienia

 1. Czym jest pitch deck?
 2. Jak stworzyć dobry pitch deck?
 3. Podstawowe elementy pitch decku
 4. Podsumowanie

Czym jest pitch deck?

Pitch deck musi poruszyć wszystkie kluczowe dla inwestorów aspekty, dostarczając pełen zarys startupu. Jednocześnie nie może być ona jednak zbyt długa czy monotonna. Nawet najlepszy i najbardziej innowacyjny pomysł potrzebuje kreatywnego przedstawienia, które zdoła w jak najkrótszym czasie przybliżyć zainteresowanym jego kluczowe zalety. Przygotowywanie pitch decku to opowiadanie historii własnego biznesu. Chociaż sami jako pomysłodawcy doskonale rozumiemy poszczególne aspekty funkcjonowania startupu, zewnętrzni inwestorzy potrzebują dopiero pogłębić swoją wiedzę w tym temacie. Pitch deck staje się więc pomocnym narzędziem przekazującym najbardziej istotne informacje o strukturze biznesu i płynących z niego korzyści.

Jak stworzyć dobry pitch deck?

Odpowiednie przygotowanie się do spotkania z inwestorami wpływa tak naprawdę na przyszłość całego biznesu. Sprzedając swój pomysł w formie pitch decku, warto zastosować regułę personalizacji również w odniesieniu do inwestorów. Pierwszy krok powinno stanowić ich poznanie, skupiając się także na wcześniejszych współpracach czy realizowanych projektach. Takie informacje pozwalają lepiej zrozumieć główne zasady, którymi kieruje się w biznesie dany inwestor. W rezultacie opracowywany pitch deck można dopasować do jego upodobań, zwiększając prawdopodobieństwo wzbudzenia zainteresowania naszym startupem.

Jednak pitch deck to nie tylko poszczególne slajdy, skupiające się na aspektach merytorycznych czy wizualnych. Równie ważny jest sam sposób zaprezentowania kształtowany przez odpowiedni trening. Na ostateczną decyzję inwestorów wpływają takie czynniki, jak na przykład dynamika mówienia, wykonywane gesty, postawa, mowa ciała czy nawet ogólna prezencja. Prezentacja prowadzona z charyzmą, wyraźnym zaangażowaniem i pewnością siebie ukaże cały startup w jeszcze lepszym świetle. Dobrze jest też zaprezentować kreatywne podejście do tematu, wzbudzając pozytywne emocje wśród odbiorców. wprowadzając intrygujące elementy, które pomogą wyróżnić się na tle konkurencji. Już samo graficzne opracowanie slajdów czy ogólna estetyka prezentacji może wpłynąć na sposób, w jaki nasz pomysł zostanie odebrany przez inwestorów.

Jednocześnie nie istnieje tylko jeden szablon idealnego pitch decku. Wszystko zależy od specyfiki sektora, w którym działamy, głównych założeń naszego startupu czy biznesowych preferencji poszczególnych inwestorów.

Podstawowe elementy pitch decku

Nawet pomimo braku uniwersalnego wzoru pitch decku możliwe jest wyróżnienie kilku podstawowych elementów, które, bazując na licznych opiniach osób działających w świecie biznesu, szczególnie przyciągają uwagę inwestorów.

Co powinien zawierać pitch deck?

 • Przedstawienie firmy oraz jej cel – pierwszy slajd prezentacji powinien w atrakcyjny sposób zaprezentować główna idę startupu, aby już od początku zainteresować potencjalnych inwestorów. Warto podkreślić tutaj również misję i wizję firmy, co pozwoli lepiej zrozumieć jej cele.
 • Problem – w tym miejscu skupiamy się na ukazaniu konkretnej potrzeby rynkowej, identyfikując niszę, którą chcemy wypełnić.
 • Rozwiązanie – prezentujące nasze rozwiązania przedstawionej już wcześniej potrzeby.
 • “Dlaczego teraz” – slajd ten ma pokazać inwestorom pilność zaspokojenia danej potrzeby. Wyraźne uzasadnienie dlaczego to właśnie teraz nadszedł czas na rozkręcenie takiego biznesu staje się ważnym impulsem motywującym ich do rozpoczęcia współpracy.
 • Rynek docelowy – skupiając się na wiarygodnych danych, możliwe jest określenie rozmiaru i scharakteryzowanie obszaru rynku, na którym pragniemy operować.
 • Produkt – tutaj podkreślone zostają wszystkie najważniejsze aspekty dotyczące specyfiki oferowanego przez nas rozwiązania, uwydatniając płynące z jego wprowadzenia na rynek korzyści. Prezentacja produktu musi być zwięzła, ale wystarczająco wyczerpująca, aby już od pierwszych sekund trafiła w serca inwestorów.
 • Zespół – ten slajd odpowiada za przedstawienie całego zespołu, jednocześnie udowadniając, że za samym pomysłem stają utalentowane i kompetentne osoby.
 • Model biznesowy – ma pokazać inwestorom, w jaki sposób innowacyjne pomysły zaczną odpowiadać również za sukces finansowy. Ten element skupia się więc na doprecyzowaniu, jak zamierzamy zarobić na startupie.
 • Konkurencja – przyjęcie nieco szerszej perspektywy umożliwia również dostrzeżenie potencjalnego ryzyka. Przedstawiając inwestorom wady i zalety konkurencji, zwiększamy własną autentyczność i ułatwiamy zrozumienie idei funkcjonowania naszego startupu.
 • Finanse – stanowią część, na którą inwestorzy zwracają szczególną uwagę. Nie jest tajemnicą, że każdemu z nich zależy na osiągnięciu jak największych zysków. Dlatego też, tworząc pitch deck, nie można zapomnieć o uwzględnieniu realnych prognoz finansowych zawierających planowane wydatki czy zarobki. Jednocześnie jest to najlepsze miejsce, aby określić dokładną kwotę, którą pragniemy uzyskać od inwestorów.

Podsumowanie

Stale wzrastająca konkurencja na rynku sprawia, że współcześnie nie wystarczy już tylko innowacyjny pomysł, ale konieczna jest również kreatywna prezentacja pomysłu. Inwestorzy poszukują nieszablonowych rozwiązań, które pozwolą im na szybkie wzbogacenie się. Jednak najpierw muszą oni poznać i zrozumieć główne cele danego startupu, a odpowiednio zaprojektowany i przedstawiony pitch deck umożliwia im osiągnięcie tego nawet w kilka minut.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Czym jest pitch deck? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.