Chociaż „zarządzanie zasobami ludzkimi” to pojęcie stosunkowo młode (narodziło się dopiero w latach 80. XX wieku), niewątpliwie odgrywa obecnie bardzo istotną rolę w każdym miejscu pracy – bez względu na branżę, staż funkcjonowania czy wielkość i wiekowość zespołu. Członkowie społeczeństwa dobrze bowiem rozumieją potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków pracy, by obie strony (pracownik oraz pracodawca) osiągnęli oczekiwane korzyści. W jaki sposób pomaga w tym zarządzanie zasobami ludzkimi?

Czym jest HRM? – omówione zagadnienia

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – na czym polega?
 2. HRM a HR – czym się od siebie różnią?
 3. Jaka jest rola HRM w firmie?
 4. Cele zarządzania zasobami ludzkimi
 5. Wyzwania organizacji z zakresu ZZL
 6. HRM – podsumowanie

Zarządzanie zasobami ludzkimi – na czym polega?

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL, ang. Human Resources Management, HRM) obejmuje wszystkie procesy dotyczące osób zatrudnionych w konkretnej organizacji: od prowadzenia polityki kadrowej (zatrudnianie i zwalnianie osób), przez motywowanie i dbanie o rozwój pracowników, aż po realizowanie kwestii formalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (przyznawanie urlopów, wystawianie zaświadczeń itd.). Sposobem ich organizacji kieruje kadra zarządzająca, najwyższy element w strukturze firmy. Z kolei u jego podstaw leży przekonanie, że pracownicy firmy i ich zasoby – wiedza, doświadczenie, umiejętności miękkie – stanowią źródło przewagi konkurencyjnej, który należy wspierać poprzez inwestycje w rozwój.

HRM a HR – czym się od siebie różnią?

Bardzo często zdarza się, że HRM mylone jest z HR (lub uznawane za określenie na to samo zjawisko), chociaż różnica między nimi jest istotna. Za HR uznajemy bowiem wszystkich pracowników organizacji (zasoby ludzkie firmy), którzy poddawani są określonym procesom (rekrutacyjnym, motywacyjnym, oceniającym itd.). Zwykle tym skrótem określamy również dział odpowiedzialny za zarządzanie pracownikami na wszelkich szczeblach. Z kolei HRM powinniśmy odnosić do sposobu organizacji procesów związanych z ludźmi w firmie i dążeniu do tego, by zachodzące działania prowadziły do osiągania przez firmę założonych celów.

Jaka jest rola HRM w firmie?

Odpowiednio zorganizowane procesy zarządzania zasobami ludzkimi służą optymalnemu wykorzystaniu posiadanych przez organizację zasobów, za które należy uznać wymienione już wiedzę, kompetencje, umiejętności miękkie i doświadczenie pracowników. Tym samym HRM odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju całej firmy, zapewniając do tego przestrzeń i dbając o zachęcanie konkretnej osoby do pracy na sukces przedsiębiorstwa. To jego obowiązkiem jest dbanie o to, by polityka kadrowa i realizowane przez pracowników zadania szły w parze z celami wyznaczonymi przez organizację.

By osiągnąć oczekiwane cele, niezbędne jest z kolei wykorzystanie dostosowanych do kultury organizacyjnej oraz sytuacji firmy metod czy narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi (takich jak np. polityka benefitowa, proces mapowania kompetencji, procesy zarządzania talentami).

Cele zarządzania zasobami ludzkimi

Wśród celów zarządzania zasobami ludzkimi wymienimy przede wszystkim maksymalne wykorzystanie (wyzwalanie) potencjału każdej osoby zatrudnionej w firmie w zgodności z założonymi celami operacyjnymi czy strategicznymi. Znaczenie ma również zaspokajanie potrzeb pracowników (od rozwojowych aż po odpowiedniego samopoczucia psychicznego). Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na:

 • zapewnienie odpowiednich zasobów do realizowania zleconych zadań (w ramach procesów rekrutacyjnych),
 • zadbanie o właściwą komunikację na linii pracownicy-kadra menadżerska/zarządzająca,
 • dostarczenie pracownikom odpowiednich warunków do pracy (np. w ramach wyposażenia, przeprowadzenia onboardingu itp.),
 • stworzenie miejsca pracy, w którym każda osoba będzie się czuła dobrze,
 • zaangażowanie pracowników we wspieranie misji i wizji organizacji.

Wyzwania organizacji z zakresu ZZL

Duża konkurencja na rynku pracy, zmieniające się oczekiwania pracowników, tworzenie się zespołów wielopokoleniowych, konieczność wdrażania do codziennej pracy nowoczesnych technologii usprawniających działania to tylko niektóre wyzwania, które stoją obecnie przed działami realizującymi politykę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Co więcej, pandemia spowodowała konieczność skupienia się w większym stopniu na dobrostanie pracownika (zadbania o jego stan psychiczny i zapewnienia osiągnięcia work-life balance). Wprowadziła również na stałe tryb pracy zdalnej, wymuszając na dziale HR poszukiwanie sposobów na to, zadbać o pracowników realizujących swoje obowiązki z dala od siedziby firmy.

W kontekście ZZL należy również wspomnieć o tym, że na zasoby ludzkie w firmie wpływają liczne czynniki zarówno wewnętrzne (misja, wizja, cele, strategia, wyniki pracy organizacji, oczekiwania pracowników), jak i zewnętrzne (globalizacja, konkurencja, dynamika rozwoju technologii, zmiany prawne i podatkowe). Wyzwaniem w tym zakresie jest skuteczne balansowanie między tymi wszystkimi elementami i osiąganie oczekiwanych rezultatów działań przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

HRM – podsumowanie

Zarządzanie zasobami ludzkimi to proces, który nieustannie musi ewoluować – zgodnie ze zmieniającymi się sylwetkami pracowników obecnie wchodzących, będących czy odchodzących z rynku pracy (zgodnie z koncepcją pokoleń X, Y, Z oraz Alfa). Chociaż główne zadania wykonywane w ramach ZZL się nie zmienią, to bez wątpienia oczekiwana jest zmiana podejścia do ich realizacji, a przez to także do pracownika. Bez odpowiedniego zrozumienia nowych potrzeb i dostosowywania się do nich w ramach procesów realizowanych przez dział HR organizacja nie będzie konkurencyjna w oczach potencjalnych kandydatów – w rezultacie straci dużo więcej, niż mogłoby się wydawać.

Przeczytaj także: Czas pracy a efektywność pracowników

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Czym jest HRM? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.