Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że praca zespołowa przynosi każdej firmie czy instytucji (niezależnie od obszaru działalności) szereg korzyści. Od pobudzania kreatywności, przez wsparcie w podejmowaniu ryzyka, aż po budowanie poczucia odpowiedzialności za swoje zadania.

Pozytywne rezultaty odpowiednich relacji w zespole można zobaczyć w bardzo krótkim czasie. Każdorazowo powinien być jednak spełniony jeden warunek: lider musi skutecznie zachęcać swoich pracowników do wspólnych wysiłków w ramach dążenia do osiągnięcia wyznaczonych celów. Poniżej opisujemy, jaką moc w tym zakresie mogą mieć odpowiednio dobrane cytaty motywujące, a także wskazujemy najlepsze przykłady, które warto każdego dnia przywoływać.

Dlaczego warto wykorzystać cytaty motywujące w pracy?

Niezależnie od charakteru pracy, celu realizowanych działań czy branży, w której dana firma działa cytaty motywujące mogą pełnić ważną rolę w codziennej pracy zespołowej. Odnajdując w nich inspirację, członkowie Twojego teamu mogą wzmocnić swoje zaangażowanie, kreatywność i skupienie, co pozwala przekraczać własne ograniczenia – a przez to jednocześnie osiągać lepsze wyniki. Żeby jednak taki efekt był możliwy, musisz zadbać o to, aby Twoi współpracownicy mieli do czynienia z inspirującymi słowami na co dzień, np. dzięki:

 • umieszczeniu ich na specjalnej tablicy, którą codziennie można zobaczyć w swoim biurze czy pokoju,
 • wykorzystaniu ich w trakcie spotkań zespołu (np. w ramach urozmaicenia w prezentacji czy w formie rozpoczynania od nich spotkań nastawionych na burzę mózgów),
 • stosowaniu ich w przesyłanych do pracowników maili,
 • umieszczeniu ich na ekranach komputerów, na których każdego dnia pracują (w ramach ciągłego przypomnienia).

Przykładowe cytaty motywacyjne

Inspiracji w obszarze motywujących cytatów możesz szukać m.in. w filmach, literaturze (zarówno pięknej, jak i specjalistycznej) oraz Internecie. W każdej branży czy obszarze życia (sport, polityka, biznes itd.) znajdziesz bowiem osoby, które podkreślały rolę pracy zespołowej w dążeniu do rozwoju i osiągania wspólnych celów. 5 przykładów, które zdecydowanie warto w tym zakresie zapamiętać, przedstawiamy poniżej.

 1. “Talent wygrywa mecze, ale praca zespołowa i inteligencja wygrywają mistrzostwa.”– Michael Jordan, amerykański koszykarz
 2. Ten cytat motywujący podkreśla, że sam talent może nie wystarczyć do pokonania wyzwań czy konsekwentnego prześcigania konkurentów. To zdolność członków zespołu do współpracy, skutecznej komunikacji i wzajemnego zrozumienia swoich mocnych oraz słabych stron pozwala im funkcjonować jako spójna jednostka, prowadząc do wygrywania nie tylko pojedynczych gier, ale również – czy przede wszystkim – całych zawodów.

 3. „To niesamowite, ile można osiągnąć, jeśli nie dba się o to, na kogo spadną zaszczyty.” – Harry S. Truman, amerykański polityk i 33. Prezydent Stanów Zjednoczonych
 4. Stosując te słowa, możesz przypomnieć członkom swojego teamu, że należy się skupiać na współpracy, a nie na indywidualnych gratyfikacjach. Odkrywając radość i spełnienie w kroczeniu w tę samą stronę, zespół może przekraczać swoje oczekiwania i osiągać wyniki, które będą zadowalające dla wszystkich. Istotą jest również cieszenie się z tego, do czego udało się doprowadzić wspólnie, a nie w ramach konkurowania przy pojedynczych zadaniach.

 5. „Siłą zespołu jest każdy jego członek z osobna. Siłą każdego członka jest zespół.” – Phil Jackson, amerykański koszykarz i trener
 6. Te słowa z jednej strony podkreślają znaczenie indywidualnych mocnych stron – wiedzy, umiejętności, doświadczenia, przemyśleń, perspektyw – dla osiągania wspólnego sukcesu. Z drugiej jednak strony wskazują, że to właśnie zespół ma moc wspierania każdego swojego członka w dążeniu do tego, by rozwijał swoje talenty i wzmacniał kompetencje. Taki cytat motywujący kładzie nacisk na potrzebę dostrzegania, wykorzystywania różnorodności w zespole oraz budowania kultury wzajemnego szacunku i wsparcia.

 7. „Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz iść daleko, idź zespołowo.” – afrykańskie przysłowie
 8. Ostatni z wymienionych cytatów motywacyjnych to afrykańskie przysłowie, które powinno być mottem przewodnim dla każdego lidera i członka zespołu. Przypomina o tym, że współdziałanie i wzajemne wsparcie pozwalają nam przekraczać nasze indywidualne ograniczenia (rozumiane jako słabe strony) z uwagi na uzupełnianie się z innymi osobami. To właśnie efekt synergii osiągany dzięki zderzeniu poszczególnych członków prowadzi do sukcesu.

cytaty motywujące

Cytaty motywujące – podsumowanie

Na tablicy w biurze, w przesyłanym rano mailu, w ramach przypomnienia w trakcie ważnej prezentacji – cytaty motywujące mogą działać dla pracowników jak krople paliwa, które dodają energii, aby pokonać trudności, stawić czoła wyzwaniom i osiągnąć wspólne cele. Wykorzystanie inspirujących słów w codziennej pracy często pomaga również wzmocnić entuzjazm, zwiększyć zaangażowanie i pozytywnie wpłynąć na efektywność grupy.

Kluczem do sukcesu jest jednak systematyczne i konsekwentne wykorzystanie tego typu przesłań w różnych kontekstach pracy zespołowej – co oczywiście nie oznacza, że jedyne, czego potrzebujesz do zachęcenia swoich pracowników do wysiłku to jedynie dobry cytat motywujący. Bez wątpienia możesz je jednak wykorzystywać jako wsparcie w Twoich codziennych działaniach.

Inspirujące sentencje możesz także wysyłać swoim pracownikom za pomocą funkcji check-ins. W określonym dniu i o określonej godzinie Twój zespół otrzyma zautomatyzowane wiadomości. Oprócz tradycyjnych pytań o postępy w pracy, możesz wykorzystać tę funkcję właśnie do przesyłania motywujących cytatów. Wypróbuj Firmbee za darmo.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Przykładowe cytaty motywujące i ich wpływ na zaangażowanie Twojego zespołu caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.