Dobry pracodawca zdaje sobie sprawę z tego, że osiąganie przez zatrudnione przez niego osoby oczekiwanych wyników i rezultatów pracy jest uzależnione od tego, by były zmotywowane, zaangażowane i traktowały sukces firmy jako swój. Żeby taka sytuacja była możliwa, konieczne jest z kolei zapewnienie im jak najlepszych warunków pracy oraz zadbanie o to, by czuli sens realizowanych obowiązków. Na taką potrzebę świetnie odpowiada proces określony jako job crafting, który został opracowany w 2001 roku przez dwie psycholożki: Amy Wrzesniewski (University of Yale) oraz Jane E. Dutton (University of Michigan). Poniżej wyjaśniamy, na czym polega to zjawisko i jakie niesie za sobą korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

Co to jest job crafting

  1. Job crafting – na czym polega?
  2. Pozytywne efekty job craftingu
  3. Zalety job craftingu
  4. Job crafting – podsumowanie

Job crafting – na czym polega?

Job crafting oznacza modelowanie pracy – czyli dostosowywanie jej przez pracownika do własnych potrzeb (w tym także umiejętności), co ma zwiększać poczucie kontroli nad wykonywaną pracą i poprawiać zadowolenie z niej czy pomagać osiągać lepsze wyniki. Może być realizowany w ramach różnych obszarów, wśród których za najważniejsze należy uznać:

  • realizowane obowiązki (task crafting) – pracownik może poprosić o zmianę swojego zakresu obowiązków, aby lepiej pasował do jego umiejętności i zainteresowań (np. pracownik z działu sprzedaży, który dobrze radzi sobie z pisaniem, może poprosić o dodanie do swojego zakresu obowiązków tworzenie artykułów lub materiałów marketingowych),
  • relacje z innymi osobami (relational crafting) – można dopasować pracę w zespole do własnych preferencji, sprawiając, że stanie się bardziej samodzielna lub bardziej grupowa w zależności od konkretnego przypadku,
  • sposób wykonywania obowiązków (cognitive crafting) – oznacza przekształcanie kolejności realizacji zadań, ich analizowanie, mierzenie efektywności oraz badanie zasadności, co ma prowadzić do głębszego zrozumienia tego, jaka jest rola danego pracownika w zespole i w całej firmie.

Pozytywne efekty job craftingu

Do czego ma prowadzić job crafting? Przede wszystkim do zmiany myślenia o pracy. Badania prowadzone przez Wrzesniewski i Dutton wykazały, że pracownicy, którzy traktują swoją pracę jako sposobność do realizacji swoich wartości i celów czy rozwoju osobistego – a nie jedynie jako obowiązek związany z koniecznością zarobkowania – są bardziej zaangażowani i zmotywowani, co przekłada się na lepsze wyniki pracy. Z tego powodu stworzyły narzędzie modelowania pracy, które ma prowadzić do zwiększenia kontroli nad wykonywanymi obowiązkami oraz wykorzystania maksimum posiadanych umiejętności. Dostosowanie wykonywanych zadań i sposobów działania do własnych potrzeb ma bowiem zwiększać zaangażowanie w obowiązki i polepszać satysfakcję z pracy – zwłaszcza w przypadku osób na samodzielnych czy kreatywnych stanowiskach.

Zalety job craftingu

Zalety job craftingu

Uważa się, że korzyści modelowania pracy mogą zauważyć zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorstwa czy organizacje. Jak kształtują się korzyści w przypadku obu tych grup?

Zalety dla organizacji

Job crafting jest zwykle postrzegany jako korzystna strategia dla organizacji, ponieważ pomaga wzmocnić zaangażowanie pracowników oraz poprawić ich satysfakcję z pracy i efektywność, co pozytywnie wpływa na zwiększenie ich wartości dla organizacji. Co więcej, może prowadzić do większej innowacyjności i kreatywności, ponieważ pracownicy otrzymują w ten sposób swobodę w eksperymentowaniu z różnymi sposobami wykonywania swojej pracy. Żeby osiągnąć takie korzyści, wspierający pracodawca może zaoferować pracownikom elastyczność w wykonywaniu pracy oraz dostęp do narzędzi, które im pomogą lepiej dopasować pracę do swoich indywidualnych potrzeb i celów.

Zalety dla pracowników

W przypadku pracowników zwraca się z kolei uwagę na to, że job crafting pozwala wykorzystać posiadane umiejętności i talenty w sposób, który najlepiej odpowiada ich stylowi pracy i preferencjom, co zwiększa satysfakcję z wykonywanych obowiązków, poprawia samopoczucie w miejscu pracy czy ułatwia współpracę w zespole. Jednocześnie pracownicy, którzy mają większą kontrolę nad swoją pracą, są bardziej zaangażowani i zmotywowani do osiągania celów organizacji – przez co uzyskują lepsze wyniki. Tym samym ten model funkcjonowania może przyczyniać się do zmniejszenia rotacji pracowników i związanych z tym kosztów rekrutacyjnych, a także sprawiać, że pracownik staje się bardziej wartościowy dla organizacji.

Job crafting – podsumowanie

Należy stwierdzić, że job crafting stanowi sposób na to, by w pełni wykorzystać potencjał każdego pracownika. Właśnie z tego powodu coraz częściej stanowi element kultury organizacyjnej firm działających w różnych branżach. Bez wątpienia jednak wprowadzenie tego procesu wymaga dobrania do zespołu osób, które cechują się wysoką samoświadomością w obszarze własnych potrzeb, preferencji i umiejętności i będą potrafiły odpowiednio skorzystać z możliwości, jakie im się zapewnia. Zanim więc zdecydujesz się wprowadzić modelowanie pracy do Twojej organizacji, upewnij się, że właśnie takie osoby się w niej znajdują – a nie pracownicy, którzy lepiej się czują w tradycyjnym modelu funkcjonowania.

Sprawdź również: Jakie wskaźniki rozwoju i utrzymania pracownika powinieneś mierzyć?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Co to jest job crafting i jakie są jego zalety? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.