Rozwój rynku pracy i nadążanie za globalnymi zmianami wiąże się z koniecznością modyfikacji podejścia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Postrzeganie pracowników, jako jednego z najcenniejszych zasobów organizacji obecnie staje się już koniecznością. W celu optymalnego zarządzania potencjałem kadrowym wzrasta znaczenie samego procesu rekrutacji. Rozwój nowoczesnych technologii ma swoje odzwierciedlenie również w metodach rekrutacji. Wiodącymi metodami umożliwiającymi pozyskanie talentów i szczególnie cennych pracowników są Direct Search i Executive Search, które często traktowane są, jako pojęcia tożsame. Jednak nie są to takie same metody, a różnica dotyczy stanowisk, w obrębie których przeprowadzany jest proces rekrutacji. Najczęściej o Executive Search będziemy mówić w kontekście wysokich stanowisk kierowniczych, podczas gdy Direct Search dotyczy specjalistów niższego szczebla.

Co to jest Executive Search i czym się różni od Direct Search – omówione zagadnienia

 1. Jak działa Direct Search?
 2. Specyfika Executive Search
 3. Executive Search krok po kroku
 4. Podsumowanie

Jak działa Direct Search?

Direct Search jest metodą rekrutacji bezpośredniej polegającą na aktywnym poszukiwaniu kandydatów na różnych portalach internetowych. Inicjatywa należy do rekrutera, ponieważ fachowcy wysokiej klasy zazwyczaj sami nie szukają pracy, to praca ich znajduje. Ta metoda rekrutacji wymaga dobrego przygotowania i przeprowadzenia dokładnej analizy środowiska biznesowego określonej branży. Direct Search wykorzystuje się zazwyczaj do obsadzenia pojedynczego stanowiska specjalistycznego. Polega na precyzyjnym dobraniu kandydata do oczekiwań potencjalnego pracodawcy. Metoda ta najlepiej się sprawdza przy wąskim rynku pracowników, gdy kandydaci nie odpowiadają na tradycyjne ogłoszenia o pracę.

Przed przystąpieniem do rekrutacji konieczne jest określenie obszaru poszukiwań oraz przeprowadzenie analizy firm tej samej branży. Następnie analizie należy poddać profile kandydatów pod względem posiadanych umiejętności, doświadczenia, a także osobowości. Źródłem profili kandydatów do pracy są portale społecznościowe lub branżowe, np. Linkedin. Direct Search to także wstępne przeprowadzanie rozmów i wysyłanie zaproszeń na pierwszy etap naboru. Rekrutacje tego typu są często niejawne, bez podawania nazwy firmy i proponowanych zarobków.

Specyfika Executive Search

Metoda działania w przypadku Executive Search jest analogiczna do Direct Search i opiera się na tych samych technikach. Różni się jednak obszarem poszukiwań, ponieważ Executive Search ukierunkowane jest na rekrutację specjalistów i menedżerów wyższego szczebla. Jest to szukanie i dotarcie do liderów, których kompetencje umożliwią realizację kluczowych celów biznesowych. Wybierając ten sposób rekrutacji należy dysponować nie tylko szeroką znajomością rynku, ale także posiadać wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, analityczne i interpersonalne. Specyfika tej metody wiąże się z dużą odpowiedzialnością, która spoczywa na osobach realizujących rekrutację. A sam proces powinien być prowadzony z zachowaniem szczególnego stopnia poufności. Istotną rolę odgrywają dobre relacje w środowisku branżowym wśród kadry zarządzającej, rozbudowana sieć kontaktów oraz umiejętności networkingowe.

W przypadku poszukiwania specjalistów na wysokie stanowiska kierownicze standardowe metody Direct Search mogą być już niewystarczające. Są to osoby, które zazwyczaj dobrze zarabiają i są zadowolone ze swojej obecnej pracy i w procesie rekrutacyjnym będą przyjmować pasywną postawę. Dlatego rekruter przed przystąpieniem do negocjacji z potencjalnym kandydatem powinien poznać dokładnie jego potrzeby, styl i etap życia, na którym obecnie się znajduje. Wszystko po to, aby wiedzieć jakich użyć argumentów, które przekonają go do zmiany pracodawcy. Dlatego takiego znaczenia nabiera w tym przypadku budowanie odpowiednich relacji i kontaktów oraz tworzenie bazy odpowiednich kandydatów.

Executive Search krok po kroku

Realizacja rekrutacji metodą Executive Search, aby przyniosła oczekiwany efekt powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem następujących etapów:

 • Opracowanie profilu kompetencyjnego kandydata, wskazanie najważniejszych kwalifikacji i cech osobowościowych.
 • Przygotowanie strategii poszukiwań, poprzez wyznaczenie branż i firm, w których istnieje największa szansa na znalezienie idealnego kandydata.
 • Identyfikacja interesujących kandydatów zgodnie ze strategią poszukiwań. Uwzględnienie również kandydatów poznanych wcześniej lub rekomendowanych.
 • Nawiązanie wstępnego kontaktu z kandydatami, zainteresowanie ich ofertą i namówienie do wzięcia udziału w rekrutacji, pierwsza weryfikacja uzyskanych informacji.
 • Przeprowadzenie ustrukturyzowanych wywiadów kompetencyjnych i zebranie informacji w zakresie kompetencji twardych i miękkich, motywacji i dopasowania kulturowego.
 • Sprawdzenie referencji i opinii o kandydatach.
 • Sporządzenie raportu końcowego i przedstawienie rekomendacji.

Biorąc pod uwagę, że poszukiwania bezpośrednie wymagają dużego profesjonalizmu i wiedzy to warto jest rozważyć możliwość skorzystania z doświadczonej firmy rekrutacyjnej, specjalizującej się w Executive Search. Firmy takie dysponują obszerną bazą kontaktów, potrafią szybko i efektywnie dotrzeć do grupy docelowej, poprzez korzystanie z nowoczesnych narzędzi informatycznych. Poza tym gwarantują dyskrecję i ostrożne prowadzenie działań bez narażenia organizacji na utratę pozytywnego wizerunku.

Podsumowanie

Direct Search i Executive Search to dwie wiodące obecnie metody rekrutacji o podobnym schemacie działania, jednakże innym przeznaczeniu i dlatego trudno je porównywać. I chociaż każda z nich ma swoje wady i zalety, to w końcowym rozrachunku są korzystnym i efektywnym rozwiązaniem. Dzięki tym innowacyjnym technikom organizacje mogą zatrudnić najlepszych na rynku pracy specjalistów i menedżerów. Warunkiem jest odpowiednie przygotowanie procesu rekrutacji i profesjonalne podejście w wyszukiwaniu kandydatów.

Przeczytaj także: Wyszukiwanie booleańskie w rekrutacji

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Co to jest Executive Search i czym się różni od Direct Search? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.