W czasach, w których coraz więcej firm decyduje się na ekspansję zagraniczną, zatrudnianie pracowników międzynarodowych (pochodzących z różnych kultur czy środowisk pracy) oraz zarządzanie zespołami rozproszonymi, szczególnego znaczenia nabiera rola dyrektora ds. zasobów ludzkich (CHRO) w organizacji. Niezbędne jest bowiem, aby firma działała zgodnie z dostosowaną do potrzeb strategią w zakresie zasobów ludzkich (m.in. pozyskiwania talentów, kreowania kultury organizacyjnej czy zapewniania możliwości rozwoju i innych procesów budujących konkurencyjność w oczach pracowników). Właśnie to zadanie realizuje CHRO we współpracy z liderami wszystkich najważniejszych działów w firmie. To jednak jedynie wycinek jego obowiązków. Czym jeszcze zajmuje się osoba na tym stanowisku?

CHRO – dyrektor ds. zasobów ludzkich

 1. CHRO – jedna z najważniejszych ról w organizacji
 2. Dyrektor ds. zasobów ludzkich – dodatkowe obowiązki
 3. Jaki powinien być CHRO?
 4. Wynagrodzenie CHRO
 5. Dyrektor ds. zasobów ludzkich – podsumowanie

CHRO – jedna z najważniejszych ról w organizacji

Dyrektor ds. zasobów ludzkich (niekiedy zwany również dyrektorem ds. personalnych, CPO) odpowiada zwykle przed dyrektorem generalnym lub CEO firmy, pełniąc rolę nadzorczą nad wszystkimi procesami związanymi z zasobami ludzkimi zachodzącymi w organizacji: od zgodności z przepisami prawa pracy, przez tworzenie polityki szkoleniowej, aż po zatrzymywanie pracowników w firmie jak najdłużej. Tym samym można stwierdzić, że osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za opracowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi, która pozwoli zarówno odpowiadać na potrzeby pracowników, jak i prowadzić do sukcesu i rozwoju organizacji – w ramach szukania „złotego środka” między tymi dwoma celami. Przyjęcie właściwej strategii to bowiem sposób na zwiększenie wydajności pracowników, a w konsekwencji polepszenie wyników osiąganych przez firmę.

Niekiedy rola dyrektora ds. zasobów ludzkich w zespole mylona jest z menadżerem ds. zasobów ludzkich. Warto więc wskazać, że menadżer odpowiada zwykle jedynie za obszar rekrutacji i szkoleń, podczas gdy rola dyrektora dotyka wielu innych obszarów związanych z pracownikami i ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia rozwoju firmy. CHRO przyczynia się do sukcesu organizacji poprzez ciągłe nadzorowanie procesów, szukanie obszarów wymagających poprawy i dostosowywanie działań firmy do wymagań rynkowych czy ofert konkurencji. Odpowiedzialny jest również za to, by wszystkie zmiany wprowadzane w firmie w zakresie pracowników były zgodne z przyjętą strategią biznesową.

Dyrektor ds. zasobów ludzkich – dodatkowe obowiązki

Formułowanie strategii oraz polityki HR-owej, która będzie wspierać misję oraz wizję firmy, to najważniejszy, ale nie jedyny obowiązek Dyrektora ds. zasobów ludzkich. Wśród innych wykonywanych przez niego zadań wymienimy m.in.:

 • sprawowanie kontroli nad działaniami wykonawczymi w zakresie realizowania strategii pozyskiwania oraz utrzymania talentów,
 • przeprowadzanie badań wydajności pracowników,
 • opracowywanie konkurencyjnych w oczach pracowników polityk wynagradzania oraz kompensacji i świadczeń,
 • tworzenie planów szkoleniowych oraz rozwoju kariery w ramach poszczególnych stanowisk w firmie w celu zmaksymalizowania poziomu wykorzystania umiejętności pracowników,
 • rozpatrywanie skarg pracowniczych oraz branie udziału w postępowaniach dyscyplinarnych,
 • pełnienie funkcji doradczej dla osób na stanowiskach kierowniczych z zakresu skutecznego przywództwa,
 • kreowanie kultury organizacyjnej firmy (w tym prowadzenie działań z zakresu PR wewnętrznego oraz zewnętrznego).

Dyrektor ds. zasobów ludzkich może być również zaangażowany w procesy sukcesji kadry kierowniczej w organizacji. Niekiedy ma wpływ nawet na takie aspekty jak wybór członków zarządu czy wynagrodzenia kadry kierowniczej.

Jaki powinien być CHRO?

Z uwagi na rozległość i wagę wykonywanych przez siebie obowiązków, dyrektor ds. zasobów ludzkich powinien bez wątpienia cechować się bogatym doświadczeniem biznesowym uzyskanym zarówno na stanowisku administracyjnym, jak i zarządczym. Ważne jest również to, aby świetnie orientował się w przepisach prawa pracy, a także był na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami oraz trendami w środowisku HR-owym. Co więcej, musi się wyróżniać wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi, które pozwolą mu doskonale porozumieć się z ludźmi i odkryć ich oczekiwania oraz potrzeby (nawet te nieuświadomione).

Wynagrodzenie CHRO

Według glassdoor , całkowite roczne wynagrodzenie dyrektora ds. zasobów ludzkich w Stanach Zjednoczonych mieści się zazwyczaj w przedziale od 197K $ do 357K $. Mediana wynosi natomiast 262 516$ rocznie. CHRO mogą również otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie obejmujące, np. premie pieniężną, udział w zyskach czy prowizję. Szacunkowo taki dodatek wynosi 97 721$ rocznie. Wyższą stawkę podaje natomiast portal salary.com. Według tych danych mediana wynagrodzeń CHRO wynosi 330 500$/rok.

Przeczytaj także: Rola menadżera ds. rekrutacji

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

CHRO - dyrektor ds. zasobów ludzkich nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.