Za każdym sukcesem organizacji stoi człowiek – jego poświęcony na to czas, pomysł i wysiłek włożony w jego realizację. Niezależnie od tego jakie usługi czy produkty oferuje dana organizacja to zawsze potrzebna jest pomoc człowieka. Oznacza to, że właśnie zasoby ludzkie stanowią najważniejszą część każdej organizacji. Nic więc dziwnego, że organizacje zwracają coraz większą uwagę na czynnik zarządzania ludźmi.

Cechy dobrego systemu Human Resource Management – omówione zagadnienia:

  1. Co to jest HRM?
  2. Funkcje systemu HRM w firmie
  3. Korzyści płynące z systemu HRM
  4. Czy system HRM to dobry wybór dla mojej firmy?

Co to jest HRM?

Human Resources Management obejmuje wszystkie procesy, które związane są z zarządzaniem zasobami ludzkimi takie jak: rekrutacja, zatrudnienie, rozmieszczenie, zarządzanie. W każdej organizacji jest dział HR, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie tych procesów i wprowadzanie do nich zmian. Rozwiązaniem na miarę dzisiejszych czasów jest wprowadzenie systemu HRM, który wspomaga pracę zespołu HR i sprawia, że jest ona bardziej wydajna. Dodatkowo zdejmuje z nich masę obowiązków, które tak naprawdę sprowadzają się do dobrej automatyzacji i pozostawia czas na tworzenie i pracę kreatywną. System ma jeszcze jedną ważną cechę – eliminuje błędy. W przypadku oprogramowania praktycznie się nie zdarzają.

System HRM to kompletne narzędzie, które posiada jedną spójną bazę danych. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące kapitału ludzkiego można łatwo odszukać i monitorować. Pozwala na efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego i monitorowanie stanu pracowników w firmie.

Funkcje systemu HRM w firmie

Posiadanie własnego systemu HRM to nie wymóg, ale duże ułatwienie dla całej firmy. Nie tylko dla kierownictwa czy działu HR, ale także dla każdego pracownika. Czemu?

Dostęp do pełnych informacji dotyczących organizacji

Dane zebrane w jednym miejscu pozwalają na wygodną analizę pełnego obrazu firmy. Dzięki temu osoby odpowiedzialne mogą podejmować lepsze i bardziej trafne decyzje.

Sprawna rekrutacja

Pozyskiwanie nowych pracowników to jeden z najważniejszych celów firm. Obecnie to właśnie kapitał ludzki jest najbardziej pożądanym kapitałem. Dobrze dobrany program potrafi nie tylko usprawnić cały proces, ale także zautomatyzować go. Jedno oprogramowanie pozwala także na dostęp do statusów rekrutacji innym działom. Dzięki temu kierownik może sprawdzić jak postępuje rekrutacja i przejrzeć profile kandydatów. Proszenie o raport działu HR nie jest już konieczne.

Zarządzanie zatrudnionymi pracownikami

System to także wygodny dostęp do obsługi zatrudnionych pracowników. Dzięki niemu można swobodnie sprawdzać efektywność ich pracy czy kontrolować zwolnienia. Taki ogólny wgląd do całej organizacji pozwala na rozsądne rozdysponowanie pracowników, a także automatyczne generowanie listy płac.

Automatyzacja pracy działu HR

Oprogramowanie to sposób na automatyzację tego, co się da w działach HR. Dzięki temu obsługa procesów kadrowych przebiega sprawnie, a wprowadzona oszczędność czasu pozwala na skupienie się na ważnych kwestiach.

Możliwość samoobsługi dla pracownika

System HRM to wygodny dostęp do wszystkich informacji nie tylko dla działów zarządzających, ale także dla pracowników. Każdy kto posiada dostęp może mieć wgląd do listy płac czy dokumentów firmowych. Dzięki temu pracownik może wygodnie złożyć wniosek urlopowy, który automatycznie trafi do działu HR. To rozwiązanie, które często wykorzystywane jest w pracy zdalnej. Jeden, wspólny program do obsługi całej firmy pozwala na łączenie się z organizacją z dowolnego miejsca na świecie.

Korzyści płynące z systemu HRM

Najważniejszą zaletą wykorzystania systemu HRM jest posiadanie wszystkich kluczowych informacji o organizacji w jednym miejscu. Dzięki temu decyzje są podejmowane w oparciu o wszechstronną wiedzę przez co są trafniejsze. Dodatkową zaletą jest to, że dział HR ma więcej czasu na działania kreatywne, a pracownicy, którzy posiadają samodzielny dostęp do informacji firmowych czują się bardziej zaangażowani.

Centralna baza danych

W nowoczesnych organizacjach pracownic czy menedżerowie pracują w innych miejscach, często także zdalnie. Centralny system, do którego ma dostęp każdy uprawniony z dowolnego miejsca na świecie pozwala na szybsze i lepsze podejmowanie decyzji kluczowych. To także wygoda dla pracownika. Osoby odpowiedzialne mogą na bieżąco monitorować postępy pracowników i na tej podstawie decydować o konieczności ich szkolenia. Dodatkowo dane zebrane w jednym miejscu pozwalają na przeprowadzenie niezbędnych kalkulacji jak np. kosztów siły roboczej. W takim systemie bez problemu znajdziesz odpowiedni arkusz kalkulacyjny. Taki system HRM pozwala także na monitorowanie procesu rekrutacji, a także zbiera dane dotyczące zwolnień. Dzięki temu pracownicy HR są w stanie przeprowadzić analizy i znaleźć ewentualne problemy w organizacji.

Dostęp do panelu dla pracowników

Takie oprogramowanie pozwala na automatyzację procesów związanych z obsługą wniosków urlopowych czy wyliczania czasu pracy. Przeprowadzenie tego w ten nowoczesny sposób sprawia, że pracownik z dowolnego miejsca na świecie może poinformować o swojej nieobecności bez konieczności dzwonienia czy odwiedzania siedziby osobiście. To ułatwienie także dla działu HR i oszczędność jego czasu.

Szkolenia, odpowiedzi na ważne pytania

Stworzony raz program szkolenia może być dostępny dla wszystkich pracowników w tym samym zakresie.

Niższe koszty

Oprogramowanie pozwala na zredukowanie kosztów. Oszczędza się tutaj nie tylko na sprzęcie, ale także na kosztach zatrudnienia pracowników.

Czy system HRM to dobry wybór dla mojej firmy?

Nie ma wytycznych co do wielkości organizacji czy ilości zatrudnianych osób, które mówiłyby o tym, w jakim momencie warto podjąć decyzję o wdrożeniu systemu HRM. Jednak wydaje się, że wcześniej czy później czeka to praktycznie każdą firmę, a przynajmniej tą, która chce podążać za nowoczesnymi rozwiązaniami. Wdrożenie systemu HRM pozwala na zredukowanie kosztów i optymalizację procesów.

Sprawdź również: Branża HR i HRM – trendy w 2023

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Cechy dobrego systemu Human Resource Management nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.