W ubiegłym roku przewidywanie co do trendów w branży HR uzależnione było od popandemicznych nastrojów i zwyczajów społeczeństwa. Obecnie oprócz tego, musimy wziąć pod uwagę również rosnącą w wielu krajach inflację, która zmusza wiele osób do zmiany swoich przyzwyczajeń i przewartościowania sposobu życia. Jakie więc trendy czekają na nas w branży HRM i HR w 2023 roku? Na jakie zmiany musi się przygotować dział HR?

Branża HR i HRM – trendy w 2023

 1. Praca hybrydowa
 2. Employee experience
 3. Employee welfare
 4. Stały rozwój
 5. Mobilność wewnętrzna
 6. Soft skills
 7. Kultura organizacji
 8. AI i automatyzacja w rekrutacji
 9. Rekrutacja przyjazna dla urządzeń mobilnych
 10. Millenialsi i pokolenie Z
 11. Podsumowanie

Praca hybrydowa

W zeszłym roku pisaliśmy o popularności pracy zdalnej, która podczas pandemii COVID-19 została wprowadzona w wielu organizacjach. Obecnie firmy dążą do kompromisu pomiędzy pracą online, a obecnością w biurze, oferując pracownikom pracę w systemie hybrydowym.

Firma Accenture przygotowała raport, z którego wynika, że 83% pracowników preferuje hybrydowe środowisko pracy. Opór pracodawców wobec elastycznego sposobu wykonywania obowiązków przez osoby zatrudnione może postawić ich w negatywnym świetle. Bez zapewnienia tego benefitu, kandydaci, jak i obecni pracownicy będą chętniej aplikować na stanowiska w firmach, które podchodzą do kwestii wykonywania obowiązków służbowych w bardziej elastyczny sposób.

Employee experience

Zapewne spotkałeś się z określeniem customer experience, które odnosi się do interakcji konsumenta z marką. Employee experience możemy zdefiniować podobnie, jednak w roli klienta należy postawić pracownika. Na sumę jego doświadczeń składają się wszystkie etapy interakcji z firmą – od rekrutacji, po zatrudnienie, aż po odejście z pracy. Podstawą dobrej współpracy jest umiejętność słuchania i reagowania na potrzeby pracowników.

Odpowiednie dbanie o employee experience może przynieść organizacji wymierne korzyści. Zadowolony pracownik chętniej przykłada się do wykonywania swoich obowiązków, co wpływa na lepszą jakość oferowanych produktów i usług oraz budowanie silnej marki. Skutki te zostaną zauważone również przez klientów firmy.

Employee welfare

Ostatnie lata wpłynęły na to, że wiele osób zdecydowało się zwolnić i przewartościować swoje życie. Priorytetem stało się dbanie o swój komfort psychiczny i dobre samopoczucie. Część firm zdecydowała się wesprzeć w tym swoich pracowników, oferując im przestrzeń i możliwość zadbania o swoje zdrowie zarówno fizyczne, jak i mentalne. Popularnymi praktykami stały się: przeprowadzanie regularnych ankiet, gdzie pracownicy mogą wyrazić swoje opinie, obawy, czy problemy, oferowanie elastycznej formy pracy, czy też możliwość dołączenia do programów zdrowotnych. Dbanie o employee welfare jest również korzystne dla pracodawców. Przede wszystkim stawa ich to w korzystnym świetle, dzięki czemu zmniejsza się rotacja pracowników oraz zwiększa się liczba kandydatów na oferowane stanowiska. Dobre samopoczucie podwładnych wpływa również na wyższą jakość wykonywanych obowiązków, zadowolenie ze współpracy i lojalność.

Stały rozwój

Na rynek pracy coraz więcej wchodzi osób z generacji Millenialsów i pokolenia Z, dla których temat rozwoju osobistego i nauki nowych umiejętności jest bardzo ważny. Podczas pandemii COVID-19 to właśnie ta grupa była poniekąd zmuszona do uczenia się w trybie online. Sposób ten okazał się na tyle przystępny, że wiele osób zaczęło wykorzystywać naukę zdalną również do rozwoju swoich kompetencji zawodowych.

Potrzeba ciągłej nauki determinuje obecne trendy. Wielu pracowników jest skłonnych zmienić pracodawcę, jeśli ten nie jest w stanie zapewnić mu takich możliwości. Dlatego część firm wychodzi naprzeciw oczekiwaniom oferując dostęp do biblioteczki firmowej, kursów, warsztatów, czy konferencji.

Mobilność wewnętrzna

Jesteśmy obecnie na etapie, w którym starsze pokolenie odchodzi na emeryturę, tym samym pozbawiając firmy doświadczonych i lojalnych pracowników. Firmy muszą więc zmierzyć się z zapełnieniem powstałej luki. Zadania tego nie ułatwia fakt, że wiele młodych osób, pomimo że są chętni pracować i mają wiedzę wyniesioną ze studiów lub kursów, to brakuje im praktycznego doświadczenia.

Rozwiązaniem jest wstrzymanie się z rekrutacją nowych pracowników. Zamiast tego warto zaoferować dane stanowisko osobom już pracującym z firmie, np. w ramach awansu, przesunięcia wewnątrz lub zewnątrz działu, czy dodatkowych projektów. Może stanowić to dla nich okazję do rozwoju nowych kompetencji i przekwalifikowania się.

Soft skills

Do niedawna uważano, że tzw. umiejętności twarde mają największe znaczenie wśród kompetencji kandydata i pracownika. Dynamiczny rozwój rynku pracy pokazał jednak, że w pracy i biznesie liczą się również umiejętności miękkie, które są związane z cechami charakteru, zdolnościami interpersonalnymi, czy inteligencją emocjonalną. Dzięki temu pracownicy wykazują się większą odpornością na stres oraz zdolnością wyszukiwania potrzebnych informacji. Rekruterzy będą więc musieli nauczyć się, jak dostrzegać kandydatów posiadających umiejętności miękkie oraz w jaki sposób przyciągnąć ich do firmy.

Kultura organizacji

Pod pojęciem kultury korporacyjnej znajduje się osobowość danej organizacji, czyli jej wizje, wartości, przekonania i zachowania. Wpływa ona na interakcję między pracownikami a kierownictwem, co przekłada się na wyniki firmy oraz lojalność i zaangażowanie osób zatrudnionych. Obecnie kandydaci podczas aplikowania na dane stanowisko, zwracają dużą uwagę na kulturę organizacji. Szukają miejsca do pracy, które jest tożsame z ich wartościami. Firmy muszą więc nauczyć się w jaki sposób zaprezentować swoją markę i to, jak wygląda organizacja od środka – jakie ma wizje, jak organizowana jest praca, jakich pracowników szukają i dlaczego warto wybrać ich ofertę pracy.

Kultura organizacji

Sztuczna inteligencja, dzięki umiejętności gromadzenia dużych ilości danych i ich efektywnym przetwarzaniu, może wesprzeć działy HR w codziennych obowiązkach, w tym także w procesie rekrutacji. Automatyzacja pozwala na szybką i skuteczną weryfikację kandydatów oraz wyszukiwanie wartościowych dla firmy talentów. Zastosowanie AI przyśpiesza więc proces rekrutacji, redukuje związane z nią koszty oraz odciąża rekruterów w wykonywaniu żmudnych, powtarzających się zadań.

W automatyzacji codziennych obowiązków pomagają również programy działające w chmurze, które wspomagają zarządzanie kapitałem ludzkim i projektami online. W procesie rekrutacji przydatne są narzędzia ATS, które udostępniają szablony ogłoszeń o pracę, oferują multiposting i są zintegrowane z komunikatorami pozwalającymi prowadzić rozmowy z kandydatami.

Rekrutacja przyjazna dla urządzeń mobilnych

Rekruterzy coraz częściej stoją przed wyzwaniem przygotowania przyjaznej dla urządzeń mobilnych rekrutacji. Kandydaci często przeglądają oferty pracy w wolnej chwili, wykorzystując do tego swoje smartphony, dlatego też coraz chętniej aplikują na dane stanowisko poziomu telefonu. Rozwój tego trendu powiązany jest również z tym, że użytkownicy szukają obecnie pracy także w social mediach, które rzadko kiedy są przeglądane na desktopie. Dział HR musi więc wziąć pod uwagę takie aspekty, jak np.: przygotowanie prostych i zrozumiałych formularzy zgłoszeniowych, zoptymalizowanie zakładki „kariera” pod urządzenia mobilne, czy uproszczenie procesu aplikacyjnego.

Millenialsi i pokolenie Z

Jak już wspomnieliśmy, te dwa pokolenia będą dominujące na rynku pracy. Rekruterzy muszą więc podjąć odpowiednie kroki w zrozumieniu osób z tych generacji, które mają odmienne priorytety niż pokolenie X. Poznanie ich potrzeb, zainteresowań i wartości, którymi się kierują, pozwoli lepiej dopasować komunikat umieszczony w opisie stanowiska oraz sprawniejsze dotarcie do kandydatów, bazując na tych kanałach, na których rzeczywiście spędzają najwięcej czasu. Dział HR będzie musiał również wykazać się elastycznością, czy to w zakresie kompetencji, czy w formie wykonywania pracy.

Podsumowanie

Przed działami HR stoi wiele wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć, jeśli chcą docierać i pozyskiwać wartościowych pracowników. Trendy w HRM i HR w 2023 roku kładą duży nacisk na dobre samopoczucie, które przejawia się potrzebą zadbania o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, o swój rozwój zawodowy, czy zaufanie do firmy i pracę dla organizacji zgodnej z osobistymi wartościami.

Przeczytaj także: Przyszłość technologii HRIS i trendy

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Branża HR i HRM - trendy w 2023 nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.