System informacji kadrowych HRIS (Human Resource Information System) jest nowoczesnym narzędziem wspierającym zarządzanie zasobami ludzkimi. Jest to interaktywny system zarządzania danymi, który standaryzuje procesy kadrowe oraz utrzymuje i przetwarza szczegółowe informacje o pracownikach. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój cyfryzacji i nowoczesnych technologii, system HRIS stanie się wkrótce standardowym narzędziem informatycznym wykorzystywanym nawet przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę możliwość automatyzacji wielu czynności kadrowych obniżenie kosztów działalności HR jest jak najbardziej wymierne w odniesieniu do poniesionych nakładów związanych z zakupem i wdrożeniem oprogramowania. Dlatego zainteresowanie takim wsparciem pracy kadrowej w najbliższym czasie zyska na popularności.

Przyszłość technologii HRIS i trendy – omówione zagadnienia:

  1. Obecny stan rynku HR
  2. Trendy w technologii HR
  3. Przyszłość systemu HRIS
  4. Podsumowanie

Obecny stan rynku HR

Szacuje się, że obecnie 58% firm wykorzystuje system informacji kadrowej do wyszukiwania, przyciągania i zatrzymania cennych pracowników. Rozwój nowoczesnych technologii w ostatnich dwóch latach uległ przyspieszeniu ze względu na epidemię Covid-19, która wymusiła rozwój pracy zdalnej. Wiązało się to z koniecznością dostarczenia odpowiednich narzędzi informatycznych do pracy w domu.

System HRIS dzięki możliwości umieszczenia go w chmurze zwiększa swoją funkcjonalność dzięki dostępności z różnych urządzeń mobilnych i nawet odległych miejsc na świecie. Najnowsze badania wykazały, że 44% działów HR korzysta obecnie właśnie z tej technologii. Główne wyzwania w tym zakresie dotyczą procesu rekrutacji i podnoszenia kwalifikacji pracowników. Duże firmy takie, jak Microsoft, Google i Facebook inwestują swoje zasoby w innowacyjne rozwiązania w celu usprawnienia i rozwoju procesów kadrowych.

Obecny stan rynku HR

Uzyskanie przewagi konkurencyjnej determinowane jest w głównej mierze przez kapitał ludzki, który obecnie jest jednym z najcenniejszych zasobów każdej organizacji. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w nowoczesne technologie, które zapewnią równowagę pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym oraz możliwość rozwoju kreatywności i kompetencji pracowników. Kwalifikacje pracowników powinny być cyklicznie podnoszone przez organizację szkoleń z wykorzystaniem odpowiedniego modułu oprogramowania HRIS. Aby rozwój zawodowy był skuteczny i trwały należy również pamiętać o konieczności mierzenia efektywności organizowanych szkoleń.

W wyniku pandemii nastąpił kryzys na rynku pracy w zakresie wykwalifikowanych pracowników do obsadzenia kluczowych stanowisk. Przyciągnięcie najlepszych talentów jest możliwe nie tylko w przypadku dobrej renomy firmy na rynku, ale również przy wykorzystaniu jednej z funkcji systemu HRIS umożliwiającej penetrację rynku zatrudnienia. Zaawansowana technologia oprogramowania umożliwia strategiczne łączenie się z potencjalnymi kandydatami i sprawdzanie ich umiejętności z wyprzedzeniem.

Analitycy przewidują dalszy rozwój pracy zdalnej, która wymusi wzrost rozwiązań technologicznych umożliwiających efektywna pracę w domu. Nowe narzędzia takie, jak system HRIS determinujące automatyzację zadań, mogą wywołać dalsze zakłócenia w zakresie wymaganych kompetencji i transformacji miejsc pracy. Największym wyzwaniem w tym zakresie jest przygotowanie i zaangażowanie ludzi do nowych warunków pracy tak, aby umieli dostosować się do nowych wymagań. Kluczem do sukcesu są szkolenia oraz ewolucja mentalności i podejścia pracowników do nadchodzących zmian.

Kwestią najbliższej przyszłości jest również konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych. Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych jest kluczowym elementem pracy HR. Usprawnienie procesów w tym zakresie jest możliwe dzięki oprogramowaniu HRIS. Ważną rolę w zarządzaniu tymi danymi odgrywa analityk, który czuwa nad sprawnością systemu oraz adekwatną analizą wskaźników efektywności. Aby raporty były miarodajne musimy wiedzieć co mierzymy i jaka jest jakość danych. Kolejnym krokiem jest realizacja opisowej i prognozowanej analizy oraz ocena długoterminowych rezultatów. Zbieranie danych jest podstawą planów działania i prognozowania trendów na przyszłość.

Przyszłość systemu HRIS

Ze względu na automatyzację wielu procesów organizacyjnych miejsca pracy uległy radykalnym zmianom. Jednym z zagrożeń takiej sytuacji jest postępująca dehumanizacja środowiska pracy. Postęp technologiczny na płaszczyźnie zarządzania zasobami ludzkimi determinuje konieczność przeobrażenia bezosobowego systemu administrowania danymi osobowymi w system, który jest bardziej skupiony na ludzkich doświadczeniach w miejscu pracy.

Trwają prace, aby system HRIS w przyszłości był bardziej pomocny i intuicyjny, aby ułatwić sprawną i szybką realizację założonych celów. Systemy te będą korzystać ze sztucznej inteligencji, która będzie proponowała rozwiązania w odniesieniu do tego co pracownicy chcą osiągnąć. Ponadto instalacja i aktualizacja nowych wersji będzie łatwiejsza i dostosowana do potrzeb klienta. Trendem przyszłości jest przekształcenie miejsca pracy w środowisko, w którym technologia i ludzie będą zharmonizowane, aby zapewnić organizacji lepsze wyniki.

Podsumowanie

Najwięksi dostawcy systemów informacji kadrowych chętnie angażują się w proces rozwoju nowych metod i proponują coraz nowocześniejsze i dogodniejsze rozwiązania. Dlatego istotne jest, aby pracownicy kształcili zdolności analityczne i umieli współpracować z inteligentnymi technologiami. Organizacje chcąc osiągnąć sukces biznesowy i utrzymać się na rynku powinny podjąć wysiłek dostosowania się do nowych standardów i bieżącego monitorowania najnowszych trendów. Tym bardziej, że rynek pracy ulega ciągłej transformacji i ważne jest elastyczne dostosowanie posiadanych zasobów do nadchodzących zmian.

Sprawdź również: Różnice pomiędzy HRMS, HRIS i HCM

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Przyszłość technologii HRIS i trendy nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.