Na czym polega career cushioning i jakie mogą być jego konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy? Sytuacja na rynku pracy od czasu COVID-19 zmienia się bardzo dynamicznie. Przed pojawieniem się wirusa rynek bez wątpienia należał do pracowników, zwłaszcza tych najbardziej utalentowanych z najbardziej konkurencyjnych branż (m.in. IT, high-tech), którzy mogli wręcz przebierać w ofertach pracy.

Obecnie – z racji nieustannie pogarszającej się sytuacji gospodarczej na całym świecie oraz rosnących kosztów prowadzenia działalności i utrzymania pracownika – widzimy, że firmy rezygnują z prowadzenia procesów rekrutacyjnych pomimo ciągłego zapotrzebowania na nowych pracowników. Chęć poszukiwania oszczędności doprowadziła w ten sposób do pojawienia się trendu na rynku pracy określonego jako career cushioning.

Na czym polega career cushioning

  1. Career cushioning – co to za trend?
  2. Career cushioning – jak w praktyce wygląda?
  3. Career cushioning – trend pozytywny czy negatywny?
  4. Career cushioning – podsumowanie

Career cushioning – co to za trend?

Career cushioning polega na zapewnieniu sobie dodatkowego zabezpieczenia w przypadku nagłego zwolnienia lub pogorszenia sytuacji finansowej w firmie. Najczęściej stanowi wynik poczucia braku bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz przekonania, że niepewna sytuacja gospodarcza może doprowadzić do redukcji etatów w firmie – co należy w pewien sposób wyprzedzić, by nie zostać w tych trudnych czasach bez stałego źródła zarobkowania.

Może się pojawić przede wszystkim u osób, które boją się o swoją pracę z uwagi na doniesienia o sytuacji w firmie czy w branży. Dotyka jednak również tych, którzy są najkrócej związani z firmą (często kryterium do zwolnienia jest staż i poziom związania z przedsiębiorstwem, znajomość potrzeb, planów, celów, sposobów funkcjonowania itd.).

Career cushioning – jak w praktyce wygląda?

Czym się przejawia ten nowy trend coraz częściej widoczny na rynku pracy? W zależności od konkretnej osoby (jej umiejętności, preferencji i celów zawodowych) może oczywiście przejmować różne formy, ale najczęściej wymienimy:

  • uczestnictwo w rozmowach rekrutacyjnych pomimo braku chęci do zmiany pracy – w ten sposób sprawdzamy swoją atrakcyjność jako pracownika i badamy, czy w sytuacji zwolnienia uda nam się znaleźć w krótkim czasie nowe zatrudnienie (a także sprawdzamy, czego nam brakuje w obszarze umiejętności twardych oraz miękkich),
  • budowanie marki osobistej jako eksperta w swojej branży– odbywa się to przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają social media (zwłaszcza LinkedIn) i najczęściej przyjmuje formę dzielenia się edukacyjnymi treściami (co ma pokazać potencjalnym rekruterom, że jest się potencjalnie odpowiednią osobą na dane stanowisko),
  • budowanie sieci kontaktów – co oznacza nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu (przede wszystkim online, ale również na wydarzeniach branżowych) z osobami, które w przyszłości być może pomogą w znalezieniu nowego zatrudnienia,
  • korzystanie z ofert kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje – co zwykle jest motywowane chęcią wzmocnienia własnych umiejętności twardych i miękkich, co może być strategią niezbędną do znalezienia nowej pracy, ale również taktyką obronną przed zwolnieniem,
  • realizację dodatkowych projektów – pozaetatowa praca nie tylko pozwala rozwinąć umiejętności, nawiązać kontakty czy zdobyć doświadczenie w różnych obszarach, ale również stanowi sposób, by zabezpieczyć się finansowo na ewentualny trudniejszy okres,
  • korzystanie ze wsparcia coacha kariery – zwrócenie się o pomoc do takiej osoby to dobry pomysł w sytuacji niepewności, po pierwsze, co do własnych planów zawodowych, a po drugie, co do sytuacji i branży, która zapewni stabilne zatrudnienie (coach pomoże opracować właściwy plan działania, biorąc pod uwagę zdolności i doświadczenie danej osoby).

Career cushioning – trend pozytywny czy negatywny?

Na pytanie o to, czy career cushioning jest trendem pozytywnym czy negatywnym, niezwykle trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Bez wątpienia stoją za nim negatywne pobudki, ponieważ jego podstawą jest obawa o utratę zatrudnienia w sytuacji niepewnej sytuacji gospodarczej, która niekorzystanie wpływa na pracowników. Można jednak na ten trend spojrzeć również z innej strony – stanowi dowód na to, że pracownicy myślą o swoim bezpieczeństwie finansowym, zdają sobie sprawę z istnienia kryzysu i w najgorszym wypadku nie będą zaskoczeni informacją o zwolnieniu. Z racji tego, że już wcześniej zaczęli przygotowywać się do zmiany, przyjmą ją spokojniej niż gdyby nie byli świadomi, że taka sytuacja może mieć miejsce. Dzięki temu rozstanie w firmie zostanie przeprowadzone w łatwiejszy dla każdej strony sposób.

Career cushioning – podsumowanie

Nikogo nie powinno dziwić, że w obecnej sytuacji gospodarczej pracownicy działający na co dzień w różnych branżach tworzą sobie plany awaryjne na wypadek zwolnienia – zwłaszcza gdy coraz częściej słyszy się o nagłych redukcjach w innych firmach. Wymienione powyżej praktyki (budowanie sieci kontaktów, rozwijanie umiejętności, badanie swojej atrakcyjności na rynku pracy) to jedynie przykłady praktyk, w ramach których przejawia się career cushioning.

Pracodawcy powinni być świadomi istnienia takiego trendu na rynku i z tego powodu prowadzić szczerą oraz transparentną komunikację ze swoimi pracownikami. Niepewność co do zatrudnienia przekłada się bowiem na samopoczucie psychiczne, a przez to również zaangażowanie w pracę i osiągane wyniki. Otwartość w obszarze sytuacji ekonomicznej firmy może być w tym wypadku lepszym rozwiązaniem – i bez wątpienia pokaże szacunek do pracownika.

Sprawdź również: Jakie wskaźniki rozwoju i utrzymania pracownika powinieneś mierzyć?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Na czym polega career cushioning, czyli nowy trend na rynku pracy? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.