Jasne określenie swoich granic, to nie jedyny przejaw asertywności. Osoba asertywna odnosi się z szacunkiem nie tylko do siebie, ale także do innych, co sprawia, że miejsce pracy jest bezpieczną przestrzenią, w której pracuje się komfortowo. Otwartość i komunikacja pozwala na uniknięcie wielu nieporozumień i eskalacji problemów. Sprawdź, dlaczego asertywność w pracy jest ważna, dlaczego niektórzy się jej obawiają i naucz się wykorzystywać swój potencjał w odpowiedni sposób.

Jak asertywność pracownika wpływa na jego produktywność? – omówione zagadnienia

 1. Kompetencje miękkie pracownika równie istotne
 2. Dlaczego bycie asertywnym jest czasami źle kojarzone?
 3. Czy istnieje sztywna granica asertywności?
 4. Jakie korzyści może przynieść zatrudnienie asertywnego pracownika?
 5. Jak być asertywnym w pracy?
 6. Model stopniowania reakcji

Kompetencje miękkie pracownika równie istotne

Oczywiście, pracowników ceni się głównie ze względu na ich doświadczenie i fachową wiedzę. Jednak nie da się ukryć, że równie istotne są kompetencje miękkie. Ich brak już na samym początku może przysporzyć problemy. Pracownik, który ma dużą wiedzę, ale nie potrafi jej przekazać lub zareklamować się, ma małe szanse na zatrudnienie na wymarzonym stanowisku. Jedną z ważniejszych cech jest właśnie asertywność. To dzięki niej pracownik wyraża swoje zdanie jasno, jednak zachowując granicę i robi to z poszanowaniem innych osób i ich opinii.

Dlaczego bycie asertywnym jest czasami źle kojarzone?

Wiele osób nie jest przekonanym do bycia asertywnym. Głównie, ze względu na obawy o to, że ich odmowa zostanie źle odebrana przez pracodawcę czy współpracowników, a także z obawy przed utratą stanowiska. Mity związane z asertywnością i jej złym odbiorem biorą się także stąd, że wiele osób przekracza tę cięką granicę pomiędzy asertywnością, a agresją.

W asertywności ważny jest wzajemny szacunek i szczerość. To podstawy, które pozwalają na budowanie zdrowej relacji. Asertywny człowiek potrafi swoje racje przedstawić w taki sposób, aby nie stanowiły one ataku na drugą osobę, a były jedynie wyrażeniem własnej opinii. W tym podejściu chodzi o łagodzenie napięć, a nie ich eskalowanie oraz o ustalenie wspólnego rozwiązania dla danej sytuacji.

Osoba asertywna ma duże poczucie własnej wartości, ale nie jest arogancka w stosunku do innych osób. To jedna z ważniejszych cech, która pozwala na odróżnienie jej od osoby agresywnej. Asertywność sprawia, że jesteśmy otwarci na rozwój, staramy się zwalczyć to, co w nas złe. To także ogromna praca własna, która polega na całkowitym zaakceptowaniu siebie.

Często obawy przed stosowaniem asertywności i okazywaniem pewności siebie, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Jeśli tylko pracownik ma szczere intencje, w większości przypadków, jego odmowa nie będzie źle odebrana. Sprawi natomiast, że inni będą postrzegać go jako pewnego siebie specjalistę i będą dażyć go szacunkiem.

Druga strona skali

Warto także wspomnieć o tym, że po drugiej stronie agresywności jest bezradność czy unikanie obowiązków. To także powód, dla którego często pracownicy obawiają się asertywnego podejścia. Boją się, że ich odmowa zostanie źle odebrana. Nie jako asertywna ochrona przed przeciążeniem, ale jako uchylanie się przed obowiązkami służbowymi. Gdzie znajduje się ta cienka granica? Asertywny pracownik to taki, który z jednej strony działa zgonie z własnym interesem, ale szanuje także prawa i potrzeby pracowdawcy.

Czy istnieje sztywna granica asertywności?

No, właśnie niestety nie. Nie da się jednozancznie określić kiedy asertywność przestanie być asertywnością i zmieni się w zachowanie agresywne lub unikające. To jak odnaleźć granicę, w konkretnej sytuacji? Częściowo zależy to od regulacji prawnych. W pracy obowiązuje bowiem okreslony zakres obowiązków i praw, które są podstawą funkcjonowania. Druga część to natomiast czynnik ludzki i tutaj, sprawa jest bardzo indywidualana. Zależy od granic i możliwości danej osoby.

Tam, gdzie nie istnieją jasne regulacje i zasady, konieczne jest poszukiwanie wspólnego rozwiązania, które będzie zadowalające dla obu stron. Nie zawsze będzie oznaczało to zgodę z konkrentym punktem widzenia, a wysłuchanie i zaspokojenie potrzeb pracownika na tyle, na ile jest to możliwe w danej sytuacji. Podstawą jest więc obustronne zrozumienie.

Jakie korzyści może przynieść zatrudnienie asertywnego pracownika?

Postawa asertywna, nie przejawia się jedynie w odmawianiu zadań, które wykraczają poza kompetencje danego pracownika. Tutaj chodzi o coś więcej. Taki pracownik szanuje swoje prawa, ale szanuje także pracodawcę. Stara się więc w każdej sytuacji znaleźć rozwiązanie globalne, które będzie zadowalające dla obu stron.

Asertywny pracownik jest pewny siebie, zna swoje możliwości i potrafi wykorzystać swoje kompetencje. To szansa, której kierwonicy nie powinni się obawiać, a skorzystać z jej możliwości. Taki pracownik wykorzystuje cały swój potencjał, co bezpośrednio przekłada się na korzyści dla firmy.

Świadomy pracownik nie wymaga kontroli i wykonuje swoją pracę rzetelnie, ale wie gdzie są jego granice. Potrafi poprosić o pomoc i zakomunikować, że czegoś nie potrafi wykonać lub zajmie mu więcej czasu. Nie będzie brał na siebie kolejnych obowiązków, lecz poinformuje, że jest przeciążony. Taka jasna komunikacja pozwala na uniknięcie kosztownych błędów i płynny przepływ pracy, bez przekraczania deadlinów.

Przykłady zachowań asertywnego pracownika

 • Śmiałe zaproponowanie stawki adekwatnej do pełnionych obowiązków

  Już na etapie rozmowy rekrutacyjnej, można ocenić czy dany pracownik jest asertywny czy też nie. Wiele osób obawia się rozmawiać o wysokości wynagrodzenia, a pracodawcy często kierują rozmową w ten sposób, aby sprawdzić jak oceniają siebie potencjalni pracownicy. Pewna siebie osoba, która zna swoje możliwości, nie będzie czuła krempacji przed określeniem swoich oczekiwań. Podobnie, sytuacja wygląda w przypadku rozmowy o podwyżkę. Osoba, która obawia się utraty pracy i nie chce się wychylać, a więc nie jest pewna swoich kompetencji, nie zainicjuje sama rozmowy o zwiększenie stawki.

 • Odmowa nadprogramowych obowiązków

  Pracownik ma prawo odmówić przyjęcia obowiązków, które wykraczają poza zakres opisujący dane stanowisko. Wiadomo, wszystko zależy od kontekstu i przekazu danej informacji. Jeżeli jednak kierownik informuje pracownika w ostatniej chwili o nadgodzinach, nie musi się on na to zgadzać. Tym bardziej, jeżeli posiada już plany na ten czas i zgłaszał to wcześniej.

 • Szanowanie wszystkich stron

  Chodzi nie tylko o szacunek do kierownika, wynikający z wyższości jego stanowiska, ale także poszanowanie współpracowników. Ich opinia, plany czy pomysły, są równie istotne co Twoje.

 • Umiejętność przyznania się do błędu i akceptowania pochwał

  Fakt, oba te elementy przychodzą wielu z ogromną trudnością. Asertywna osoba potrafi przyjąć komplement za dobrze wykonaną pracę. Podziw innych nie jest dla niej onieśmielający, traktuje to jako pozytywny sygnał. Potrafi także przyznać się do błędu i wziąć za to odpowiedzialność.

Jak być asertywnym w pracy?

Podstawową zasadą w asertywnej komunikacji, jest używanie zaimku “ja”. Chodzi o to, aby mówić o sobie, nie ukrywać się za ogólnym stwierdzeniem “my” (np. w odniesieniu do zespołu czy współpracownika odpowiedzialnego za dany projekt) i nie kierować odpowiedzialności na rozmówcę, używając zaimka “ty”. W ten sposób lepiej wyrazisz swoje emocje i oczekiwania.

Zdania powinny być zwięzłe i jasno wyrażające Twoje potrzeby. Oczywiście, możesz użyć krótkiego wyjaśnienia, które pokaże dlaczego taka decyzja jest dla Ciebie ważna, jednak zbyt długie wywody, mogą zostać źle odebrane. Najczęściej wiąże się to z tym, że obawiamy się odbioru naszej odmowy i staramy się przekonać rozmówcę do tego, że jest ona słuszna. Takie zachowanie, nie będzie już wynikało z pewności siebie, a wskaże, że mamy problem z odmową.

Model stopniowania reakcji

Teoria to jedno. Trzeba jednak pamiętać, że modele zakładają obustronne zrozumienie i podejście asertywne, także ze strony kierownika. Jednak nie zawsze tak jest. Wszystko zależy od indywidualnych cech danej osoby. Co więc możesz zrobić w sytuacji, kiedy Twoje granice zostaną naruszone? Ignorowanie takiego zachowania i chowanie urazy w sobie, to najgorsza możliwość. Postaw na otwartą komunikację i postaraj sie oczyścić atmosferę rozwiązując problematyczną sytuację. Pomocnym narzędziem może być model stopniowania rekacji.

Pierwszym krokiem jest wyrażenie swoich uczuć i zwrocenie uwagi na nieprawidłowe zachowanie. Zdrowym sposobem na udzielenie informacji zwrotnej polega na pokazaniu faktu, ustosunkowaniu się do niego i wyrażeniu swoich oczekiwań.

Jeśli takie jasne określenie nie pomogło, warto skorzystać ze stanowczego wyrażenia uczucia niezadowolenia czy złości. Kolejny krok wymaga przywołania zaplecza, czyli pokazania, co się stanie, w przypadku dalszego braku reakcji.Ostatecznością jest skorzystanie z tego zaplecza co może np. oznaczać wyjście z gabinetu czy zgłoszenie sprawy do przełożonego lub skorzystania ze wsparcia działu HR.

Niektórzy są asertywni z natury. Jednak jeśli nie należysz do tego grona, nic straconego. Asertywną postawę da się wypracować. Zacznij od małych kroków. Pierwszym z nich powinna być akceptacja siebie. Nie da się ukryć, że w asertywności szczególnie ważna jest praca nad sobą, swoimi lękami i przekonaniami.

Przeczytaj także: Praca zdalna a produktywność

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Jak asertywność pracownika wpływa na jego produktywność? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.