O workplace resilience można mówić zarówno w odniesieniu do organizacji, jak i konkretnego pracownika. W odniesieniu do organizacji możemy ją rozumieć jako zdolność firmy do przystosowania się do zmian, przezwyciężania trudności oraz ochrony swojej wewnętrznej stabilności i funkcjonalności w obliczu trudności i wyzwań (co jest niezbędne do utrzymania konkurencyjności i rozwoju). W przypadku pracownika dotyczy z kolei innego obszaru – wiąże się mocno z odpornością psychiczną w miejscu pracy, niezbędną do tego, by poradzić sobie z pojawiającymi się trudnościami. Poniżej wyjaśniamy, na czym dokładnie polega tego typu odporność oraz wskazujemy najlepsze sposoby na wzmacnianie pozytywnych postaw.

Workplace resilience – spis treści

 1. Workplace resilience – na czym polega?
 2. Sposobu budowania workplace resilience – najlepsze praktyki
 3. Workplace resilience – podsumowanie

Workplace resilience – na czym polega?

Workplace resilience w odniesieniu do pracownika to zdolność zatrudnionej osoby do radzenia sobie z trudnościami i przeciwnościami, które mogą wystąpić (i zwykle stosunkowo często występują) w pracy. Potencjalne trudności i przeciwności mogą oczywiście różnić się w zależności od firmy, branży, w której się działa, zajmowanego stanowiska, szczebla w hierarchii czy realizowanych obowiązków. Bez względu jednak na te charakterystyki odporność psychiczna w miejscu pracy zwykle obejmuje takie elementy jak:

 • Zdolność do radzenia sobie ze stresem – w miejscu pracy stres może być wynikiem różnych czynników takich jak m.in. znaczne obciążenie pracą, otrzymanie zadań przekraczających posiadane umiejętności, presja wynikająca z konieczności dotrzymania terminów, konflikty w zespole, trudności w komunikacji z przełożonym itd.,
 • Zdolność adaptacji do zachodzących zmian – związanych zarówno ze zmianami w sytuacji firmy, jak i na stanowiskach czy w sposobach wykonywania zadań,
 • Zdolność do samodzielnego motywowania się (silna motywacja wewnętrzna) – odnosi się do skutecznego planowania i organizowania swojej pracy, efektywnego wykonywania zadań oraz osiągania wyznaczonych celów,
 • Zdolność do przezwyciężania trudności i utrzymywania pozytywnego podejścia nawet w bardzo trudnej sytuacji – proaktywne szukanie rozwiązań zamiast poddawania się i rezygnacji.

Sposobu budowania workplace resilience – najlepsze praktyki

Istotne jest to, że workplace resilience nie jest czymś, co nabywamy – można nauczyć się jej oraz ją wzmacniać. Najlepiej robić to oczywiście przez praktykę (odporność w pracy buduje zderzanie się z negatywnymi sytuacjami i przezwyciężanie ich), ale można wskazać również kilka innych sposób, które przynoszą pozytywne efekty. Najważniejsze z nich wymieniamy poniżej.

 1. Koncentracja na sukcesach, nie porażkach
 2. Pozytywne myślenie na swój temat to podstawa przy budowaniu odporności na sytuacje, które zdarzają się w firmie. Zdecydowanie warto bardziej koncentrować się na tym, co udało się osiągnąć i jakie poczyniło się postępy niż na tym, jakie błędy się popełniło i z jakimi nieprzyjemnymi sytuacjami się spotkało. W tym zakresie istotne jest pamiętanie o dbaniu o siebie oraz swoje samopoczucie (zarówno psychiczne, jak i fizyczne, np. poprzez zdrową dietę, dobry sen, regularną aktywność fizyczną, zachowywanie work-life balance itd.), a także reagowanie na zgłaszane przez organizm potrzeby. Jest to niezbędne do tego, by zachować odporne nastawienie.

 3. Dbanie o własny rozwój
 4. Myślenie o swoim rozwoju (zarówno w obszarze umiejętności twardych, jak i miękkich) to kolejna taktyka, która może prowadzić do zwiększenia workplace resilience. W jaki sposób? Wzmacnianie umiejętności sprawia, że stajemy się bardziej pewni siebie, co przekłada się na to, że łatwiej nam reagować na trudne sytuacje i znajdować sposoby na zwalczanie przeciwności. Także nowe zadania w takiej sytuacji przestają być przytłaczającym wyzwaniem, a stają się okazją do wykazania się i sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce.

 5. Poprawienie swojej samoorganizacji
 6. Bardzo często obniżona odporność na sytuacje zdarzające się w pracy jest związana z nieumiejętną realizacją swoich zadań – dobra organizacja pracy i planowanie mogą pomóc w zminimalizowaniu stresu i poczucia przytłoczenia. Oczywiście, nie wszystkie sytuacje w miejscu pracy można przewidzieć, ale planowanie pomoże zmniejszyć obciążenie, co przełoży się na lepsze samopoczucie w sytuacji trudności. Pomocne w tym zakresie mogą być takie narzędzia jak macierz Eisenhowera czy metoda ALPEN, a także stosowanie się do zasady Pareta i zostawianie sobie czasu na nieplanowane sytuacje.

 7. Dbanie o relacje z ludźmi
 8. Pozytywne kontakty z osobami z zespołu czy z firmy to również sposób, który może pomóc w budowaniu workplace resilience. Poproszenie o pomoc w trudnej sytuacji nie jest bowiem oznaką słabości, ale wysokiego poziomu samoświadomości, która jest niezbędna do bycia odpornym psychicznie. Możliwość porozmawiania z drugą osobą o problemie stanowi okazję do pozyskania wsparcia, wspólnego wypracowania rozwiązania problemu czy spojrzenia na trudności z innej strony, co pozytywnie wpływa na samopoczucie psychiczne.

Workplace resilience – podsumowanie

Budowanie odporności w pracy bez wątpienia wymaga czasu i wysiłku, ale umiejętność skutecznego radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami oraz wyzwaniami jest niezbędna do tego, by odpowiednio realizować swoje obowiązki i piąć się po szczeblach kariery. Istotne jest jednak to, że workplace resilience nie jest cechą nabytą czy wrodzoną – przez co zdecydowanie można ją poprawić. Powyżej wskazane praktyki to niektóre sposoby, które można wykorzystać, by wzmocnić swoją odporność. Każdy powinien jednak dążyć do znalezienia indywidualnego sposobu, który właśnie jemu przyniesie najlepsze efekty.

Przeczytaj również: Jak lepiej organizować pracę – 10 wskazówek

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

4 sposoby na budowanie odporności w pracy (workplace resilience) caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.