Zatrudnienie studentów uwarunkowane jest przede wszystkim polityką kadrową realizowaną w danym przedsiębiorstwie. Są firmy, w których główny potencjał kadrowy stanowią studenci, np. McDonald’s. Natomiast inne w ogóle nie mają praktyki zatrudniania osób uczących się. W głównej mierze uzależnione jest to od warunków preferencyjnych oferowanych przez poszczególne państwa w zakresie takiej formy zatrudnienia. Przyjęcie do pracy studentów niesie za sobą wiele korzyści, ale również zagrożenia, które warto poznać zanim zostanie podjęta taka decyzja. Dlatego dzisiaj zebraliśmy plusy i minusy, które obrazują zatrudnienie studentów szkół wyższych.

Zatrudnienie studentów – omówione zagadnienia:

  1. Czy zatrudnienie studentów jest korzystne?
  2. A jakie są zagrożenia?
  3. Podsumowanie

Czy zatrudnianie studentów jest korzystne?

Podstawowym powodem zatrudniania studentów są niższe koszty pracy. W Polsce zatrudnienie studentów odbywa się na podstawie umowy zlecenia, od której nie są płacone składki ZUS. Jest to możliwe, ponieważ osoby uczące się do 26 roku życia objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym rodziców. Umowa zlecenie dla pracodawcy jest też korzystna z uwagi na zwolnienie z obowiązku płacenia za urlop i absencję chorobową oraz szybsze rozwiązanie umowy. Podobna sytuacja występuje w Niemczech. Zatrudnienie studentów w tym kraju odbywa się na podstawie Kurzfristige Beschäftigung. Jest to zatrudnienie krótkoterminowe pozwalające pracodawcy na zawarcie umowy o pracę z pracownikiem bez ponoszenia kosztów ubezpieczeń socjalnych.

Studenci są dość charakterystyczną grupą zawodową. Ze względu na młody wiek i kontynuowanie nauki na studiach wyższych są otwarci, kreatywni i nie boją się zmian. Ponadto doskonale orientują się w nowoczesnych technologiach, bez problemu obsługują programy informatyczne i popularne aplikacje. Do rozwiązywania problemów podchodzą intuicyjnie, ale odważnie i nie boją się niekonwencjonalnych sposobów. Stanowią przeciwieństwo dla doświadczonych pracowników, którzy w swojej pracy popadają często w rutynę i posługują się wyuczonymi schematami. Jako młode pokolenie są zazwyczaj bardziej pewni siebie i komunikatywni.

Przedsiębiorstwa zatrudniając studentów mają możliwość dowolnego kształtowania i dopasowania pracownika do swoich potrzeb i oczekiwań. Ludzie młodzi, dla których jest to często pierwsza praca, co prawda nie mają doświadczenia zawodowego, ale jednocześnie nie zdążyli nabrać złych nawyków i manier. Jeżeli pracodawca zapewni odpowiedni rozwój zawodowy to istnieje duża szansa, że zyska lojalnych i oddanych pracowników, którzy będą odpowiadać narzuconym schematom organizacyjnym.

infografika zatrudnienie studentów

A jakie są zagrożenia?

Brak doświadczenia zawodowego z jednej strony został określony , jako korzyść ze względu na brak złych nawyków z poprzedniego miejsca pracy, jednak z drugiej jest to dość duże zagrożenie. Zagrożenie związane z brakiem odpowiednich kompetencji i kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku pracy. Oczywiście determinowane jest to poziomem trudności realizowanych obowiązków. W przypadku pracy kasjera bądź kelnerki, brak doświadczenia nie jest dużą przeszkodą, ponieważ wykonywane zadania są proste i nie wymagają specjalnych kwalifikacji. Jednak już w przypadku pracy handlowca doświadczenie zawodowe jest mile widziane, zwłaszcza w zakresie technik sprzedażowych, znajomości rynku i budowania relacji.

Kolejnym minusem zatrudnienie studentów jest ich tzw. podejście do życia. Jako ludzie młodzi często podchodzą do wielu spraw dość lekko, nie przywiązując wagi do spraw istotnych i ważnych z punktu widzenia pracodawcy. Na przykład nie zdają sobie sprawy z konsekwencji związanych ze spóźnianiem się do pracy, bądź nagminnym opuszczaniem swojego stanowiska w celu wypalenia papierosa. To co na studiach może ujść im płazem, w pracy może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dyscyplinarnymi.

Poza tym dla studenta zazwyczaj najważniejsza jest nauka. Jeżeli ma właśnie trudną sesję przed sobą, to istnieje duże prawdopodobieństwo niedotrzymania terminów i źle wykonanej pracy. Ponadto uczęszczanie do szkoły wiąże się też z tym, że pracujący studenci są mniej elastyczni w przypadku sytuacji kryzysowych, gdy trzeba przyjść do pracy w dzień wolny oraz konieczności wyjazdu w podróż służbową, delegację. Czasami pogodzenie pracy z nauką jest bardzo trudne i może być przyczyną zaniedbywania pracy.

zatrudnienie studentów

Podsumowanie

Pracodawcy zatrudniając młode, uczące się osoby muszą zdawać sobie sprawę, że oprócz korzyści (zwłaszcza finansowych) mogą wystąpić problemy szczególnie w zakresie jakości realizowanej pracy. W celu ukształtowania właściwych postaw pracowniczych tej specyficznej grupy zawodowej należy poświęcić szczególną uwagę na odpowiedni dobór narzędzi motywujących.

W przypadku pierwszej pracy takiej osoby trudno się spodziewać się, że będzie pracowała w firmie przez długie lata. Młodzi ludzie będąc na początku swojej drogi zawodowej na pewno będą poszukiwać swojego celu zawodowego. Oczywiście w przypadku prac sezonowych oraz takich, które nie wymagają specjalnych kwalifikacji, zatrudnienie studentów może być bardzo korzystne. Młode i kreatywne osoby na pewno wzbogacą ,,skostniałą” kadrę i wniosą nowe spojrzenie i rozwiązania zwłaszcza w zakresie nowych technologii.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Zatrudnienie studentów - plusy i minusy nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.