Profesjonalne firmy i nowoczesne przedsiębiorstwa doskonale wiedzą, że sukces biznesu zależy od zaangażowania swoich pracowników. Właśnie dlatego odpowiednie kierowanie personelem może wpłynąć na uzyskanie sporej przewagi konkurencyjnej całej organizacji. Zapraszamy do kompleksowego przewodnika po zarządzaniu talentami!

Zarządzanie talentami w firmie – omówione zagadnienia:

 1. Zarządzanie talentami, czyli co to właściwie jest?
 2. Jak zarządzanie talentami wpływa na efektywność firmy?
 3. Jak zbudować silną strategię zarządzania talentami?
 4. Dwie sprawdzone strategie zarządzania talentami
 5. Podsumowanie

Zarządzanie talentami, czyli co to właściwie jest?

Definicja procesu może budzić pewne wątpliwości, ale założenia strategii są jednoznaczne. Model wykorzystywany przez ekspertów z działu HR koncentruje się na rozpoczęciu współpracy z najlepszymi kandydatami.

Nawiązanie relacji to jedynie początek. Tytułowe zarządzanie oznacza identyfikację najlepszych jednostek oraz nieustanne i konsekwentne dążenie do rozwoju pożądanych umiejętności. Odpowiednie gospodarowanie talentami wymaga również skutecznego motywowania oraz inspirowania tak, aby pracownik odkrył pełen potencjał zdolności. Taka postawa gwarantuje pożądane rezultaty dla wszystkich członków zakładu pracy.

Jak zarządzanie talentami wpływa na efektywność firmy?

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, warto przytoczyć dane statystyczne. Według Instytutu Gallupa, wyjątkowo zaangażowani pracownicy osiągają o 21% lepsze wyniki od swych rywali, a sama wartość liczona jest w rentowności! Takie wyniki raportu zdecydowanie potwierdzają ogromne znaczenie tego modelu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

To jednak nie koniec atutów. Optymalne zarządzanie talentami ulepsza następujące obszary:

 • Pozycja na rynku – wszechstronny zespół profesjonalistów pozwala na pokonywanie nieoczekiwanych trudności oraz wyzwań. Szybka adaptacja i wdrażanie trafnych decyzji zamieni każde niebezpieczeństwo w okazję, a następnie płaszczyznę do generowania kolejnych profitów.
 • Rotacja pracowników – przeciętny koszt rezygnacji pracownika wynosi 33% jego rocznej pensji. W tym kontekście profesjonalne zarządzanie talentami jest bardzo istotną inwestycją w przyszłość oraz ogromnym źródłem oszczędności. Indywidualne podejście, liczne szanse do progresu zawodowego oraz awansu – oto czynniki, dzięki którym buduje się lojalność i wierność specjalisty. Taka osoba dostrzega pozytywne aspekty dalszego partnerstwa, co minimalizuje ryzyko ustąpienia z zajmowanego stanowiska.
 • Wizerunek marki – to właśnie pojedyncze jednostki są odpowiedzialne za dodatnie lub negatywne postrzeganie danego brandu. Bezpośredni kontakt z klientem pomaga w modelowaniu silnych więzi, a to przekłada się na wyniki finansowe. Aby osiągnąć pożądany efekt, pracobiorca musi prezentować najwyższą jakość obsługi. Co więcej, profesjonalne zarządzanie talentami pozwala na identyfikację mocnych stron konkretnej osoby i ukierunkowania działań na ten sektor. Praktycznym instrumentem jest test Gallupa – specjalna ankieta wyjawia najmocniejsze cechy badanego, a wyniki mogą być doskonałym źródłem wiedzy dla zespołu HR.
 • Napęd drużyny – portal Gusto wydał raport, w którym 33% zapytanych osób wskazało pracę w doskonałym zespole jako podstawy powód do kontynuowania współpracy z daną firmą. Prawdziwy lider zachęca pozostałych uczestników grupy, nadaje optymalne tempo aktywności i wyznacza ambitne cele.
Zarządzanie talentami w firmie Jak zarządzanie talentami wplywa na efektywność firmy

Jak zbudować silną strategię zarządzania talentami?

W tym celu należy wyznaczyć trzy najważniejsze kwestie całej procedury, a postępowanie zgodnie z opisanymi instrukcjami zapewni zainteresowanie uzdolnionych kandydatów. Aby zagwarantować praktyczność tekstu, zamieszczamy również dwa gotowe modele do zrealizowania.

 1. Określ misję i intencje zarządzania talentami – jest to fragment, który umożliwia zatrudnienie właściwych kandydatów. Sprecyzowanie wymagań prowadzi do lepszego dopasowania otrzymywanych aplikacji oraz większej puli ekspertów. Informacja jest ułatwieniem dla samych kandydatów, którzy mogą zapoznać się z przyszłymi obowiązkami.
 2. Działaj i kontroluj – brak systematycznego monitoringu dokonań uniemożliwia dalszy rozkwit oraz ocenę wdrażanych zmian. System nadzoru powinien być szczegółowo dopasowany do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz wcześniej ustanowionych planów.
 3. Komunikuj się – zarządzanie talentami wymaga partnerstwa ze wszystkimi członkami zespołu, niezależnie od stanowiska. Niezwykle poważną kwestią jest rozmowa z kandydatem oraz pozyskiwanie regularnych informacji zwrotnych. Konwersacje dopuszczają sukcesywne wyznaczenie kolejnych celów, ale także przyjęcie oczekiwań i ambicji samego specjalisty.

Dwie sprawdzone strategie zarządzania talentami

Pierwsza taktyka obejmuje zatrudnienie wyłącznie najlepszych specjalistów z dostępnej puli kandydatów. Wybór takiego rozwiązania sprawia, że firma natychmiast otrzymuje pracowników o najwyższym poziomie umiejętności. Kandydaci nie potrzebują długiego procesu wdrażania oraz wielu szkoleń, a posiadane kwalifikacje umożliwiają bezzwłoczne rozpoczęcie pracy. Warto podkreślić, że polityka najlepszego kandydata wzmacnia zasoby całej organizacji i zwiększa odporność na niespotykane zagrożenia.

Jednak, każdy system wykazuje pewne ograniczenia oraz limity, a powyższy wybór oznacza również wyższe koszty początkowe. Znalezienie właściwej osoby może okazać się procesem żmudnym, skomplikowanym i długookresowym.

Alternatywą jest awans jednostek, które dopiero wykazują obiecujące predyspozycje. Tego typu strategia pozwala na szybsze znalezienie kandydatów, a także oszczędność kosztów i zwiększenie dostępnej siły roboczej. Opcja ta buduje silne więzi oraz lojalność pracownika, co ma wpływ na ustabilizowanie poziomu rotacji i kolejne sukcesy ekonomiczne dla budżetu instytucji.

Wady? Spowolnione tempo wzrostu, mniejsze osiągnięcia zawodowe oraz prawdopodobnie większe wydatki związane ze szkoleniami, kursami wdrażającymi oraz regularną edukacją przyszłych ekspertów.

Podsumowanie

Zarządzanie talentami w firmie jest szczególnie produktywnym i wydajnym narzędziem działu HR. Zaprojektowanie funkcjonalnego systemu wymaga przestrzegania kilku wskazówek, ale korzyści z pewnością wpłyną na ogromny rozkwit miejsca pracy.

Sprawdź również: Czym jest transfer wiedzy i dlaczego jest ważny?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Zarządzanie talentami w firmie nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.