Wybierając ścieżkę kariery, nierzadko kierujemy się możliwościami zarobkowania w danym zawodzie i branży. Okazuje się, że CEO średnio jest w stanie zarobić ponad 350 razy więcej niż przeciętny pracownik. Ile więc rzeczywiście zarabia CEO? Na jakie stawki można liczyć, osiągając to stanowisko?

Zarobki CEO – omówione zagadnienia:

 1. Średnie zarobki CEO
 2. Zarobki CEO w startupie
 3. Zarobki CEO, a jego obowiązki
 4. Dlaczego CEO dużo zarabia?
 5. Najważniejsze pytania

Średnie zarobki CEO

CEO, czyli dyrektor generalny lub prezes zarządu, jest najwyższym stopniem pracownikiem organizacji. Podejmuje on na co dzień kluczowe dla firmy decyzje. Nadzoruje prace często setek ludzi. Nie dziwi więc, że zarobki na tym szczeblu potrafią być bardzo wysokie.

Różnica pomiędzy wynagrodzeniem CEO, a zwykłego pracownika z roku na rok się powiększa. Według badania Economic Policy Institute (EPI) szacuje się, że wynagrodzenie CEO wzrosło o 1322% od 1978 r., podczas gdy wynagrodzenie typowego pracownika wzrosło zaledwie o 18%. W USA w 2020 r. CEO 350 największych firm zarabiali średnio 24,2 mln USD, czyli 351 razy więcej niż przeciętny pracownik.

Natomiast raport Institute for Policy Studies z 2019 r. wskazywał, że 80% spośród 500 największych firm płaci swojemu prezesowi ponad 100 razy więcej niż średniemu pracownikowi. Dane te mogą być szokujące dla niejednego pracownika.

CEO

Zarobki CEO w startupie

Posłużmy się tu raportem Kruze Consulting z 2021 r.. Przeanalizowano płace CEO w ponad 250 startupach typu seed i venture. Jak zaznaczają, rok 2020 był jedynym rokiem, w którym zaobserwowano spadek standardowej płacy CEO, jednak już w 2021 r. średnia pensja wzrosła.

Podczas pandemii COVID-19 średnia pensja prezesa startupu spadła o 2% do 139 000 USD, jednak na początku 2021 r. wynosiła już 146 000 USD, co stanowi wzrost o 4 000 USD w porównaniu z 2019 r. (prawie 3% wzrostu) lub 5% więcej w porównaniu z kryzysem COVID w 2020 r.

Fachowcy oceniają, że wynagrodzenie CEO w startupie powinno być utrzymane na tym poziomie, ponieważ CEO, będący zwykle założycielem firmy, nie powinien na początku działalności, gdy posiada bardzo wiele obowiązków i stresów, martwić się dodatkowo o wynagrodzenie.

Natomiast, wynagrodzenie rynkowe, nie tylko umożliwia pokrycie kosztów utrzymania i komfort życia, ale także może go uchronić przed podejmowaniem ryzykownych decyzji, które jest spowodowane sytuacjami stresowymi.

infografika CEO

Zarobki CEO, a jego obowiązki

Codzienne obowiązki CEO przeplatają się na wielu poziomach. Zajmuje się on zarówno planowaniem, analizowaniem, jak i komunikacją. Musi łączyć zarówno umiejętności twarde, jak i miękkie.

Do obowiązków CEO możemy zaliczyć:

 • komunikowanie się w imieniu firmy z udziałowcami, podmiotami rządowymi i opinią publiczną,
 • kierowanie rozwojem krótko- i długoterminowej strategii firmy,
 • tworzenie i realizację wizji i misji firmy lub organizacji,
 • ocenę pracy liderów wykonawczych w firmie,
 • dbanie o utrzymanie odpowiedzialności społecznej firmy,
 • analizę zagrożeń dla firmy,
 • codzienne monitorowanie celów strategicznych firmy.

Dlaczego CEO dużo zarabia?

Jak widzimy, obowiązki CEO są bardzo różnorodne i wymagają zarówno znajomości otoczenia wewnętrznego, zewnętrznego, jak i umiejętności komunikacyjnych, czy analitycznych. Często osoby te są bardzo dobrze wykształcone, co pozwala im osiągnąć wysokie stanowiska w firmie. Muszą być one więc solidnie wynagradzane. Pensja na wysokim, rynkowym poziomie pozwala na zwiększenie motywacji i zminimalizowanie stresu.

Praca ta często pochłania więcej czasu niż zwykły etat, wymaga ponadstandardowego zaangażowania czasowego, intelektualnego i emocjonalnego. Nierzadko może to prowadzić do utraty możliwości spędzania czasu z rodziną.

Ponadto, CEO często zarabiają więcej pieniędzy dzięki planom podziału zysków, premiom za wyniki oraz tantiemom patentowym lub licencyjnym, które otrzymują. Wszystko to wynika z wypracowanych przez nich wcześniej zasobów. Ma to także zapobiegać skłonności do zmiany stanowiska i przejściu do innej firmy.

CEO musi posiadać wiedzę na temat każdego aspektu i procesu zachodzącego w firmie. Jest to wiedza i umiejętności zdobywane latami. Taka osoba często zna dokładnie branżę, przedsiębiorstwo oraz wewnętrzne funkcjonowanie konkretnej firmy. Wynagrodzenie współmierne do takiej wiedzy, wykształcenia i wizji może wydawać się wysokie dla osób z zewnątrz, ale bez dobrego CEO firma może nie radzić sobie dobrze na rynku.

Droga do objęcia funkcji CEO bywa kręta i wyboista, jednak patrząc na to, na jakie gratyfikacje można ostatecznie liczyć, często warto włożyć wysiłek w osiągnięcie swojego wymarzonego stanowiska.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Ile zarabia CEO? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.