Outsourcing jako model biznesowy to stale rosnący trend. Jest to skuteczne rozwiązanie dla firm, które chcą zwiększyć swoją produktywność mogąc skupić uwagę jedynie na strategicznej części obowiązków w przedsiębiorstwie. A także zmniejszyć koszty pracy i koszty administracyjne, dzięki oddelegowaniu tych zadań zewnętrznym podmiotom. Zakres zastosowań outsourcingu jest różny – może być to zarówno zlecenie wykonania grafiki, jak i kontrakt z firmą ochroniarską. Odpowiedzmy więc na pytanie, dlaczego outsourcing jest ważny dla firm i poznajmy lepiej jego zalety.

Zalety outsourcingu – omówione zagadnienia:

  1. Skupienie się na tym, co ważne
  2. Dostęp do nowych zasobów
  3. Mniejsze koszty działalności
  4. Działania bez względu na czas i miejsce
  5. Podsumowanie

Skupienie się na tym, co ważne

Zlecanie firmom lub niezależnym wykonawcom zadań to dobra opcja na rozwój organizacji. Jeszcze lepszą metodą jest zlecanie zadań, których nie lubimy bądź nie chcemy robić. Prowadzenie działalności gospodarczej nie polega na robieniu w niej wszystkiego, co możliwe.

Delegowanie prac poza firmę, w których wykonaniu my lub nasz zespół nie czujemy się zbyt dobrze, pozwala skupić się nam na robieniu innych zadań. Skoncentrowanie zasobów wewnętrznych na realizacji odpowiednich działań to najbardziej optymalne ich wykorzystanie, a co za tym idzie większe oszczędności.

Dostęp do nowych zasobów

Kolejną zaletą outsourcingu to możliwość dostępu za sprawą firm zewnętrznych do ich zasobów. Są to przede wszystkim ludzie i umiejętności, jakie posiadają. Dla przykładu, zatrudniając nowego pracownika trzeba liczyć się zarówno z kosztami rekrutacji, a także przeszkolenia. Może się również okazać, że nie spełnił on wymagań potrzebnych do pracy na danym stanowisku.

Jeśli firma, która oferuje wykonywanie usług w modelu outsourcingu, posiada rozbudowaną bazę talentów, to można być pewnym, że kiedy będziemy tego potrzebować, udzieli nam profesjonalnych usług. W przypadku korzystania tylko z pracowników wewnętrznych, konieczne mogłyby się okazać dodatkowe szkolenia podnoszące ich kompetencje. Wiązałoby się to jednak z dodatkowymi kosztami.

Mniejsze koszty działalności

Jedną z największych zalet outsourcingu jest ograniczenie kosztów po stronie firmy zlecającej. Przy większej ilości pracy trzeba liczyć się z zatrudnieniem dodatkowych pracowników do jej wykonania. Zwiększa to koszty związane z procesem rekrutacyjnym, a także z późniejszymi szkoleniami wdrażającymi.

Korzystając z usług zewnętrznych można całkowicie tego uniknąć, ponieważ obowiązki przechodzą na firmę podejmującą się wykonania usługi. Dodatkowo zmniejszamy koszty wynajmu, budowy przestrzeni biurowej oraz zakupu dodatkowego sprzętu. Zlecając wykonywanie zadań na zewnątrz, przedsiębiorstwo płaci tylko i wyłącznie za wykonane usługi. Jest to bardzo duża zaleta, ponieważ w momencie rozwoju przedsiębiorstwa można korzystać z większej liczby usług, a kiedy biznes zwalnia to bez problemów można ograniczyć ich wykorzystanie, eliminując dodatkowe koszty.

Działania bez względu na czas i miejsce

Kolejna zaleta dotyczy korzyści wynikającej z różnicy stref czasowych między krajem gdzie mieści się zleceniodawca, a krajem gdzie przebywa firma – zleceniobiorca. Takie rozwiązanie pozwala dostosować ofertę do specyfiki danego rynku i jego klientów. Zazwyczaj firmy podejmujące się zlecenia, lepiej znają uwarunkowania i trendy, panujące na danym terytorium. Może to wpłynąć na wyższą sprzedaż i tym samym większe zyski.

Dodatkową zaletą outsourcingu dla firm działających w różnych strefach czasowych jest stała pomoc pracowników, przebywających w danym kraju. W razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak np. awarie sieci, mogą szybko zareagować i naprawić usterkę.

zalety outsourcingu

Zalety outsourcingu – podsumowanie

Zalet outsourcingu jest sporo. W większości przypadków korzystanie z usług tego typu wiąże się z ograniczeniem kosztów działania przedsiębiorstw zlecających, a także z możliwością rozwoju. W miarę rozwijania się przedsiębiorstwa, outsourcing może stać się głównym sposobem na jego promocję, a także najszybszą drogą do dostępu do całkowicie nowych zestawów umiejętności i technologii.

Wiesz już, dlaczego outsourcing jest ważny i jakie są jego zalety. Przeczytaj także nasz najnowszy wpis dotyczący oceny wydajności pracowników: Czy KPI są dobrym rozwiązaniem do oceny wydajności pracowników?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Dlaczego outsourcing jest ważny dla firm? Zalety outsourcingu. nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.