W artykule zidentyfikujemy podstawowych interesariuszy w projekcie UX oraz wyjaśnimy, czym są wywiady z interesariuszami i i jaką odgrywają rolę w procesie projektowym. Przeczytaj, aby dowiedzieć się, jaki wpływ na końcowy produkt mogą mieć wywiady z interesariuszami.

Dlaczego wywiady z interesariuszami są ważne w procesie projektowania?

  1. Kim są interesariusze w projekcie UX?
  2. Czym są wywiady z interesariuszami?
  3. Znaczenie wywiadu z klientem w procesie projektowania
  4. Znaczenie wywiadu z użytkownikami w procesie projektowania
  5. Znaczenie wywiadu z zespołem projektowo-deweloperskim w procesie projektowania
  6. Podsumowanie

Kim są interesariusze w projekcie UX?

Zgodnie z definicją Interesariusze projektu to osoby, które mają wpływ na dany projekt lub na które to projekt ma wpływ. Interesariuszy w projekcie UX można podzielić na trzy grupy — główną z pewnością będzie sam klient (biznes), który zlecił projekt, finansuje go i zarabia na wdrożeniu wypracowanego produktu. Kolejna grupa to oczywiście użytkownicy — to oni będą wchodzić w interakcje z produktem, używać go, oceniać i ponosić ewentualne koszty związane z jego użytkowaniem. Trzecia grupa to osoby odpowiedzialne za zaprojektowanie i wdrożenie produktu — zależnie od struktury organizacji będą to analitycy biznesowi, badacze UX, projektanci UX, projektowanie UI, project managerowie, deweloperzy czy testerzy oprogramowania.

Czym są wywiady z interesariuszami?

Jako że zleceniodawcą projektu jest zawsze klient, to on jest osobą, z którym w pierwszej kolejności należy przeprowadzić dogłębną rozmowę. Wywiady z interesariuszami pozwalają nam odpowiednio przygotować się do projektu. Możemy dzięki niej zidentyfikować jaką wiedzę o użytkownikach posiada klient, jakie posiada dane, poznać jego problemy, doświadczenia z przeszłości i wizję produktu i firmy na przyszłość. Niezależnie czy przeprowadzamy wywiad z klientem, czy z użytkownikami — zasady są takie same.

Pamiętajmy o przygotowaniu scenariusza wywiadu, zadawania pytań otwartych, unikajmy sugerowania odpowiedzi i oceniania naszego respondenta. Zapewnijmy bezpieczną przestrzeń, poinformujmy go o celu wywiadu, jego planowanym przebiegu i szacunkowym czasie jego trwania, poprośmy o wyrażenie zgody na nagrywanie rozmowy. Wywiady z interesariuszami same w sobie mogą mieć mniej lub bardziej formalną formę, przeprowadzony mogą być stacjonarnie lub zdalnie przy użyciu komunikatorów. Oprócz osoby przeprowadzającej wywiad podczas takiego spotkania powinien znaleźć się także obserwator, który będzie robił notatki, a także obserwował zachowania i reakcje respondenta podczas udzielania odpowiedzi. To też może być dla nas cenną wskazówką w projekcie!

Znaczenie wywiadu z klientem w procesie projektowania

Wywiad z klientem to jedna z pierwszych rzeczy, od których powinnyśmy rozpocząć pracę nad projektem, ponieważ pomoże nam ona zrozumieć ogólne założenia projektu i cel klienta. Dzięki temu wywiadowi dowiemy się, na czym polega problem, z którym się do nas zgłosił, czy szukał już wcześniej rozwiązania — a jeśli tak to, co poszło wtedy nie po jego myśli. Taki wywiad przeprowadzony na wczesnym etapie pozwoli lepiej poznać i zrozumieć klienta, jego punkt widzenia i oczekiwania względem naszego zespołu i procesu projektowego. Tak samo jak w procesie UX kluczowe jest zrozumienie użytkownika, równie istotne jest zrozumienie klienta. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i zapewni nam istotne informacje na starcie projektu.

Znaczenie wywiadu z użytkownikami w procesie projektowania

Znaczenia wywiadu z użytkownikami w procesie projektowania user experience nie musimy chyba wyjaśniać. To właśnie użytkownicy będą korzystać ze wdrożonego przez nas produktu więc to ich problemy, bolączki, potrzeby i pragnienia dają nam wskazówki projektowe i ukierunkowują na konkretne rozwiązania. Wywiady pogłębione z użytkownikami pozwalają sprawdzić wcześniejsze hipotezy, odkryć ich opinie o istniejącym rozwiązaniu czy o konkurencji, poznać ich emocje i odczucia związane z użytkowaniem produktu. Pomoże to także zweryfikować informacje przekazane nam o użytkownikach przez klienta. Zebrane wnioski pozwolą nam stworzyć persony, które będą nam towarzyszyć na wszystkich późniejszych etapach projektu i przypominać o problemach użytkowników, które rozwiązujemy.

Znaczenie wywiadu z zespołem projektowo-deweloperskim w procesie projektowania

Znając już wymagania, cele i motywacje biznesu (klient) oraz oczekiwania i potrzeby użytkowników, należy przeanalizować jeszcze jeden aspekt projektowy – a mianowicie ograniczenia technologiczne. Nie będzie to już tak oficjalny wywiad jak w przypadku użytkowników czy klienta, nazwalibyśmy to raczej utrzymywaniem dobrych stosunków i sprawną komunikacją w zespole. Warto już od wczesnych etapów projektu konsultować się pomiędzy zespołem projektowym a deweloperskim, omawiać bieżące problemy, zadawać pytania, próbować zrozumieć pracę i punkt widzenia drugiej strony. Takie posunięcie zapewni nam łatwy i sprawny przepływ informacji między projektantami a programistami, pozwoli poznać wszelkie wymagania technologiczne, a także ułatwi projektowanie i wdrożenie produktu. Pokazujmy projekty deweloperom, pytajmy o ograniczenia technologiczne i edukujmy się wzajemnie dla osiągnięcia jak najlepszych efektów.

Podsumowanie

Podsumowując, wywiady z interesariuszami i użytkownikami oraz sprawna komunikacja pomiędzy członkami zespołu projektowo-deweloperskiego, odgrywają kluczową rolę w procesie projektowania UX/UI. Rzetelne przeprowadzenie wywiadów pozwala na spisanie dokumentacji projektowej dotyczącej jego wymagań, która jest cennym źródłem informacji i pewnym „drogowskazem” w drodze do celu – ukończenia projektu. Zbieranie wymagań opisane bardziej szczegółowo w poprzednim artykule i wymiana bieżących informacji czy niepewności w obrębie zespołu pozwala odpowiednio przygotować się do całego procesu projektowego, na wczesnym etapie zidentyfikować punkty newralgiczne i wykrywać błędy w projekcie, co pozwoli uniknąć późniejszych niepotrzebnych modyfikacji i związanych z nimi dodatkowych kosztów i opóźnień w realizacji projektu. Wywiady z interesariuszami są bardzo ważną częścią procesu badań UX, dlatego nie mogą być pomijane.

Przeczytaj także nasz artykuł z serii Wprowadzenie do UX

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Dlaczego wywiady z interesariuszami są ważne w procesie projektowania? klaudia brozyna avatar 1background

Autor: Klaudia Kowalczyk

Graficzka i UX designerka, która za pomocą projektów przekazuje to, co trudno ująć w słowach. Zwraca uwagę na najmniejsze detale – każdy użyty kolor, linia czy czcionka ma znaczenie. Klaudia pasjonuje się projektowaniem grafiki i stron internetowych.